Re: Droogterapport KNMI, radarbeelden, berekening droogte

Bericht van: Bart (Abcoude) , 28-11-2018 10:14 

Inderdaad een mooi rapport! Ik wilde er net ook aandacht voor vragen. Het rapport geeft per maand het verloop van de droogte, met kaartjes van neerslag en verdamping. Leuk is bijvoorbeeld de kaart van de datum (dagnummer) waarop de maximale droogte wordt bereikt. Dat blijkt netjes zoals we dat klimatologisch zouden verwachten. In het noordwesten werd de grootste droogte al eind juli bereikt, terwijl dat in het binnenland pas na 1 september was. (boven het opgewarmte zeewater gaan in de loop van de zomer makkelijker buien ontstaan).

Interessant is ook de kaart van het totale neerslagtekort, op basis van GIS-technieken. Hierin zijn niet alleen de op de klassieke manier gemeten neerslag, maar ook 'gekalibreerde radarbeelden' verwerkt. Op die manier kun je een veel grotere mate van detaillering krijgen. Iets dergelijks wordt ook gedaan op Droogtemonitor.nl. Daar wordt de droogte niet berekend uit het verschil tussen neerslag en verdamping, maar uit het verschil tussen de gemeten neerslag en de normale hoeveelheid neerslag (SPI). De kaarten van Droogtemonitor.nl vertonen altijd lelijke artefacten in de drie noordelijke provincies, kennelijk een gevolg van een verstoring van het radarbeeld dicht in de buurt van de radar. Daarbij speelt dat de neerslagradar enige tijd terug is verplaatst van De Bilt naar Herwijnen, juist vanwege dit soort effecten. De kaarten van Droogtemonitor.nl laten op jaarbasis drie felgekleurde banen zien in Groningen, Friesland, Drente (plaatje zie onder). Hier heeft de radar te weinig neerslag waargenomen. Het probleem lijkt te komen van de radar in Herwijnen, niet in De Bilt. En dat terwijl de radar juist om deze reden verplaatst was! Ook op de kaart van het KNMI van de afgelopen zomer is het patroon nog terug te vinden, zij het iets minder prominent. Misschien is er een poging gedaan om hiervoor te corrigeren, maar dat wordt niet genoemd. Wel genoemd worden de 'valse echo's' op de Maasvlakte.

Overigens is het berekenen van de werkelijke droogte bijna onmogelijk. Dat komt door allerlei effecten. De vegetatie is overal weer anders, de vegetatie reageert zelf ook op de droogte, het type neerslag is van belang (grote plens ineen of gezapige regen), en waterbeheerders streven naar een vast peil. Daarbij is de gemaakte berekening vooral gericht op de landbouw; zie bijvoorbeeld de tabel met de referentiegewasverdamping. Het zou interessant zijn om hier ook bijvoorbeeld loofbos, naaldbos, open water en kale grond in op te nemen.

Eerder dit jaar heb ik aandacht gevraagd voor een methode om het optreden van droogteperiodes door de jaren heen grafisch weer te geven. Daarbij wordt op een simpele manier tegemoed gekomen aan de bovengenoemde terugkoppelingen. Ongetwijfeld nog voor verbetering vatbaar, maar het geeft wel een aardig beeld. Na afloop van 2018 maak ik een definitieve versie van het document.

http://www.logboekweer.nl/Neerslagoverschot/Nederlandse_Droogteperiodes_In_Beeld.pdf


Bericht laatst bijgewerkt: 28-11-2018 10:19

Droogterapport KNMI; mooi verslag   ( 631)
Eric, Rotterdam -- 27-11-2018 20:39
Re: Droogterapport KNMI, radarbeelden, berekening droogte   ( 543)
Bart (Abcoude) -- 28-11-2018 10:14
Een mooi maar droog verslag.   ( 334)
Theo (Nes Ameland) -- 29-11-2018 09:17
Re: Een mooi maar droog verslag.   ( 298)
Eric, Rotterdam -- 29-11-2018 14:28