Flashback: 16 oktober 2004 - 2020

Bericht van: Hendrik (Londerzeel-B) , 16-10-2021 20:07 

 

 

 

 

 

Zaterdag, 16 oktober 2004

 

Liefhebbers van onvervalst herfstweer hadden vandaag zeker geen reden tot klagen. De hele dag door werden we van de zon gescheiden door een dik pak lage wolken. De temperaturen waren dan ook navenant met waarden tussen 6,1 en 10,3 graden, waarden die eerder thuishoren in de tweede helft van november. Laat in de namiddag leek het evenwel wat te willen gaan opklaren maar dit was slechts van tijdelijke aard. Van de natte produkten bleven we daarentegen gespaard voor het grootste deel van de dag maar in de avond was het dan uiteindelijk toch prijs toen er een aantal buien binnendenderden, ondertussen goed voor een dagtotaal van 1,6 mm tot 21H. De wind kwam nog steeds uit het zuidwesten zij het dan iets kalmer dan de voorbije paar dagen met snelheden tot 23 km/h.

 

 

Zondag, 16 oktober 2005

 

Van de mist was er uiteindelijk nauwelijks wat te merken vanmorgen. Er stond immers reeds een oostelijk briesje (vandaag tot 18 km/h) dat het zaakje de hele tijd mistvrij hield maar die 0,2 mm aan dauwdruppels in de pluvio niet kon verijdelen. Uiteindelijk kon de zon reeds in het begin van de daglichtperiode haar opwarmingsronde aanvatten, wat in combinatie met een diepblauwe lucht opnieuw garant stond voor temperaturen boven twintig graden. Vanochtend was het echter een stuk frisser met 6,8 graden en daar zat de heldere hemel natuurlijk voor iets tussen. Pas tegen zonsondergang doken er in het westen hoge sluierwolken op die de komende 36 uur weliswaar geen bedreiging zullen vormen, ze zullen wel een poging doen om de nachtelijke afkoeling af te remmen maar desondanks zal het morgenochtend ongetwijfeld weer erg fris uitpakken en moeten we weer op de zon vertrouwen om de volgende nazomerdag binnen te kunnen rijven.

 

 

Maandag, 16 oktober 2006

 

Terwijl het gisterenavond leek alsof er weer op grote schaal mist zou gevormd worden, is de lucht in de loop van de nacht juist weer helderder geworden. Hierdoor koelde het behoorlijk af met minima van 6,4 graden als gevolg. Als compensatie mochten we wel genieten van een schitterende sterrenhemel tijdens de ochtenduurtjes en een vrolijk zonnetje dat er reeds bij de start van de daglichtperiode bij was. De wind draaide meer naar het oost- zuidoosten (12,9 km/h) waardoor er iets warmere lucht werd aangevoerd en in de loop van de dag rees dan, samen met de zon, ook het kwik op, uiteindelijk piekend op 20,0 graden. Veel veranderde er niet aan het weersbeeld met uitzondering van een enkel vederwolkje dat de revue passeerde, al leek de afkoeling tijdens de avonduurtjes iets minder uitgesproken te zijn. Of dat slechts een illusie is door de erg zwakke wind zal de thermometer ons morgenvroeg weten te vertellen...

 

 

Dinsdag, 16 oktober 2007

 

De bewolking die gisterennamiddag en gisterenavond kwam opzetten heeft uiteindelijk zowat de ganse nacht standgehouden waardoor we met betrekkelijk zachte minima van 11,9 graden het daglicht zagen terugkeren. De eerste paar uur van de voormiddag verliepen zwaarbewolkt, gevolgd door een korte periode van lichtbewolkt weer waarbij er slechts wat verspreide Stratus fractus, Stratocumulus en Cirrus te zien waren, maar nog ruim voor de middag kwamen laaghangende Stratusvelden weer massaal opzetten om de zon buiten beeld te duwen. Naast dit alles was het tevens erg nevelig waardoor de opklaringen geen diepblauwe luchten meer konden tevoorschijn toveren zoals eergisteren wel het geval was. Naast de bewolking was er ook erg veel wind met snelheden tot 29,0 km/h uit het zuidwesten. De bewolking nam na de middag geleidelijk weer af en wat er overbleef was een beetje Cumulus humilis aan een nog steeds erg heïge hemel. Dankzij de opklaringen en de subtropische oorsprong van de aangevoerde lucht konden we terug een aangename 20,1 graden optekenen en bleef het ook 's avonds lang zacht. Er kwam toen opnieuw meer bewolking opzetten in de vorm van Stratocumulus castellanus, maar ook dit had nog geen verdere gevolgen zodat we de dag met 0,0 mm als neerslagtotaal kunnen afsluiten. 

