Aanbeveling – gebruik SSW in weerkamer (link doet het nu wel)

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 29-10-2018 12:54 

Dag Weerverslaafden. Ik ben er weer! Na een heerlijke Weerwoord-break van bijna 3 maanden. Hopelijk is het met jullie goed. Ik ben weinig actief geweest op internet, wel veel genoten van het weer (met en zonder weerbril). En ik heb de ruimte gehad om een artikel te schrijven over de bijzonder zomer van 1868. Een jaar waarover nog tientallen jaren later werd gesproken. Zeer warm en zeer droog. Herkenbaar?

De winter staat voor de deur en dan kijk ik altijd graag terug. Wat voor een winter gaan we krijgen? Velen zullen nog de ijskoude eind van februari, begin maart herinneren. Met op veel plaatsen prachtig schaatsijs. Dit alles werd in gang gezet door een SSW.

Recent heeft het KNMI een rapport uitgebracht over de SSW en daar staan zeer opvallende zaken in.

Aanbeveling – gebruik SSW in weerkamer
In de literatuur is geen statistisch significant verband bekend tussen een SSW en kou in Nederland. Toch is het wel heel opvallend dat na de SSW van 2018 er een koude-periode in Nederland volgde. Deze periode volgde ook nog eens precies in de periode dat de AO het meest negatief is, welke dan weer een uit de literatuur bekend gevolg is van een SSW. Daarom is het toch waarschijnlijk dat de SSW van 12 februari en de daaropvolgende kou in Nederland verbonden waren. Op basis van dit verband kan het herkennen van een SSW ook mogelijk operationele meerwaarde hebben bij andere SSW’s. Dit is dus niet op basis van een statistisch verband, maar eerder op basis van het herkennen van een patroon wat vaker voorkomt bij SSW’s. Een dergelijke bottom-up redenatie kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:
1. Laten meer dan 30% van members extreme kou zien op een aantal dagen in de EPS-periode?
2. Is er een duidelijk AO- patroon herkenbaar in dat deel van de members?
3. Is het AO- patroon te koppelen aan een SSW die een paar dagen tot weken eerder
plaatsvond?
Wanneer deze redenatie volledig opgaat, heeft men een consistente verhaal voor het verklaren van de koude leden uit een ensemble. Een dergelijk consistent verhaal betekent niet dat de kans op kou daadwerkelijk groter wordt, maar het geeft wel aan dat extreem koude oplossingen serieus moeten worden genomen, of met andere woorden dat de extreem koude oplossingen niet per se uitbijters zijn.

Suggesties voor vervolgonderzoek
Opvallend aan de koude-uitbraak van 25-2 tot en met 3-3 was dat het ECMWF-ensemble al 10-15 dagen van tevoren een sterke indicatie gaf dat de kou er aan zat te komen. Grootschalig gezien kan dit verklaard worden doordat het ensemble op deze tijdschaal al een sterke indicatie had voor een blokkade boven Scandinavië. De reden waarom deze blokkade zo goed in de modellen zat, kan weer te maken hebben met het voorkomen van de SSW en een resulterende toegenomen voorspelbaarheid van de atmosfeer (Sigmond et al. 2013). Het is dus interessant om te bekijken of een SSW inderdaad leidt tot een toegenomen voorspelbaarheid van de atmosfeer in Europa, en vervolgens ook bijvoorbeeld de temperatuur in Nederland. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld de ERACLIM dataset te gebruiken met 100 jaar aan data en daar het ECMWF-ensemble over te runnen voor periodes met en zonder SSW. Wanneer de voorspelbaarheid tijdens periodes met SSW’s groter is dan periodes zonder SSW’s, geeft dat een indicatie dat een SSW inderdaad zorgt voor toegenomen voorspelbaarheid van de atmosfeer.

Een tweede suggestie is gebaseerd op de aanbeveling van het toepassen van kennis over een SSW in de weerkamer. Het zou namelijk kunnen zijn dat de kans op kou door een ensemble in de EPSperiode anders wordt ingeschat na een SSW. Klimatologisch gezien wordt de kans op kou in Europa namelijk tot 10% overschat (ECMWF, 2018a). Als blijkt dat na een SSW de kans op kou voor Europa (of meer specifieker: voor Nederland) door het ensemble niet wordt overschat, dan geeft het voorkomen van een SSW een indicatie dat de kans op een koude-periode groter is dan dat deze klimatologisch gezien is. In een dergelijke situatie heeft het signaleren van een SSW dus ook statistische meerwaarde.

Tot slot is het interessant om te kijken naar de voorspelbaarheid van de SSW zelf. Deze werd
namelijk al 15 dagen van tevoren door het GFS-ensemble met vrij grote zekerheid aangekondigd
(Attard, 2018). Als de voorspelbaarheid van de atmosfeer na een SSW in de EPS-periode toeneemt, dan kan dit ook betekenen dat bij de vooraankondiging van een SSW de voorspelbaarheid over een tijdschaal tot een maand vooruit ook toeneemt. Dat zou betekenen dat de betrouwbaarheid van maandverwachtingen tijdelijk toeneemt als een SSW consistent in de verwachtingen zit, wat weer van meerwaarde kan zijn voor een Early Warning Centre (EWC). Deze gedachte wordt versterkt doordat zowel MetOffice als Meteogroup succesvol van maandverwachtingen gebruik hadden gemaakt rond de SSW van 2018 en de daaropvolgende kou (MetOffice, 2018b).

http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubIR/IR2018-05.pdf

 

Edit. Dank voor het attenderen van een niet werkende link.

Bericht laatst bijgewerkt: 29-10-2018 14:54
Het oude klimaat is dood.

Aanbeveling – gebruik SSW in weerkamer (link doet het nu wel)   ( 1712)
sebastiaan (bussum) -- 29-10-2018 12:54
Welkom terug!   ( 476)
Justin (noordeloos) -- 29-10-2018 13:02
Re: Sluit ik me bij aan, welkom terug Sebastiaan!   ( 145)
Justin (Bennekom) -- 29-10-2018 15:49
Welkom terug!   ( 355)
olav (huizen.N.H.) -- 29-10-2018 13:07
Werkende link   ( 388)
Marcel (Den Bosch/Empel) -- 29-10-2018 13:10
  Ook niet, bij mij. 🙂  
Justin (noordeloos) -- 29-10-2018 13:14
Re: Ook niet, bij mij. 🙂   ( 210)
Marcel (Den Bosch/Empel) -- 29-10-2018 13:16
Re: Echt werkende link 😉   ( 335)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 29-10-2018 13:19
Re: Echt werkende link 😉   ( 194)
Hein (Schiedam) -- 29-10-2018 13:51
Re: Aanbeveling – gebruik SSW in weerkamer   ( 293)
Marco (Hoogkarspel NH) ( -1m) -- 29-10-2018 13:39
Eindelijk weer zinvolle bijdragen! 😉   ( 426)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 29-10-2018 13:57
In 3 maanden, meer dan 30.000 berichten op Algemeen   ( 351)
sebastiaan (bussum) -- 29-10-2018 14:55
Re: In 3 maanden, meer dan 30.000 berichten op Algemeen   ( 252)
Martijn(Rozenburg) -- 29-10-2018 15:10
Re: In 3 maanden, meer dan 30.000 berichten op Algemeen   ( 113)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 29-10-2018 17:11
  Welkom terug hier op weerwoord  
Simon ( Heist op den berg ) ( 12m) -- 29-10-2018 15:28
Welkom terug. Ik heb je gemist, ook gistermiddag op een bankje ....   ( 65)
Hans (Diemen) ( -1m) -- 29-10-2018 19:14