Flashback: 8 oktober 2004 - 2018

Bericht van: Hendrik (Londerzeel-B) , 08-10-2019 20:34 


Vrijdag, 8 oktober 2004

Vanochtend stonden we op onder een zwaar bewolkte hemel waarin de lage wolken nog maar eens het hoge woord voerden en ons probeerden duidelijk te maken dat het ondertussen al herfst is. Het stratiforme wolkendek had echter nog een leuke verrassing in petto toen de eerste stralen van de opgaande zon ver weg aan de horizon mooi ontwikkelde stapelwolken in de 'spotlights' zette die prachtig contrasteerden met het monotome wolkendek boven ons. De betreffende stapelwolken hebben hun produkten echter reeds elders moeten uitkieperen onder dwang van het hogedrukgebied waarvan we tijdelijk profiteren, en in de loop van de dag is de bewolking gaan wijken. In de namiddag keken we dan aan tegen een mengeling van lagere wolkenvelden en hoge sluierwolken, terwijl de temperaturen opliepen van 7,2 naar 17,2 graden. Hierbij heeft de wind echter duidelijk een dagje 'boni' genomen want ze bleef erg zwak met maximaal 11 km/h uit het noordoosten. Ook de pluviometers werden vandaag gespaard zodat het neerslagdagtotaal op 0 blijft staan. De hogervermelde sluierwolken hangen samen met een depressie die ons een regenachtig weekend had moeten bezorgen maar volgens de laatste prognose blijft het slechts bij (overvloedige) bewolking en blijven de natte produkten op stock tot maandag.


Zaterdag, 8 oktober 2005

Opnieuw ging de ochtend en een groot deel van de voormiddag letterlijk de mist in waarna een egaal grijze hemel het roer overnam. Gelukkig maar tijdelijk want kort voor de middag loste de grijze troep eensklaps op en kregen we een aangename zonnige episode van ongeveer een half uurtje voorgeschoteld. De bewolking gaf zich echter nog niet gewonnen want vanuit het westen schoven al snel nieuwe Stratusvelden binnen met een paar uur volstrekte somberheid als gevolg. De tweede poging van de opklaringen om Malderen te heroveren was echter een stuk overtuigender zodat we alsnog een aangenaam zonnige namiddag konden meepikken. De temperaturen haalden net 20,0 graden, een heel verschil met de voorbije driedaagse, en ook de minima waren nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met 10,9 graden. Niet alleen de zon, maar ook de wind was weer van de partij, deze zocht het zuidwesten op en haalde hierbij snelheden tot 21 km/h. Van neerslag bleven we gespaard, maar het is niet uitgesloten dat er de komende uren nog een weinig regen zal vallen want een koufront is ondertussen reeds dicht genaderd en de eerste bewolking hiervan is na zonsondergang boven de westelijke horizon opgedoken. Het front is echter reeds ernstig verzwakt en neemt er blijkbaar alle tijd voor om haar tocht in oostelijke richting verder te zetten dus ook na deze nacht zullen we wellicht ruime tijd door bewolking geplaagd worden, zij het dat de kansen op mist door de aanwakkerende wind iets kleiner worden. De koudere lucht erachter zal echter reeds het land binnensijpelen waardoor de maxima een stuk lager zullen uitvallen dan vandaag, doch in de loop van volgende week zal het kwik weer de twintigers gaan opzoeken


Zondag, 8 oktober 2006

De vroege vogels maakten vandaag weer aanspraak op een heldere hemel, al moesten ze hierbij een naar 9,4 graden weggeslonken temperatuur trotseren. Aan het weersbeeld veranderde weinig in de loop van de dag, al sijpelde er iets zachtere lucht binnen, samen met wat ijle sluierwolkjes en in de loop van de namiddag een zestal kleine stapelwolkjes. De temperatuur kwam uiteindelijk uit op een voor de tijd van het jaar vrij aangename 19,1 graden. De wind deed het bovendien een stuk kalmer aan met hooguit 19,3 km/h uit de vertrouwde, zuidwestelijke richting. De sluierbewolking nam in de loop van de avond nog wat verder toe, maar uiteindelijk had dit geen verdere gevolgen en is het voor de zomerliefhebber zelfs een goed teken vermits het de overgang naar nog warmere luchtmassa's markeert. Voordat het zover is moeten we echter nog een koele nacht trotseren en hopen dat deze geen aanleiding geeft tot mistvorming vermits die in deze tijd van het jaar niet meer zo eenvoudig is weg te branden door de zon.


