We moeten afwachten m.i. wat het laag op 192u gaat doen

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 05-12-2018 20:04 

Nu het duidelijk is dat de blokkade komt. Is een van de volgende stappen volgens mij om te kijken wat het laag rond 192u gaat doen. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat de 'kou' een blijvertje is.

Bericht laatst bijgewerkt: 05-12-2018 20:10
Krecke (studievriend Buys Balot, Volks-Almanak 1865): Van al het veranderlijke, dat wij rondom ons waarnemen, is wel weêr en wind het veranderlijkst, of liever schijnbaar het minst aan orde en regel gebonden… want alles in de natuur rondom ons, zien wij met de meest mogelijke orde en regelmaat plaats hebben. Wij zijn genoopt aan te nemen, dat ook daar, waar schijnbare ordeloosheid, ja zelfs nu en dan verwarring heerscht, ook orde en regelmaat tot grondslag ligt en dat enkel de onvolkomenheid onzer kennis oorzaak is, dat wij de orde nog niet genoegzaam opmerken. Dit denkbeeld was en is steeds de spoorslag tot onderzoek geweest en dit laatste is niet geheel onvruchtbaar geweest.

Sinterklaasavondrun: 192u (EC)   ( 2071)
sebastiaan (bussum) -- 05-12-2018 19:43
kans op sneeuw uit het zuiden?   ( 1252)
Rik(Maastricht) ( 140m) -- 05-12-2018 19:45
Ec 216 slecht   ( 1242)
Julian(Almelo) -- 05-12-2018 19:51
Re: Sinterklaasavondrun: 192u (EC)   ( 937)
Marcus (Sleidinge) ( 6m) -- 05-12-2018 19:56
We moeten afwachten m.i. wat het laag op 192u gaat doen   ( 862)
sebastiaan (bussum) -- 05-12-2018 20:04