EC12u-240u en EC0u-240u

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 06-12-2018 10:59 

Gisteren gaf ik aan dat we nog even moeten wachten om de verzachting al voor 'zeker' te verklaren. Ook al laat de pluim dat zien en lijkt het op dit moment het realistische scenario. Al is het alleen maar om dit de default setting is van ons weer.

De blokkade komt tot stand. Applaus voor moeder natuur! Maar helaas komt er weinig bovenlucht kou mee. Echt koud zal het dus waarschijnlijk niet worden. Op de langere termijn verschuift het Scandihoog, verzwakkend naar het oosten. Dan wordt het m.i. interessant om te kijken wat het oceaantje gaat doen. 

Gisteren stond op 240u een log laag op de oceaan zonder enige intentie om onder het blok door te trekken. Vandaag zien we in dat opzicht een upgrade. Waarbij we zien het in Scandiland een stuk kouder is, dan berekend in de avondrun. Met zelfs kansen op sneeuw. Kijk. Dat spreekt ons aan!

Het zal niet de eerste keer zijn dat de modellen moeite hebben met zulke configuraties. Ik zeg dus niet dat we winter krijgen maar ik pleit er wel voor om nog even af te wachten wat het laag gaat doen.Krecke (studievriend Buys Balot, Volks-Almanak 1865): Van al het veranderlijke, dat wij rondom ons waarnemen, is wel weêr en wind het veranderlijkst, of liever schijnbaar het minst aan orde en regel gebonden… want alles in de natuur rondom ons, zien wij met de meest mogelijke orde en regelmaat plaats hebben. Wij zijn genoopt aan te nemen, dat ook daar, waar schijnbare ordeloosheid, ja zelfs nu en dan verwarring heerscht, ook orde en regelmaat tot grondslag ligt en dat enkel de onvolkomenheid onzer kennis oorzaak is, dat wij de orde nog niet genoegzaam opmerken. Dit denkbeeld was en is steeds de spoorslag tot onderzoek geweest en dit laatste is niet geheel onvruchtbaar geweest.

EC12u-240u en EC0u-240u   ( 1134)
sebastiaan (bussum) -- 06-12-2018 10:59
Re: EC12u-240u en EC0u-240u   ( 538)
Guus (Drachten) -- 06-12-2018 11:08
GFS06z: ook enig tegengas van het hoog   ( 531)
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 06-12-2018 11:29