berichten

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 13-05-2019 14:12 

Ik vind het leuk om zulke berichten te zoeken 


Bericht laatst bijgewerkt: 13-05-2019 14:15
Krecke (studievriend Buys Balot, Volks-Almanak 1865): Van al het veranderlijke, dat wij rondom ons waarnemen, is wel weêr en wind het veranderlijkst, of liever schijnbaar het minst aan orde en regel gebonden… want alles in de natuur rondom ons, zien wij met de meest mogelijke orde en regelmaat plaats hebben. Wij zijn genoopt aan te nemen, dat ook daar, waar schijnbare ordeloosheid, ja zelfs nu en dan verwarring heerscht, ook orde en regelmaat tot grondslag ligt en dat enkel de onvolkomenheid onzer kennis oorzaak is, dat wij de orde nog niet genoegzaam opmerken. Dit denkbeeld was en is steeds de spoorslag tot onderzoek geweest en dit laatste is niet geheel onvruchtbaar geweest.

Koude nacht geweest, IJsheilingen doen de naam eer aan.   ( 1802)
Seppie (Buren GLD.) -- 13-05-2019 07:36
Hupsel -1,9c. Top 10 notering.   ( 160)
sebastiaan (bussum) -- 13-05-2019 12:23
Twenthe vannacht vorst in de hut, dan evenaring record   ( 196)
sebastiaan (bussum) -- 13-05-2019 12:31
Twee stations in de top 10 klomphoogte Tmin   ( 137)
sebastiaan (bussum) -- 13-05-2019 12:54
Termijnstations zijn nog kouder geweest   ( 138)
Marc (sint Oedenrode) -- 13-05-2019 13:52
Jammer idd. Ik sprak over 2e decade van mei   ( 117)
sebastiaan (bussum) -- 13-05-2019 14:09
11 mei 1928   ( 198)
sebastiaan (bussum) -- 13-05-2019 14:10
berichten   ( 178)
sebastiaan (bussum) -- 13-05-2019 14:12
Schoorl tn -7.2 Tact 15.0   ( 291)
Chris vd Bos (Amsterdam Centrum) -- 13-05-2019 13:13
Re: Schoorl tn -7.2 Tact 15.0   ( 201)
Karel (Borgloon) -- 13-05-2019 13:20
Re: Schoorl tn -7.2 Tact 15.0   ( 90)
Chris vd Bos (Amsterdam Centrum) -- 13-05-2019 17:17
Re: Schoorl tn -7.2 Tact 15.0   ( 38)
Karel (Borgloon) -- 13-05-2019 20:33