Maandag, 8 oktober 2007

Tijdens de nacht en ochtend hebben dichte nevel en mistbanken zich opnieuw meester gemaakt over het Vlaamse binnenland. Deze keer kreeg de mist ook gezelschap van een laag Stratusbewolking die zich net daarboven heeft gevormd door heb binnenstromen van vochtigere zeelucht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het voor de zon een hele klus werd om al dit ochtendgrijs weer op te ruimen. Evenmin verwonderlijk is dat ze daar niet in geslaagd is en zo bleven we dus de ganse voormiddag aankijken tegen een sombere grijze hemel. De mist verdween wel, maar de bewolking hierboven bleef intakt. Positief is echter dat de bewolking de nachtelijke afkoeling die zich gisteren in sneltempo had ingezet, een halt toeriep en we vanochtend nog aanvaardbare minima van 8,1 graden konden optekenen. Het bleef ook droog ondanks de wolken, maar het neerslaan van dauwdruppeltjes zorgde er niettemin voor dat de omgeving er vanmorgen druipnat bijlag. Na de middag bleef dit weersbeeld onveranderd. Het duurde tot in de vroege avond toen er weer wat beweging in de lucht kwam en we een flauw waterzonnetje doorheen een in Stratus fractus en Stratocumulus overgaand wolkendek zagen priepen. Hierbij kregen we vage blauwe kleurentinten te zien terwijl het kwik nog een beetje kon stijgen richting 15,6 graden, maar deze heropleving was maar van korte duur want na pakweg een halfuurtje sloot het wolkendek zich weer als een graf boven onze hoofden, terwijl er na zonsondergang langzaam maar zeker weer nevel en mist werd gevormd. Net als gisteren was dit weer een vrij rustige en 'droge' herfstdag met 0,0 mm neerslag. Hernieuwde werkzaamheden aan het spinnenhotel rond de windmeter zorgden ervoor dat er ook vandaag geen waarnemingen beschikbaar waren van windsnelheid en richting.


Woensdag, 8 oktober 2008

De grote hoeveelheden laaghangende bewolking dat het koufront na haar passage nog liet rondslingeren, zorgden ervoor dat het terug een erg zachte ochtend werd waarbij de temperaturen niet beneden de tien graden zakten. Voordat de eerste schemering doorbrak, kregen we ook nog wat lichte motregen te verwerken terwijl het neerslagtotaal dat reeds 1,8 mm had bereikt, doet vermoeden dat het de voorbije nacht zelfs niet bij dat beetje motregen is gebleven. De wolken oogden nu vrij indrukwekkend en bestonden uit Altostratus waaronder zich een rij Cumulus congestuswolken bevond, die zich ging gedragen als een hooggebergte waar we gedurende enige tijd zelfs de typische orografische lenticularis- wolkjes tussen zagen die in de bergen vaak voorkomen. Deze tamelijk bijzondere situatie verdween vrij snel doordat we aan de achterkant van het 'gebergte' terecht kwamen waar de bewolking overging in Stratocumulus en er opklaringen verschenen. De Stratocumuluswolken werden afgelost door mooiweerswolkjes (Cumulus mediocris) die vervolgens de dienst uitmaakten voor het grootste deel van de namiddag. Het werd een bijzonder aangenaam weertype waarbij de temperatuur opliep naar 18,6 graden, ondanks de naar het noordwesten ruimende wind (22,5 km/h). 's Avonds losten de wolkjes geleidelijk op zodat we weer konden genieten van een heldere sterrenhemel na zonsondergang. Het kwik was hier echter minder gelukkig mee en was tegen middernacht reeds weggekropen naar een frisse(re) 7,8 graden, wat meteen ook de minima voor deze dag werden. Dat we morgenvroeg nog een stuk lager uit zullen komen, lijkt dan ook onvermijdelijk.