 

 

donderdag, 16 oktober 2008

 

Het was vanmorgen opnieuw zwaarbewolkt, maar de zon wist zich toch nog eventjes door de wolken te wringen om in het westen een regenboog tevoorschijn te toveren. Vermits een regenboog door regen wordt veroorzaakt en de wind ongeveer uit die richting kwam, was het wel duidelijk dat we spoedig nog een buitje zouden te slikken krijgen, wat een kwartiertje later inderdaad het geval was. Veel stelde het echter niet voor want het was amper voldoende om het (doorweekte) stof te blussen. De opklaring die het buitje voorafging was waarschijnlijk één van de eersten die we te zien kregen, want de laagste temperatuur (voor de middag tenminste) werd pas op dat moment bereikt met 10,8 graden om 8H30. Later volgde een nogal dreigende wolkenlucht die uit Altostratus en Cumulus congestus bestond, maar die werd vanuit het noordwesten steeds lichter, en het was ook uit die hoek dat we even later de eerste opklaringen in ontvangst konden nemen. Er waren nog steeds flinke stapelwolken tussendoor, maar de zon kreeg voldoende ruimte om het kwik weer omhoog te hijsen richting 15,7 graden. De met snelheden tot 33,8 km/h uit het zuidwesten aangevoerde lucht koelde op grote hoogte geleidelijk af waardoor de atmosfeer onstabiele trekjes ging vertonen, en het we hoefden daardoor niet lang te wachten om de eerste volwassen Cumulonimbus in ogenschouw te nemen die echter weinig interesse toonde voor een bezoekje. Er waren echter nog Cumulonimbussen genoeg, en na een tijdje wisten een paar exemplaren toch nog tot in Malderen door te dringen. Korte maar pittige regen met een weinig hagel was het resultaat, maar de opklaringen bleven in de overgrote meerderheid en de totale neerslaghoeveelheden bleven binnen de perken. De avond werd op haar beurt gekenmerkt door quazi helder weer (wel nogal wat Cirrus en Cirrostratus in het zuiden) en een flinke temperatuursdaling die ons de uiteindelijke minima van 7,8 graden opleverde, kort voor middernacht. De avondlijke rust werd omstreeks 22H even onderbroken door een tamelijk onverwachts regenbuitje dat het neerslagtotaal nog wist aan te spekken tot 1,2 mm.

 

 

Vrijdag, 16 oktober 2009

 

De vrij zachte minima van 5,8 graden deden al vermoeden dat er wolken in de buurt waren. Toen we bij zonsopgang tegen een egaal grijze hemel aankeken, bleken deze wolken zelfs erg dicht in de buurt te zijn. Ze brachten naast zachtheid ook een hoop vocht met zich mee waardoor er tijdelijk nevel en mist werd gevormd, en er nu en dan wat lichte regen viel. Het was wachten tot ongeveer halverwege de voormiddag voordat de bewolking wat dunner werd, de nevel optrok en we uitzicht kregen op Stratocumulusvelden. Deze waren echter dik en aaneengesloten zodat de zon letterlijk en figuurlijk geen schijn van kans kreeg, zeker niet toen er korte tijd later weer massaal Stratus fractus bewolking werd aangevoerd. Deze ging vervolgens over in Nimbostratus en we kregen weer een vlaagje regen te verwerken. Daarna werd de bewolking opnieuw dunner en verschenen er zelfs opklaringen die ons kort na de middag vanuit het noorden bereikten. Deze brachten echter geen nazomerweer met zich mee want de wind spande flink aan tot snelheden van ... km/h uit het noorden. De noordelijke kusten van Nederland en de Waddeneilanden kregen hierbij zelfs met stormachtige omstandigheden af te rekenen. Als toemaatje kwamen er vanuit die hoek ook nog eens buien binnengedenderd die tijdelijk voor striemende regenvlagen zorgden maar gelukkig nog afgewisseld werden door opklaringen. Op het einde van de namiddag leek de fut uit de meeste buien verdwenen te zijn, en werd er opnieuw wat aandacht besteed aan opklaringen en zonneschijn. Dit liet het kwik toe om te stijgen naar 14,5 graden terwijl de atmosfeer een nevelige indruk kreeg. Tijdens de avond leefde de buiigheid weer flink op en kregen we een aantal felle stortvlagen te verwerken die vooral na zonsondergang hun natte stempel op het weerbeeld druken. Het neerslagtotaal liep hierdoor verder op tot 1,4 mm.

