1ste decade december 2018 in top 10

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 06-12-2018 11:24 

Ja, weerverslaafden, het is weer zover. Zeer waarschijnlijk komt de eerste decade van 2018 in de top 10 terecht. 

 

  Datum Extreem
1 dec. 2000 9.9 ° C
2 dec. 1979 9.8 ° C
3 dec. 2015 9.2 ° C
4 dec. 1985 8.7 ° C
5 dec. 2006 8.6 ° C
6 dec. 2018 8.6 ° C
7 dec. 2007 8.6 ° C
8 dec. 1934 8.4 ° C
9 dec. 1974 8.4 ° C
10 dec. 1953 8.1 ° C
Krecke (studievriend Buys Balot, Volks-Almanak 1865): Van al het veranderlijke, dat wij rondom ons waarnemen, is wel weêr en wind het veranderlijkst, of liever schijnbaar het minst aan orde en regel gebonden… want alles in de natuur rondom ons, zien wij met de meest mogelijke orde en regelmaat plaats hebben. Wij zijn genoopt aan te nemen, dat ook daar, waar schijnbare ordeloosheid, ja zelfs nu en dan verwarring heerscht, ook orde en regelmaat tot grondslag ligt en dat enkel de onvolkomenheid onzer kennis oorzaak is, dat wij de orde nog niet genoegzaam opmerken. Dit denkbeeld was en is steeds de spoorslag tot onderzoek geweest en dit laatste is niet geheel onvruchtbaar geweest.

1ste decade december 2018 in top 10   ( 427)
sebastiaan (bussum) -- 06-12-2018 11:24
Wat een afschuwelijke winters zitten er in dat lijstje zeg   ( 221)
Angelo (Zeist) -- 06-12-2018 12:02
Re: 1ste decade december 2018 in top 10   ( 53)
Jordi (Wageningen/Ruurlosebroek) -- 06-12-2018 16:26
Re: 1ste decade december 2018 in top 10   ( 48)
Alphons (Ubbergen) -- 06-12-2018 16:49
Re: 1ste decade december 2018 in top 10   ( 53)
Jan (Workum, FRL) -- 06-12-2018 17:10