Donderdag, 8 oktober 2009

Na het woelige natuurgeweld dat ons gisterenavond overviel, zag de bewolking er vanochtend nog steeds erg dreigend en chaotisch uit. Het was nog steeds erg zacht met temperaturen die rond de 11,5 graden schommelden, maar de koudere, polaire lucht achter het front sijpelde reeds met mondjesmaat Malderen binnen. Dit vertaalde zich in opklaringen die vanuit het noordwesten kwamen binnengedreven terwijl de Cumulus congestus, Altostratus en Stratus fractus bewolking geleidelijk plaats maakte voor Stratocumulus en Cirrus. Het was echter vooral Nederland dat in de zonnige prijzen viel, want de Stratocumulusvelden bleken erg veel moeite te hebben om verder naar het zuiden weg te trekken. Hoe dan ook, na de middag lukte dit ook op Belgisch grondgebied, en konden we toekijken hoe uitgestrekte, blauwe luchten met een noordostelijk briesje tot 25,7 km/h aan onze voordeur werden afgeleverd. Er werd Cumulus humilis gevormd in een enigszins melkachtig kleurende hemel, terwijl de uitbundige zonneschijn er nog kon voor zorgden dat het kwik opliep tot 19,0 graden. De lucht voelde ondanks dit alles echter merkbaar kouder aan en zodra de zon de horizon naderde, koelde het snel af terwijl alle bewolking zo goed als volledig oploste. Tegen het einde van het etmaal was het kwik reeds weggezonken naar een erg frisse 7,2 graden. De dag werd uiteindelijk afgesloten met een neerslagtotaal van 2,4 mm.


Vrijdag, 8 oktober 2010

Het was vanochtend erg nevelig maar zacht bij minima die eerder aan een zomerse nacht deden denken bij 11,7 graden. Daarna maakte een zachtblauw gekleurde hemel haar opwachting zodat we terug gelanceerd waren voor een schitterende nazomerdag. Doch korte tijd later liep het mis en doemden er in de ijle nevelslierten een grijze massa op die even later als Stratusbewolking kon geïdentificeerd worden. Ze breidde zich snel uit en binnen de kortste keren keken we weer tegen een herfstachtige, grijze hemel aan. Het bleef echter droog zodat het dagtotaal van 0,0 mm ongewijzigd zou blijven. De somberheid hield vervolgens aan tot kort na de middag toen de bewolking plaats maakte voor Stratus fractus en vervolgens voor 95% oploste. Wat overbleef was een melkachtige, nevelige lucht met een aantal wolkenflarden eronder maar gelukkig ook aangename zonneschijn. Dit liet de temperatuur weer aardig oplopen, zodat we maxima van 21,2 graden haalden terwijl er een zwakke oostenwind stond met snelheden tot 17,7 km/h. De wolkenflarden losten na een tijdje eveneens op en de laatste paar uur van de daglichtperiode verliepen dan ook in heldere maar nog steeds nevelige omstandigheden. Ook na zonsondergang bleef de warmte opvallend goed hangen waardoor het terug aangenaam toeven was op terrasjes of in de buitenlucht. Ook voor morgen zal dit wellicht het geval zijn, maar daarna zal een oostelijke stroming voor gevoelig koudere nachten zorgen. Gelukkig kunnen we dan overdag nog steeds van uitbundige zonneschijn profiteren.


