Dat is toch jouw afdeling? & mooie run van GFS (P)

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 11-01-2019 12:51 

Nu moet het nog gerealiseerd worden...

 

Wat we steeds zien zijn blokkades. Een herhaling van zetten, dat is een teken dat de atmosfeer graag wil. 


Bericht laatst bijgewerkt: 11-01-2019 12:52
Krecke (studievriend Buys Balot, Volks-Almanak 1865): Van al het veranderlijke, dat wij rondom ons waarnemen, is wel weêr en wind het veranderlijkst, of liever schijnbaar het minst aan orde en regel gebonden… want alles in de natuur rondom ons, zien wij met de meest mogelijke orde en regelmaat plaats hebben. Wij zijn genoopt aan te nemen, dat ook daar, waar schijnbare ordeloosheid, ja zelfs nu en dan verwarring heerscht, ook orde en regelmaat tot grondslag ligt en dat enkel de onvolkomenheid onzer kennis oorzaak is, dat wij de orde nog niet genoegzaam opmerken. Dit denkbeeld was en is steeds de spoorslag tot onderzoek geweest en dit laatste is niet geheel onvruchtbaar geweest.

GFS (P) kiest voor een rustig scenario   ( 2058)
sebastiaan (bussum) -- 11-01-2019 12:33
Re: prima wat mij betreft!   ( 891)
Tom (Bennekom-W) ( 15m) -- 11-01-2019 12:37
Dat is toch jouw afdeling? & mooie run van GFS (P)   ( 1029)
sebastiaan (bussum) -- 11-01-2019 12:51
Mooi, maar toch wel 'rare run die Para tussen 170 en 240 uur   ( 630)
Roel(Steenwijk) -- 11-01-2019 12:56
Zoiets zie je alleen als er iets speelt   ( 599)
sebastiaan (bussum) -- 11-01-2019 12:59
Re: Zoiets zie je alleen als er iets speelt   ( 378)
Guus (Drachten) -- 11-01-2019 13:11
Re: Als ik aan de knoppen mocht zitten...   ( 565)
Tom (Bennekom-W) ( 15m) -- 11-01-2019 13:21
Re: Als ik aan de knoppen mocht zitten...   ( 388)
Jan (Workum, FRL) -- 11-01-2019 13:47
Re: Als ik aan de knoppen mocht zitten...   ( 189)
Thijs (Joure) -- 11-01-2019 14:58
Prachtige run.   ( 1204)
Julian(Almelo) -- 11-01-2019 12:50