De JOKI: een kansindex met een geschiedenis

Bericht van: Alwin (Zeist-West) , 05-12-2007 21:47 

Door Jorrit geïntroduceerd op 4 januari 2005, een historische dag in weerforumland! Waarom nu een kopietje ervan introduceren dat misschien zelfs minder de lading dekt dan de traditionele JOKI dat doet?
Ik ben er dan ook vóór om deze good-old JOKI op dit forum te gebruiken als winterkansindex. Sommigen hadden er misschien nog nooit van gehoord, maar ik ben ervan overtuigd dat een heleboel anderen deze JOKI al een poos geleden hebben leren kennen en liefhebben. Om het beestje nu een ander naampje te geven vind ik een beetje flauw, zoals ik gisteren ook al aangaf. Hieronder de originele introductie van de JOKI door Jorrit. Lang leve de JOKI!

Groet,
Alwin
(Net als Jorrit al in 2001 actief weerforumer)
Hij werkt heel simpel, de schaal loopt van 0 tot 10.

Bij 0 is de situatie extreem uitzichtloos. Er is ook in alle UGKB's geen enkele strohalm te vinden. De luchtdrukverdeling laat ook een eventuele tendens naar minder kansloos weer niet toe. Kortom: het kan niet erger!

Dit gaat dan ongeveer als volgt verder:

1: De situatie is uitzichtloos. De kaarten laten geen ruimte voor winterweer, verschil met nul is, dat er ook nog wel wat andere opties zijn die in de toekomst misschien een tendens naar verandering laten zien, zonder dat deze verandering meteen positief hoeft te zijn.

2: De situatie is uitzichtloos. Alleen in het UGKB gloort misschien af en toe wat hoop, al dan niet terecht. De huidige situatie is echter volstrekt antiwinters. De huidige luchtdrukverdeling zou eventueel wel ruimte kunnen bieden voor opties, maar dan moet er veel gebeuren, iets wat niet binnen de niet-droomtermijn te zien is.

3: De situatie is tamelijk uitzichtloos. Wel zijn er wat kleine kansjes op misschien een veegje, geen eenduidigheid hierover. Luchtdrukverdeling laat ruimte voor verandering, al dan niet positief.

4: De situatie is in min of meerdere mate uitzichtsloos. Misschien kans op prikje of veegje. Geen gerede kans op winterweer, maar niet oneindig hopeloos omdat de luchtdrukverdeling een wintersere setting later misschien toelaat.

5: De situatie is vrij neutraal. Dit kan óf betekenen dat het alle kanten uitkan, óf dat er gerede kans is op een prikje, dat echter naar alle waarschijnlijkheid niet echt heftig zal zijn.

6: Uitgangssituatie is niet kansloos. Mogelijkheden op echt winterweer zijn er zeker, maar garanties zijn er zeker niet. Vanaf een 6 heerst er licht positivisme op het forum.

7: Uitgangssituatie is min of meer kansvol.
De modellen laten allemaal ruimte voor winterse mogelijkheden. Eventueel is er een zekere, niet al te heftige, veeg op komst. Er heerst matig positivisme op het forum.

8. Uitgangssituatie is kansrijk. Ook binnen 5daagsen is er voldoende ruimte voor winterweer. Zekerheid is er nog niet, maar de kansen zijn zeer behoorlijk. Er heerst zwaar positivisme op het forum, af en toe ware hosanna, met een enkele relativerende post.

9. Uitgangssituatie is uitermate kansrijk. De kans op winterweer is zeer groot. Kou zit al geruime tijd in de modellen en wordt in 5-daagsen meegenomen. Ware feeststemming op het forum.

10. De schaatsen kunnen uit het vet. De sleetjes kunnen van zolder worden gehaald. Het is zeker dat het gaat (totaal)winteren. Naar Adries zeggen was dit in 1995 of 1996 het geval, toen het zeker was dat de vorst ging invallen.

http://forum.archief.weeronline.com/pl/nl/archive_2005.pl?read=282155