Zaterdag, 8 oktober 2011

De stroming is verder naar het noordwesten geruimd waardoor Malderen aan het schaduweffect van Engeland ontsnapte en de hele dag door met buien te maken kreeg. We bevonden ons net in het verlengde van een gebied met kustconvergentie waardoor de buien extra actief waren in een smalle zone waar we net onder lagen, maar er dreef ook bewolking binnen uit een warmtefront. Hierdoor ging het mooie uiterlijk van de sierlijke buienwolken verloren boven Stratocumulus en Stratus bewolking met Altostratus erboven en werd het alsnog somber herfstweer. De eerste buien waren nog de spectaculairste met tijdelijk zelfs hagel (1 cm) maar wie ook van shelfclouds en whale's mouths kon genieten, had nog iets aan de onderkant van de buienwolken die wel steeds zichtbaar was. Het werd later op de avond weer rustig maar er dreven veel wolkenvelden voorbij waardoor we de meteorietenregen niet konden aanschouwen. Misschien maar een geluk voor de plantjes , want verder naar het oosten lijkt het onder de opklaringen sterk genoeg af te koelen om nachtvorst te veroorzaken. In Malderen heeft het overigens al genoeg geregend want het dagtotaal was opgelopen tot een indrukwekkende 14,2 mm. Tegen middernacht was het reeds afgekoeld tot 9,1 wat de uiteindelijke minima werden. Sommige buien veroorzaakten windvlagen die goed waren voor een maximum snelheid van 27,4 km/h uit het westen.


Maandag, 8 oktober 2012

Een dik pak Altostratus en Altocumulus bewolking zorgde voor een sombere, grijze en kille start. Het waren nochtans diezelfde wolken die ons van de eerste nachtvorst van het seizoen behoed hebben en de minima op peil hielden met 3,6 graden. Zo konden we alsnog genieten van overlevende bloemen en exotische planten die de grijze wereld samen met de inheemse loofbomen extra kleur gaven. De bewolking hoorde bij een koufront, maar er zat een gordel met opklaringen in verwerkt die rond de middag over Malderen trok. Zo zagen we vanuit het noordwesten opeens een lichtbewolkte, diepblauwe lucht binnentrekken en werd het binnen de korste keren aangenaam herfstweer met een gouden oktoberzon erbij. Ondanks het vriendelijke weertype moesten we wel rekening houden met temperaturen die flink achterbleven en niet hoger dan 14,9 graden uitkwamen. Wind stond er nauwelijks en het was dan ook amper te verwachten dat een groot deel van België weldra door een intense regenzone zou verslonden worden. Na een tweetal uur genieten zagen we inderdaad hoe de bewolking zich plotseling samenpakte in het westen en voor we het wisten was het terug grijs en betrokken. Omstreeks 16H30 was het reeds volop aan het regenen waarbij opviel dat er op sommige momenten dikke tropische druppels in de neerslag verwerkt zagen. Op de satellietbeelden waren flinke stapelwolken boven het gesloten wolkendek te zien die hier wellicht voor verantwoordelijk waren. Nog een ander opvallend element was de wind die vrijwel ontbrak ondanks het actieve karakter van de neerslag. Er werd slechts een enkele uitschieter tot 16,1 km/h uit het oost- zuidoosten gemeten terwijl het meestal windstil was. De neerslagzone trok in haar lengte over België waardoor de neerslaghoeveelheden lokaal flink opliepen in vergelijking met het droge Nederland. Dit was ooit wel eens anders(om) geweest maar op één of andere manier slaagde Malderen erin om het neerslagtotaal erg laag te houden in vergelijking met omringende weerstations. Bij 4,4 mm hielden de pluviometers het voor gezien en na 19H waren er weer lange droge perioden terwijl er door de ontbrekende wind nevel werd gevormd.


