"Geen verschil in efficiëntie beregenen 's nachts/overdag"

Bericht van: Gerhard (Vaassen) , 29-06-2019 16:00 

Wat voor zin heeft het om overdag te sproeien?

een rondje googelen geeft aan dat er qua verdamping geen verschil is. 

Ik moest de tekst 2x lezen, maar 't snijdt wel hout.

Kan ik winsten in beregeningsefficiëntie verwachten als ik enkel ’s nachts beregen?

Beregenen tijdens de nacht zou efficiënter zijn dan de beregening overdag omdat de verliezen door rechtstreekse verdamping lager zijn. Die bewering kan echter gemakkelijk worden ontkracht. De efficiëntie van beregening overdag is gelijk aan de efficiëntie van beregenen ’s nachts. 

Onderstaande figuur toont de verdamping op een beteelde akker. De totale verdamping of ook evapotranspiratie (ET) is samengesteld uit evaporatie (E) en uit transpiratie (T). Evaporatie betekent de rechtstreekse verdamping van op het bodemoppervlak of het plantoppervlak. Het gaat om water dat niet opgenomen is door de wortels van de plant. Transpiratie betekent de hoeveelheid water dat door de plant heen gaat. Het gaat om water dat de plant opneemt doorheen de dag om te kunnen overleven. 

De totale hoeveelheid evapotranspiratie of ET wordt bepaald door het weer. De zonneschijn, de windsnelheid, de luchtvochtigheid en de temperatuur bepalen hoeveel energie er beschikbaar is voor ET. Stel dat op een warme zomerdag de ET 5 mm is. Dan zal, wanneer er ’s nachts beregend wordt, en het water bijgevolg goed in de bodem kan dringen, de ET kunnen worden opgesplitst in 1 mm E of evaporatie en 4 mm T of transpiratie. Als er overdag wordt beregend verschuift deze verhouding, het water blijft op de plant en op de bodem liggen, trekt niet in de grond waardoor de rechtstreekse verdamping verhoogt. Zo kan de totale ET van 5 mm in dit geval verdeeld worden over 2 mm E of evaporatie en 3 mm T of transpiratie. Door te beregenen overdag stijgt E, maar daalt T en de totale som van ET blijft gelijk, in dit geval 5 mm. Dus of er nu ’s nachts of overdag beregend wordt , er verdwijnt in beide gevallen 5 mm water in de atmosfeer.

Verdamping door het gewas of ook de Evapotranspiratie (ET) samengesteld uit de evaporatie (E) of ook rechtstreekse verdamping, en de transpiratie (T) of ook de hoeveelheid water die het gewas vanuit de bodem de lucht in stuurt.

Verdamping door het gewas of ook de Evapotranspiratie (ET) samengesteld uit de evaporatie (E) of ook rechtstreekse verdamping, en de transpiratie (T) of ook de hoeveelheid water die het gewas vanuit de bodem de lucht in stuurt.

De enige rechtstreekse verdamping die kan plaatsvinden is als het water nog in de lucht hangt vlak nadat het uit het kanon komt. De tijd dat het water in de lucht hangt is te kort om het water voldoende op te warmen om verdamping te Krijgen.

Het enige voordeel van ’s nachts beregenen is dat het minder hard waait ’s nachts waardoor het water beter verdeeld wordt over het perceel.

Die bevindingen zijn al bevestigd door onderzoeken in Nederland en Frankrijk.

 

edit:link vergeten. https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/duurzaam-watergebruik-de-openluchtgroenteteelt-0#winsten

Bericht laatst bijgewerkt: 29-06-2019 16:05

Bij Ell staan de sproeiers weer aan   ( 1288)
Alphons (Ubbergen) -- 29-06-2019 14:56
Re: Bij Ell staan de sproeiers weer aan   ( 541)
Peter [Weert] -- 29-06-2019 15:16
Re: Bij Ell staan de sproeiers weer aan   ( 445)
Ronnie (nijmegen) -- 29-06-2019 15:35
Re: Bij Ell staan de sproeiers weer aan   ( 409)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 29-06-2019 15:43
Snap Ronnie's punt wel   ( 386)
Jan Gerke (Damwoude) -- 29-06-2019 15:46
Re: Snap Ronnie's taalgebruik niet   ( 387)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 29-06-2019 15:49
Besproeien is soms niet alleen voor voldoende vocht   ( 339)
Corné (Amsterdam, Bijlmer-Centrum) -- 29-06-2019 15:59
"Geen verschil in efficiëntie beregenen 's nachts/overdag"   ( 742)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 29-06-2019 16:00
Helder artikel, Gerhard.   ( 260)
Jan (Zwolle) ( 1m) -- 29-06-2019 16:05
Re: Helder artikel, Gerhard.   ( 217)
Rutger (Meppel) -- 29-06-2019 16:31
Re: Helder artikel, Gerhard.   ( 222)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 29-06-2019 16:37
Re: Helder artikel, Gerhard.   ( 182)
Rutger (Meppel) -- 29-06-2019 16:57
Google heeft altijd gelijk 😉   ( 303)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 29-06-2019 17:06
Wetenschappers citeren zichzelf altijd 😀😀   ( 157)
Rutger (Meppel) -- 29-06-2019 17:26
Weinig overtuigend artikel met aannames zonder bewijs of toelichting.   ( 198)
Hans (Diemen) ( -1m) -- 29-06-2019 17:01
Dat klopt echt niet   ( 206)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 29-06-2019 17:15
Re: "Geen verschil in efficiëntie beregenen 's nachts/overdag"   ( 189)
ron (Neede) ( 20m) -- 29-06-2019 17:33