vwk organiseert interessante bijeenkomst

Bericht van: SonjaVoerman(Ijsselmuiden) , 26-03-2008 21:26 

Op 19 april organiseert de VWK een bijeenkomst op het knmi. In een van de zalen bestaat er de mogelijkheid om een tweetal lezingen te volgen. Verder is er een briefing, Hieronder het hele programma

ZATERDAG 19 APRIL 2008
KNMI-gebouw, De Bilt


AGENDA

12:00 BINNENKOMST

12:30 OPENING DOOR DE VOORZITTER

12:45 WEERBRIEFING van het actuele weer en de vooruitzichten

13:00 JAARVERGADERING
• Jaarverslag

.
• Programma 2008 / 2009
• Rondvraag

13:30 WEER EEN JAAR - de mooiste en bijzonderste weerbeelden van het afgelopen jaar. Presentatie in woord en beeld door Peter Paul Hattinga Verschure

14: 30 PAUZE
Tijd voor informele contacten en uitwisselen van ideeën en gegevens. Boeken voor de bibliotheek kunnen worden ingeleverd en Gertjan Fokke verkoopt oa. Instrumenten.

15:30 RELATIE KLIMAAT EN LANDBOUW ÉÉNRICHTINGSVERKEER? Peter Kuikman en Leon Sebek van Wageningen UR gaan in op de relatie tussen klimaat en weer enerzijds en landbouw, bodems en emissies van broeikasgassen anderzijds. In de presentatie komen de bronnen van broeikasgassen in de landbouw en de metingen die plaats vinden aan de orde. Naast CO2 uit de bodem zijn ook methaan (fermentatie in koeien) en lachgas (bemesting en bodems) belangrijke bronnen van broeikasgassen in de landbouw. Er zijn tal van mogelijkheden om die emissies te verminderen via gerichte maatregelen. Vooral bij het verminderen van de emissie van lachgas moet de boer rekening houden met het weer. De ontwikkelingen in weer (vooral regen en bodemvocht) beïnvloeden de keuze van het moment van bemesting. Daarnaast laten de WUR medewerkers zien hoe scholieren en weeramateurs zouden kunnen helpen bij het verzamelen van waarnemingen over emissies van broeikasgassen in de landbouw. Mogelijk zijn hier interessante aanknopingspunten voor een landelijke monitoring van de omvang van emissies in relatie tot waarnemingen aan weersomstandigheden en bodemvocht.

16:15 RONDVRAAG EN SLUITING

NB. Na 12:30 zal het gebouw van het KNMI voor

bron vwkweb.nl
Bericht laatst bijgewerkt: 26-03-2008 21:28