Dinsdag, 8 oktober 2013

Het was tamelijk fris bij minima van 7,2 graden terwijl er bij zonsopgang Stratocumulusvelden hingen die het luchtruim voor ongeveer 3/8 bedekten. Deze verdwenen in de loop van de voormiddag om plaats te maken voor stapelwolken en een paar Stratocumulus castellanus banken. Ook dreef er wat Cirrusbewolking voorbij, kortom het zag er allemaal even normaal uit als de voorbije dagen. Dat bovengenoemde Stratocumulus castellanus bankje was echter een stuk minder onschuldig dan het leek want het was een eerste voorbode van koelere luchtmassa's die onze kant opkwamen en misschien wel eens het definitieve einde van het nazomerweer en temperaturen boven 15 graden kunnen betekenen. Genieten nu het nog kan was dus de boodschap en dat was niet zo moeilijk bij temperaturen die vlot 21,7 graden haalden bij een zwakke west- noordwestelijke wind. Naar de avond toe kwamen we onder invloed van een eerste storing en deze zorgde voor uitgestrekte wolkenvelden die vooral uit Stratocumulus bestonden. Voorlopig zorgde dit (in Malderen) niet voor neerslag en later op de avond kwam het terug tot opklaringen waarbij de bewolking overging in een mix van Stratocumulus en Stratus fractus die ongeveer de helft van het luchtruim bedekte. Hierbij viel vooral de nevelige waas en de roodoranje kleurentint op terwijl de vliegtuigesporen in een knalgele kleur oplichtten, net alsof we aan de vooravond van doomsday stonden. En voor de zomerliefhebbers was dat inderdaad zo want op de satellietbeelden was duidelijk te zien hoe de koude luchtmassa's aan een onstuitbare opmars richting lage landen zijn begonnen. Ze waren tegen de avond reeds tot voorbij Londen doorgedrongen waarbij de sluierbewolking van het koufront de kust bereikte. We sloten desondanks nog af met een neerslagtotaal van 0,0 mm.


Woensdag, 8 oktober 2014

Tijdens het tweede deel van de nacht kwam het opnieuw tot een aantal stevige buien, en ook vanochtend kregen we een aantal exemplaren over de vloer. Het kwik was uitgekomen op 9,2 graden en we keken ondanks de droge perioden tussendoor tegen een betrokken hemel aan. Het duurde niet lang of een gewone regenzone met meer egale regen volgde de buien op, en deze hield ons zoet tot kort na de middag. Dan dreven er weer opklaringen binnen die werden afgewisseld door buien. Tijdens de namiddag dreven er voortdurend laaghangende wolkenflarden voorbij die werden afgewisseld door Stratocumulusveldjes en Cumuluswolken terwijl er af en toe een bescheiden opklaring voorbijdreef. Het warmde door deze vluchtige zonnestraaltjes nog op tot 18,6 graden al liet de vrij krachtige zuidwestenwind het koeler aanvoelen. Naar de avond toe klaarde het weer op maar dit was het resultaat van advectie uit een naderende regenzone. De opklaringen werden dan ook al snel gevolgd door Cirrostratus en Altostratus bewolking die snel dikker werd vanuit het westen terwijl er losse wolkenflarden onder voorbijdreven. Hierbij viel op dat de onderste laag van zuid naar noord schoof terwijl de hoge wolken in omgekeerde richting bewogen. De neerslag bereikte ons kort voor middernacht en zou aan het begin van de volgende ochtend een neerslagtotaal van 2,7 mm opleveren.


Donderdag, 8 oktober 2015

Nog steeds was het betrokken vanochtend, bij temperaturen die op 11,9 graden zijn uitgekomen. Neerslag kwam er nu niet meer aan te pas en de dikke Stratus bewolking ging naar de middag toe geleidelijk over in Stratocumulus. Na de middag verschenen daar zelfs gaatjes in en kregen we de zon weer te zien. De bewolking ging nu over in een mix van Cumulus en uitspreidende Stratocumulus terwijl er in de hogere luchtlagen wat Cirrus en Cirrostratus bewolking voorbijdreef. De lucht werd ook helderder en transparanter waardoor de zichtbaarheid in horizontale richting flink toenam. We haalden maxima van 17,9 graden terwijl de wind geleidelijk naar westelijke tot noordwestelijke richtingen ruimde en daarbij afzwakte. Tegen de avond loste de bewolking voor een groot deel op en ging het hierdoor vrij snel afkoelen. Dankzij het vocht dat nog in de lucht hangt zal het waarschijnlijk echter niet tot vorstige toestanden komen. We sloten de dag weer af met een neerslagtotaal van 0,0 mm


