Ja, nog steeds actueel in de Maashorst

Bericht van: Stan (Oss) , 26-03-2020 07:24 

Hoewel de grondwaterstanden daar op 16 maart gemiddeld voor de tijd van het jaar waren, zal dat inmiddels licht gedaald zijn. Waarschijnlijk wordt de onderstaande tekst maandag 30 maart pas bijgewerkt. Tekst over de Maashorst heb ik dikgedrukt weergegeven, excuses als dit vervelend leest.

Het neerslagoverschot (neerslagtekort en dus weergegeven als stijging in de grafiek) is ook weer dalende richting nul.

Het gebied is overigens vaker droogtegevoelig, dit omdat het wat hoger ligt en voor de aanvoer van (grond)water afhankelijk is van natuurlijke kwel. Deze kwel wordt ernstig gehinderd door gedraineerde landbouwpercelen, welke dwars door het gebied lopen. Hopelijk is de provincie na de afgelopen 2 extreem droge jaren wakker geworden en kopen ze de boeren daar uit, zodat het natuurgebied zijn kwel terug kan krijgen.

 

Waterbericht: Maandag 16 maart 2020

Beste lezers,

Zoals voor niemand nieuws zal zijn, is er de afgelopen periode veel neerslag gevallen. Dit komt ten goede aan de droogte waar we de afgelopen jaren mee te maken hebben. Dit betekent dan ook dat het grootste gedeelte van het beheergebied van Aa en Maas als hersteld van de droogte kan worden beschouwd. Echter, speciale aandacht gaat nog steeds uit naar de Maashorst wat een erg droogtegevoelig gebied is.

Gevallen neerslag
In de maand februari is er in het beheergebied van Aa en Maas tussen de 121 en 166 mm neerslag gevallen. In een gemiddeld jaar valt er ongeveer 55 mm neerslag in de maand februari in ons beheergebied. Dat betekent dat er dit jaar bijna drie keer zo veel neerslag in de maand februari is gevallen dan in een gemiddeld jaar.
Ook in de maand maart is er tot nu toe ongeveer twee keer zo veel neerslag gevallen dan gemiddeld tot nu toe in de maand maart.

Grondwaterstanden
Als gevolg van de grote hoeveelheden neerslag hebben we te maken met gemiddelde tot hogere grondwaterstanden dan gemiddeld. Ook de peilbuizen op de Maashorst laten zien dat de grondwaterstand daar gemiddeld is voor de tijd van het jaar. Dit is in tegenstelling tot de afgelopen periode toen de grondwaterstand daar lager dan gemiddeld was. Op de horst bij Volkel zien we een grondwaterstand iets hoger dan gemiddeld. Zowel in het Aa-dal bij Erp als in de Deurnese Peel laat de kaart een erg hoge, natte grondwaterstand ten opzichte van gemiddeld zien. Over het algemeen kan worden gezegd dat relatief hooggelegen gebieden droger zijn dan relatief laaggelegen gebieden en dat zandige gebieden droger zijn dan kleiige of venige gebieden.

Maas
Bij Sint Pieter (Zuid Limburg) is de afgelopen maand sprake geweest van normale tot verhoogde afvoer in de Maas. Dit is het gevolg van de vele neerslag in het stroomgebied van de Maas. De verwachting is dat vanaf half maart de neerslag minder wordt en dat daardoor ook de afvoer van de Maas afneemt. Momenteel (maandag 16 maart) is de afvoer bij Sint Pieter 928 m3/s. Dit is een normale afvoer.

Oppervlaktewater
Over het gehele beheergebied zijn de afvoeren hoger dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Met name bij Dynamisch Beekdal zie je dat de hoge afvoer zijn ruimte in het beekdal inneemt. De waterstanden in Dynamisch Beekdal gedragen zich zoals verwacht bij deze hogere afvoeren.
In Den Bosch waren de waterstanden als gevolg van de verhoogde waterstand op de Maas afgelopen zaterdag 14 maart opgelopen tot ongeveer 3,40m+NAP. Dit was een verhoogde waterstand, maar geen reden tot zorg. De kritische waterstand in Den Bosch is namelijk 4,90m+NAP. Vanaf zaterdag 14 maart is deze waterstand flink dalende.

Maatregelen
Door het Dagelijks Bestuur van ons waterschap is besloten om, met uitzondering van de Maashorst, ons gebied aan te duiden als ‘hersteld gebied’. In het algemeen houden we de peilen hoger waar het kan en lager waar het nodig is. In de lagere en nattere gebieden wordt er op streefpeil of tijdelijk wat lager gestuurd. In de hogere en drogere gebieden wordt er, indien mogelijk, richting de bovenkant van de beheermarge gestuurd. In de polders (district Hertogswetering) wordt er conform peilbesluit gestuurd. In de Maashorst ('niet hersteld gebied') wordt er nog boven de beheermarge gestuurd. Dit omdat dit een erg droogtegevoelig gebied is en er op deze manier buffer voor de zomer op kan worden gebouwd.


Verwachting systeem
De verwachting is dat de neerslag vanaf half maart minder wordt dan afgelopen periode is geweest. Dit heeft tot gevolg dat de relatief hoge afvoeren en (grond)waterstanden naar meer gemiddelde waardes gaan dalen.

 

https://aaenmaas.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b13a72856a36497fa11704de7290c442


Bericht laatst bijgewerkt: 26-03-2020 07:25

Droogte weer een (actuele) issue?   ( 1565)
Jelmer (Rotterdam) -- 25-03-2020 21:36
Re: Droogte weer een (actuele) issue?   ( 708)
Julian (Albergen) -- 25-03-2020 21:50
Re: Droogte weer een (actuele) issue?   ( 472)
Mark (Noordwolde, Groningen) -- 25-03-2020 22:23
Re: Droogte weer een (actuele) issue?   ( 337)
Gerben (Berkel en Rodenrijs) ( -6m) -- 25-03-2020 22:47
Hier al code geel voor natuurbrand   ( 369)
Ruben (├ůs, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 25-03-2020 22:47
Valt nu nog wel mee?   ( 494)
Andre (Hengelo(O)) -- 26-03-2020 00:06
Ja, nog steeds actueel in de Maashorst   ( 320)
Stan (Oss) ( 7m) -- 26-03-2020 07:24
Re: idd onvoorstelbaar hoe in enkele dagen ganse weilanden opdrogen   ( 43)
Peter (Mariakerke bij Gent) ( 7m) -- 27-03-2020 01:21
Re: idd onvoorstelbaar hoe in enkele dagen ganse weilanden opdrogen   ( 52)
Rutger (Meppel) -- 27-03-2020 08:48
Re: idd onvoorstelbaar hoe in enkele dagen ganse weilanden opdrogen   ( 33)
Peter (Mariakerke bij Gent) ( 7m) -- 27-03-2020 20:35