Re: geoengineering: gaat dit ons helpen?

Bericht van: Dieter Lombaert (Asse) , 17-12-2018 17:49 

Ik zie meer heil in het afvangen van CO2 dan van het pompen van zwaveldioxide in de stratosfeer. Dat is slecht voor de ozonlaag en zorgt ook voor luchtverontreiniging wanneer de zwaveldeeltjes weer naar beneden zakken.

 

Daarnaast lossen de zwavelemissies de verzuring van de oceanen niet op. We zouden ook almaar grotere concentraties van dit goedje in de atmosfeer moeten pompen om de verdergaande emissies van broeikasgassen af te blokken.

 


geoengineering: gaat dit ons helpen?   ( 807)
Jorge (Middelburg) -- 28-11-2018 14:07
Re: geoengineering: gaat dit ons helpen?   ( 317)
Dieter Lombaert (Asse) -- 17-12-2018 17:49