Dank voor het programmeren.

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 14-05-2019 16:22 

Een van mijn favoriete sites.

Krecke (studievriend Buys Balot, Volks-Almanak 1865): Van al het veranderlijke, dat wij rondom ons waarnemen, is wel weêr en wind het veranderlijkst, of liever schijnbaar het minst aan orde en regel gebonden… want alles in de natuur rondom ons, zien wij met de meest mogelijke orde en regelmaat plaats hebben. Wij zijn genoopt aan te nemen, dat ook daar, waar schijnbare ordeloosheid, ja zelfs nu en dan verwarring heerscht, ook orde en regelmaat tot grondslag ligt en dat enkel de onvolkomenheid onzer kennis oorzaak is, dat wij de orde nog niet genoegzaam opmerken. Dit denkbeeld was en is steeds de spoorslag tot onderzoek geweest en dit laatste is niet geheel onvruchtbaar geweest.

1-15 mei 2019 in de top 10!   ( 1234)
sebastiaan (bussum) -- 14-05-2019 14:22
Re: Verschrikkelijk ja. En dat al 6 x in de top 10 de laatste 30 jaar.   ( 305)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 14-05-2019 16:07
Re: Verschrikkelijk ja. En dat al 6 x in de top 10 de laatste 30 jaar.   ( 184)
Vincent (NO Brabant) ( 12m) -- 14-05-2019 16:51
Ik tel maar vier keer, met 2019 mee   ( 164)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 14-05-2019 17:39
  79, 87, 91, 96, 2010, 2019!  
Theo Utrecht -- 14-05-2019 17:45
Re: Het zijn er 6, waarbij ik 1979 ook meetel, dat is precies 30 jaar   ( 150)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 14-05-2019 17:47
Na een Tmax 13.6°, hier alweer 12.5° en een NO 5, zonnig weliswaar.   ( 310)
Wouter (Heist aan zee) ( 1m) -- 14-05-2019 15:03
Re: 1-15 mei 2019 in de top 10!   ( 300)
Frank (Delft) -- 14-05-2019 16:10
Dank voor het programmeren.   ( 174)
sebastiaan (bussum) -- 14-05-2019 16:22