Ontwikkelt een sterk Noord-Europees hoog (264u)

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 07-11-2018 11:46 

De WA leidt tot de vorming van een sterk hoog in het noorden. Geen repercussies voor ons weer.

Opvallend de kou aan de andere kant van de kaart 😉 


Bericht laatst bijgewerkt: 07-11-2018 11:47
Krecke (studievriend Buys Balot, Volks-Almanak 1865): Van al het veranderlijke, dat wij rondom ons waarnemen, is wel weêr en wind het veranderlijkst, of liever schijnbaar het minst aan orde en regel gebonden… want alles in de natuur rondom ons, zien wij met de meest mogelijke orde en regelmaat plaats hebben. Wij zijn genoopt aan te nemen, dat ook daar, waar schijnbare ordeloosheid, ja zelfs nu en dan verwarring heerscht, ook orde en regelmaat tot grondslag ligt en dat enkel de onvolkomenheid onzer kennis oorzaak is, dat wij de orde nog niet genoegzaam opmerken. Dit denkbeeld was en is steeds de spoorslag tot onderzoek geweest en dit laatste is niet geheel onvruchtbaar geweest.

Blokkade lijkt zich volgende week westwaarts te gaan "verplaatsen".   ( 2576)
Seppie (Buren GLD.) -- 07-11-2018 11:22
Pluimgemiddelde zakt later ook eindelijk   ( 1169)
Robert (Vleuten) -- 07-11-2018 11:27
  Tis trouwens westwaarts ipv westwaards🙂  
Robert (Vleuten) -- 07-11-2018 11:28
  Aangepast  
Seppie (Buren GLD.) -- 07-11-2018 11:34
‘Tis’ is anders ook geen normaal Nederlands   ( 240)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 07-11-2018 16:09
Re: ‘Tis’ is anders ook geen normaal Nederlands (edit)   ( 176)
Bert-Jan (Tholen) ( -1m) -- 07-11-2018 16:53
Re: ‘Tis’ is anders ook geen normaal Nederlands (edit)   ( 64)
Hendrik (Londerzeel-B) ( 7m) -- 07-11-2018 21:51
Re: Blokkade lijkt zich volgende week westwaarts te gaan "verplaatsen"   ( 859)
Martijn(Rozenburg) -- 07-11-2018 11:37
WA tot Spitsbergen (240u)   ( 1343)
sebastiaan (bussum) -- 07-11-2018 11:44
Ontwikkelt een sterk Noord-Europees hoog (264u)   ( 1427)
sebastiaan (bussum) -- 07-11-2018 11:46
300u NH   ( 1217)
sebastiaan (bussum) -- 07-11-2018 11:49
Op grote hoogte worden de verschillen op termijn ook weer groter...   ( 1247)
Seppie (Buren GLD.) -- 07-11-2018 12:11
Wat bedoel je met grotere verschillen?   ( 674)
Mark (Noordwolde, Groningen) -- 07-11-2018 12:55
Re: Blokkade lijkt zich volgende week westwaarts te gaan "verplaatsen"   ( 1175)
Marcus (Sleidinge) ( 6m) -- 07-11-2018 11:44
Re: Blokkade lijkt zich volgende week westwaarts te gaan "verplaatsen"   ( 741)
Paul (Utrecht) ( 1m) -- 07-11-2018 12:56
Re: Blokkade lijkt zich volgende week westwaarts te gaan "verplaatsen"   ( 350)
Remco (Roermond) -- 07-11-2018 15:54