Het blijft schrikken...

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 14-05-2019 14:31 

De jaargemiddelde temperatuur in Nederland is sinds 1906 met 1,9 °C toegenomen. De lente en de zomer zijn het sterkst opgewarmd. De wereldgemiddelde temperatuur is over de periode 1880-2016 met circa 1,0 °C gestegen. De belangrijkste reden voor de trendmatige toename van de gemiddelde temperatuur op aarde in de laatste 50 jaar is waarschijnlijk het door de mens veroorzaakte versterkte broeikaseffect.

Temperatuurstijging in Nederland zet onverminderd door

De jaargemiddelde temperatuur in Nederland is trendmatig toegenomen en ligt in 2017
1,9 ± 0,6 °C hoger dan ruim een eeuw geleden, in 1906. Deze opwarming is statistisch sterk significant. De afgelopen 30 jaar is die stijging gemiddeld 0,04 °C per jaar geweest. Het jaar 2014 was veruit het warmste jaar sinds het begin van de meetreeks.

Opwarming verschillend verdeeld over de seizoenen.

Het patroon van stijgende temperaturen zien we ook terug in de gemiddelde temperatuur per seizoen. Wel is de opwarming verschillend verdeeld over de seizoenen. De sterkste
opwarming vindt plaats in de zomer:

Verder blijkt de variabiliteit van wintertemperaturen rond de langjarige trend veruit het grootst. Koude winters kunnen daarom nog steeds voorkomen in het huidige Nederlandse klimaat.

Ook ruimtelijk gezien zijn er verschillen binnen Nederland. De grootste jaargemiddeld temperatuurstijging doet zich voor in Zeeland, de kleinste in Drenthe en Groningen. Deze verschillen komen door een kleinere invloed van de zon en een afnemende invloed van de Noordzee in de noord-oostelijke provincies. Overigens zijn de jaar-op-jaar variaties groter dan deze ruimtelijke verschillen 

De temperatuur stijgt ook mondiaal

De afgelopen eeuw is de mondiale temperatuur sterk gestegen. De figuur geeft de wereldgemiddelde temperatuur volgens vier datasets, over de periode 1880-2017. Het IPCC concludeert dat de drie decennia 1980-1989, 1990-1999 en 2000-2009 steeds warmer werden. Elk van deze decennia was warmer dan alle voorgaande decennia sinds 1880 (IPCC, 2013). Onderzoekers schatten de toename in het jaar 2016 rond de 1.0 ºC boven het niveau van de temperatuur in het pre-industriële tijdperk (Haustein et al., 2017; Visser et al., 2018).

De opwarming van de aarde verloopt niet in een constant tempo, maar is aan schommelingen onderhevig. Zo'n tempowisseling in het waargenomen temperatuurverloop is niet uniek en kan worden verklaard door natuurlijke fluctuaties (PBL/KNMI, 2015 - hoofdstuk 1). Na een versnelling aan het eind van de vorige eeuw verliep de opwarming langzamer over de periode 1998-2012. Vanaf het jaar 2013 is de mondiale temperatuur weer sterk gaan stijgen. Voor alle de datasets uit de figuur geeft het jaar 2016 de hoogste jaargemiddelde temperatuur sinds 1880.

De wereldgemiddelde temperatuur is als indicator onderdeel van het 'Parijs-akkoord' dat in december 2015 ondertekend werd door 195 landen. In het akkoord staat het doel om de toename van de wereldgemiddelde temperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius boven het niveau van de temperatuur in het pre-industriële tijdperk, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius Hierbij moet worden opgemerkt dat er geen eenduidigheid bestaat over het jaartal waarop het pre-industriële tijdperk is geëindigd. Een praktische definitie is het temperatuurgemiddelde over het tijdvak 1850-1900.

Nederland warmt sneller op dan mondiaal

De opwarming sinds 1950 in Nederland is bij benadering twee keer zo groot als de mondiale opwarming (Oldenborgh et al. 2003, 2009). Tot nu toe werd verwacht dat de opwarming in Nederland (en omstreken) ongeveer even snel zou verlopen als de stijging van de wereldgemiddelde temperatuur. Nederland ligt immers op middelbare breedte en staat onder invloed van zowel land als van zee.

De snellere opwarming wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt doordat landmassa's meer opwarmen dan de oceanen. Verder heeft Nederland - net als andere delen van West-Europa - sinds 1950 te maken met meer (zuid)westenwind in de late winter en het vroege voorjaar, minder bewolking, stijgende temperaturen van het Noordzeewater en een toename in de hoeveelheid zonnestraling (door schonere lucht) in het voorjaar en de zomer (PBL, 2012).

Oorzaken van de temperatuurstijging

De belangrijkste reden voor de trendmatige toename van de gemiddelde temperatuur op aarde in de laatste 50 jaar is zeer waarschijnlijk het door de mens veroorzaakte versterkte broeikaseffect. Dit versterkte broeikaseffect is een gevolg van de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer. Daarnaast zijn er ook natuurlijke processen die vooral de jaarlijkse fluctuaties in de gemiddelde jaarlijkse temperatuur op aarde verklaren. Dit zijn bijvoorbeeld variaties in de sterkte van de zonnestraling, het optreden van vulkaanuitbarstingen, El Nino's en chaotische fluctuaties in het klimaat (IPCC, 2013).

Veel natuurlijke factoren die van invloed zijn op de mondiale temperatuur, zoals El Nino en La Nina, hebben geen of zeer beperkte invloed op de temperatuur in Nederland. Die wordt veel meer bepaald door veranderingen in de luchtstromen in onze omgeving en door de temperatuur van de Noordzee.

Ik houd in het geheel niet van den winter, en heb van kindsbeen af voor de zoogenaamde schoonheid van een winterdag geen smaak gehad. De koude is mij in zoo verre onverschillig, daar ik mij aan haar nooit anders blootstel, dan zoo goed bewaard, dat zij mij geen hinder kan veroorzaken, en daar ik zelfs in mijne kamer het treurige en en eentoonige gezigt op de sneeuw door gordijnen afsluit. (Alexander von Humboldt)

Voor een kort artikel ben ik op zoek naar een bron of   ( 982)
Katya - Hasselt (B) ( 72m) -- 14-05-2019 14:23
HIer...   ( 619)
sebastiaan (bussum) -- 14-05-2019 14:30
Het blijft schrikken...   ( 685)
sebastiaan (bussum) -- 14-05-2019 14:31
Merci. Edit, te snel 😉 .   ( 392)
Katya - Hasselt (B) ( 72m) -- 14-05-2019 15:00
Geen verzwakte golfstroom meer?   ( 350)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 14-05-2019 16:37
Misschien juist de oorzaak van   ( 196)
Anton (Workum) -- 14-05-2019 19:47
Re: Misschien juist de oorzaak van   ( 152)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 14-05-2019 20:09
Hier vind je de trend per maand   ( 499)
Bart (Abcoude) -- 14-05-2019 14:41
Dank je 🙂   ( 263)
Katya - Hasselt (B) ( 72m) -- 14-05-2019 15:04
Deze gegevens per seizoen   ( 214)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 14-05-2019 17:25
Re: Deze gegevens per seizoen   ( 186)
Katya - Genk-Oost - Limburg (B) ( 72m) -- 14-05-2019 17:57