Neerslagpluim

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 14-05-2019 10:34 

Met een aantal interessante pieken. 

Opvallend aan de temperatuurpluim is nog dat de tmax bij de EC-ooer terug gaat naar 15c, maar let ook op het dauwpunt, dat blijft hoog. Dus het zal niet koud aanvoelen.


Krecke (studievriend Buys Balot, Volks-Almanak 1865): Van al het veranderlijke, dat wij rondom ons waarnemen, is wel weêr en wind het veranderlijkst, of liever schijnbaar het minst aan orde en regel gebonden… want alles in de natuur rondom ons, zien wij met de meest mogelijke orde en regelmaat plaats hebben. Wij zijn genoopt aan te nemen, dat ook daar, waar schijnbare ordeloosheid, ja zelfs nu en dan verwarring heerscht, ook orde en regelmaat tot grondslag ligt en dat enkel de onvolkomenheid onzer kennis oorzaak is, dat wij de orde nog niet genoegzaam opmerken. Dit denkbeeld was en is steeds de spoorslag tot onderzoek geweest en dit laatste is niet geheel onvruchtbaar geweest.

Pluim 00Z, weekend beduidend warmer   ( 2246)
Koos Spakman (Froombosch) -- 14-05-2019 10:24
Re: Pluim 00Z, weekend beduidend warmer   ( 570)
Noah (Tilburg) -- 14-05-2019 10:31
Neerslagpluim   ( 1263)
sebastiaan (bussum) -- 14-05-2019 10:34
Dan waarschijnlijk wel met veel bewolking Sebastiaan...   ( 988)
Koos Spakman (Froombosch) -- 14-05-2019 10:40
Liever 10c met veel zon, dan 20c met veel bewolking.   ( 673)
sebastiaan (bussum) -- 14-05-2019 10:42
Re: Liever 10c met veel zon, dan 20c met veel bewolking.   ( 705)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 14-05-2019 10:49