Het gaat niet goed in de winter met de NAO.

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 11-02-2019 11:55 

Van pnze Engelse weervrienden. 

NAO januari 2019 was  +0.59 (NOAA CPC). Van de laatste 16 maanden was de NAO 2x negatief. 

3x negatieve in de laatste 32 december tm maart maanden

1x negatief in de laatste 24 december tm februari maanden

De laatste 8 decembers en januari's waren positief,

 Bericht laatst bijgewerkt: 11-02-2019 15:12
Krecke (studievriend Buys Balot, Volks-Almanak 1865): Van al het veranderlijke, dat wij rondom ons waarnemen, is wel weêr en wind het veranderlijkst, of liever schijnbaar het minst aan orde en regel gebonden… want alles in de natuur rondom ons, zien wij met de meest mogelijke orde en regelmaat plaats hebben. Wij zijn genoopt aan te nemen, dat ook daar, waar schijnbare ordeloosheid, ja zelfs nu en dan verwarring heerscht, ook orde en regelmaat tot grondslag ligt en dat enkel de onvolkomenheid onzer kennis oorzaak is, dat wij de orde nog niet genoegzaam opmerken. Dit denkbeeld was en is steeds de spoorslag tot onderzoek geweest en dit laatste is niet geheel onvruchtbaar geweest.

Het gaat niet goed in de winter met de NAO.   ( 1147)
sebastiaan (bussum) -- 11-02-2019 11:55
AO en NAO ook komende tijd behoorlijk in de plus.   ( 554)
Koos Spakman (Froombosch) -- 11-02-2019 12:21