Re: Heb mijn twijfels of alle cijfers kloppen Jaap. Co2 opslaan erg du

Bericht van: Cees-Rotterdam , 16-05-2021 18:29 

en korte termijn en tijdelijk allemaal. C02 omzetten in brandstof cirkel rond.

Als dat op grote schaal gaat lukken is dat prachtig. Mits het proces met CO2-uitstootvrije energie plaats vindt. Het levert meteen de mogelijkheid om elektrische energie uit windmolens, zonnepanelen e.d. op te slaan in de vorm van geproduceerde brandstof. Want het bufferen van de energie is, voor zover ik dat uit de media verneem, nog altijd een probleem bij het volledig verduurzamen van de energie-opwekking.

Toch zie ik in het verkeer liever motoren op elektriciteit, desnoods via waterstof: minder uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden e.d. (en iets minder lawaai)


Wereldtemperatuur - tussenstand   ( 841)
Henk L. (Groningen) -- 16-05-2021 01:13
Re: Wereldtemperatuur - tussenstand   ( 438)
Jaap (Enkhuizen) -- 16-05-2021 17:00
Heb mijn twijfels of alle cijfers kloppen Jaap. Co2 opslaan erg duur   ( 445)
Arnold (Tilburg) -- 16-05-2021 18:21