Zaterdag, 8 oktober 2016

De bewolking is tijdens de nacht overgegaan in dikke Stratus waaruit het zowaar is gaan regenen. Deze neerslag was echter net niet meetbaar (of we zouden al tot op een honderste moeten rekenen waarbij we op 0,08 of 0,09 mm zouden zijn uitgekomen). Tijdens de voormiddag viel er af en toe nog een druppeltje motregen maar dit was zeker niet meer meetbaar en de hardnekkige droogte bleef dus standhouden. Dankzij de bewolking was het relatief zacht met minima van ... graden en ook het vocht in de lucht remde de afkoeling af. Naar de middag toe werd de bewolking dunner en zeker in het westen van het land kwam het al snel tot brede opklaringen waarbij we vooral Cumulus, Stratocumulusveldjes en veel Cirrus te zien kregen. Het duurde een poos eer deze opklaringen Malderen bereikten waardoor de dag hier een stuk minder zonnig verliep dan bijvoorbeeld in KortrijK. De zonneschijn die er wel nog te rapen viel, bleek uiteindelijk nog voldoende te zijn om maxima van ... graden te halen. De wind kromp iets meer naar noordoostelijke richtingen. Tijdens de avond begon de bewolking weer wat toe te nemen waardoor het er meer en meer op lijkt dat de planten nog uitstel van executie krijgen daar er aanvankelijk nog vorst in thermometerhut voorspeld werd voor komende nacht. De wind viel nagenoeg volledig weg en op verschillende plaatsen in Nederland waar wel opklaringen hingen, is het alsnog flink gaan afkoelen eens de zon onder was.


Zondag, 8 oktober 2017

Na de buiige toestanden van gisteren zijn we vandaag weer in iets stabielere lucht terecht gekomen met af en toe brede opklaringen en bewolking die meestal uit Stratocumulus, Cumulus en Stratus fractus bestond. De minima zijn op 10,9 graden uitgekomen. Het oogde allemaal een stuk vriendelijker, en als de zon erdoor kwam ging het zelfs erg drukkend aanvoelen waardoor er nog een beetje late zomersfeer leek te hangen. Maar dat drukkende gevoel kwam eerder door het vele vocht dat in de lucht hing, en de atmosfeer was duidelijk nog niet in staat om al dat vocht daar te laten hangen. En dus kwam het naar beneden en kregen we vooral rond en na de middag met buien te maken die op sommige momenten best wel pittig waren. Van mooie wolkenlandschappen en buienluchten konden we echter alleen maar dromen want er vond veel uitspreiding plaats waardoor het vooral tijdens de namiddag een erg sombere bedoening werd. En het was ook erg kil ondanks de drukkende warmte die er tijdens de opklaringen nog was. De maxima bleven steken op 15,2 graden waarbij we van geluk mochten spreken dat er niet al te veel wind meer stond. De zwakke zuchtjes kwamen uit west-noordwestelijke en later meer uit noordwestelijke richtingen. Omstreeks 20H was de buiigheid er grotendeels weer uit al bleef het wel zwaar bewolkt en kwamen er pas tegen middernacht weer wat opklaringen binnendrijven. In vergelijking met gisteren hebben de buien niet veel neerslag meer opgeleverd, het dagtotaal is op 1,4 mm blijven steken.


Maandag, 8 oktober 2018

 De dag begon sfeervol met nevel, mistbanken, Cirrusbewolking en Stratus fractus die in zachte kleuren oplichtten. Het grootste deel van die bewolking loste tegen de middag op en er bleven enkel plakken Cirrostratus, Cirrus en condensatiestrepen over. De frisse minima van 2,7 graden waren dus snel vergeten want de zon kreeg vrij spel en een zuidwestelijke bries voerde zachte lucht aan. De temperaturen stegen naar 18,2 graden waardoor we ons weer in de zomer waanden die eigenlijk nog niet weg geweest is. Tijdens de avond koelde het snel af maar de lucht was gevuld met de geur van geploegde akkers en velden waardoor het aanvoelde alsof we aan de vooravond van een grote zomer stonden ergens halverwege het voorjaar. Met een neerslagtotaal van 0,0 mm bleef de droogte ondertussen echter haar donkere stempel op het gebeuren drukken.

Thunderstorms are like shadows. If you follow them, they flee. If you flee from them, they will follow you.

Flashback: 8 oktober 2004 - 2018   ( 61)
Hendrik (Londerzeel-B) ( 7m) -- 08-10-2019 20:34