Re: "Climate change is making hurricanes even more destructive"

Bericht van: Peter (Wiltz -Luxemburg) , 15-11-2018 09:19 

Hier heb ik even naar gekeken. Zo te zien heeft men herberekeningen gemaakt van vroeger opgetreden zware hurricanes, met daarbij in de uitgangssituatie een temperatuur die overal drie graden hoger ligt. Maar bij een globale opwarming van 3°C mag je verwachten dat de stromingspatronen significant gaan veranderen (om te beginnen omdat de opwarming niet overal gelijk is), en daarmee ook de kans op en de omstandigheden bij het ontstaan van zware hurricanes. De grootschalige startsituatie van vroeger opgetreden hurricanes doet zich dan misschien nooit meer voor. Door hier niet naar te kijken hebben de resultaten van dit onderzoek maar beperkte waarde.


"Climate change is making hurricanes even more destructive"   ( 518)
Hans (Halle-Zoersel) -- 14-11-2018 20:57
Re: "Climate change is making hurricanes even more destructive"   ( 307)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 15-11-2018 09:19
niet alleen hurricanes. Mooi verhaal over de jet:   ( 256)
Eric, Rotterdam -- 18-11-2018 11:49