GFS6u Para: verdwijnen van de Canadese poolwervel

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 11-02-2019 12:25 

M.i. en die van MG is een van de grootste problemen deze winter de aanhoudende kou in het oosten van van Canada. Vaak was de AO negatief maar de NAO niet. Zo'n combinatie kan natuurlijk, maar komt relatief vrij weinig voor. Naar ik dacht 1 op de 7 dagen. Daarbij zie je dus dat er sprake is van een pech situatie. Tenminste ik zie dat zo.

Net als de ander modelletjes laat de nieuwe GFS6u(P)-run de Canadese poolwervel verdwijnen. Hierdoor komt het minder makkelijk tot vorming van lagedrukgebieden die van W naar O over de Atl. Oceaan koersen. 

 Krecke (studievriend Buys Balot, Volks-Almanak 1865): Van al het veranderlijke, dat wij rondom ons waarnemen, is wel weêr en wind het veranderlijkst, of liever schijnbaar het minst aan orde en regel gebonden… want alles in de natuur rondom ons, zien wij met de meest mogelijke orde en regelmaat plaats hebben. Wij zijn genoopt aan te nemen, dat ook daar, waar schijnbare ordeloosheid, ja zelfs nu en dan verwarring heerscht, ook orde en regelmaat tot grondslag ligt en dat enkel de onvolkomenheid onzer kennis oorzaak is, dat wij de orde nog niet genoegzaam opmerken. Dit denkbeeld was en is steeds de spoorslag tot onderzoek geweest en dit laatste is niet geheel onvruchtbaar geweest.

GFS6u Para: verdwijnen van de Canadese poolwervel   ( 1904)
sebastiaan (bussum) -- 11-02-2019 12:25
Re: Deze kwestie van pech is voor een land als Nederland natuurlijk we   ( 565)
Vincent (NO Brabant) ( 12m) -- 11-02-2019 13:50
Over de Polar Vortex zijn de wetenschappers het nog lang niet eens   ( 112)
Koos Spakman (Froombosch) -- 11-02-2019 20:37