We hebben een El Nino

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 11-04-2019 11:26 

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf

Krecke (studievriend Buys Balot, Volks-Almanak 1865): Van al het veranderlijke, dat wij rondom ons waarnemen, is wel weêr en wind het veranderlijkst, of liever schijnbaar het minst aan orde en regel gebonden… want alles in de natuur rondom ons, zien wij met de meest mogelijke orde en regelmaat plaats hebben. Wij zijn genoopt aan te nemen, dat ook daar, waar schijnbare ordeloosheid, ja zelfs nu en dan verwarring heerscht, ook orde en regelmaat tot grondslag ligt en dat enkel de onvolkomenheid onzer kennis oorzaak is, dat wij de orde nog niet genoegzaam opmerken. Dit denkbeeld was en is steeds de spoorslag tot onderzoek geweest en dit laatste is niet geheel onvruchtbaar geweest.

Wereldtemperatuur februari en winter 2018/2019   ( 779)
Henk L. (Groningen) -- 29-03-2019 01:50
Re: Wereldtemperatuur februari en winter 2018/2019   ( 289)
Marcus (Sleidinge) ( 6m) -- 11-04-2019 10:49
We hebben een El Nino   ( 314)
sebastiaan (bussum) -- 11-04-2019 11:26