 

 

Zaterdag, 16 oktober 2010

 

De regenbuien van gisterenavond waren de voorbode van nog meer buien die vandaag kwamen binnengedenderd. We ontwaakten dus onder een afwisseling van Stratocumulusvelden, Cumulus congestus en Stratus fractus waaruit het af en toe wat regende en waaronder een minimumtemperatuur van 5,6 graden werd gemeten. Tussendoor kregen we dan weer de zon te zien die in de diepblauwe, heldere hemel tussendoor nog het beste van zichzelf kon geven. Veel was dat echter niet want de zich uitspreidende wolkenschermen maakten het haar knap lastig en toen het na de middag droger werd, bleef de bewolking overheersen. Aan de kust waren er duidelijk meer opklaringen, maar ook hier moest men rekening houden met buien die er zelfs actiever waren dan in het binnenland. Dat de maxima ondermaats waren met 12,8 graden, was natuurlijk wel te verwachten daar de met tot 40,2 km/h uit het noord- noordoosten aangevoerde polaire lucht de thermometers al evenmin deugd deed. Later volgde er een fraaie zonsondergang waarin de resterende Stratocumulusvelden oranje oplichtten, waarna het gestaag verder afkoelde onder de breder wordende opklaringen. We sloten af met een neerslagtotaal van 0,8 mm.

 

 

Zondag, 16 oktober 2011

 

Net als gisteren werd het een heldere dag die werd geflankeerd door een fraaie zonsop- en ondergang. De minima zijn inderdaad lager uitgekomen maar nog steeds net positief met 0,3 graden zodat de vorstgevoelige planten ook deze veldslag van koning winter met glans hebben doorstaan. Overdag kwamen we in iets warmere lucht terecht doordat het hogedrukgebied nu ten oosten van ons kwam te liggen en het was heerlijk toeven bij maxima van 18,0 graden. Doordat de lucht droog was voelde het zwakke briesje dat er af en toe bijkwam niettemin koud aan. Tijdens de avond daalde de temperatuur snel maar toch liet de zachtere luchtsoort zich gelden want de temperaturen lagen nu een paar graden hoger dan gisteren rond deze tijd. Er dreven tijdens de late namiddag en avond ook een paar Altocumuluswolkjes voorbij in de verte, vroege voorboden van een wisselvallig en herfstachtig weertype dat vanaf dinsdag haar opwachting lijkt te zullen maken. Voor vandaag konden we het echter bij een neerslagtotaal van 0,0 mm houden.

 

 

Dinsdag, 16 oktober 2012

 

De regen van gisterenavond was de voorbode van nog meer regen die haar bestemming vlotter bereikte dan de ochtendspits die erdoor getroffen werd. Dit alles gebeurde bij tamelijk zachte minima van 8,1 graden terwijl de neerslag een erg buiig karakter had. De wolken zagen er op sommige momenten erg dreigend uit al maakten ze naar de middag toe plaats voor opklaringen. Wat volgde was een erg vriendelijk weertje met redelijk wat zonneschijn en een afwisseling van stapelwolkjes en Stratocumulusveldjes. Vooral naar de avond toe maakte de lucht een melkachtige indruk en was ook weinig verwonderlijk met een nieuwe regenzone die op ramkoers lag. Voor vandaag hoefden we ons hierover nog geen zorgen te maken en dankzij de overvloedige zonneschijn kon de polaire luchtmassa nog opwarmen tot 16,1 graden. Er stond redelijk wat wind met maximaal 35,4 km/h uit het zuid- zuidwesten. Er volgde een lichtbewolkte, droge en rustige avond en het gemeten neerslagtotaal van 1,6 mm was dan ook reeds voor de middag bereikt.

 

 

Woensdag, 16 oktober 2013

 

Na een grijze start kwamen we in een gordel van opklaringen terecht aan de voorzijde van een depressie die momenteel boven het noordwesten van Frankrijk lag en langzaam onze richting uitkwam. De atmosfeer is min of meer tot stilstand gekomen boven onze hoofden en in combinatie met de opklaringen zorgde dat voor een flinke afkoeling die ons naar minima van 5,6 graden bracht terwijl er op sommige plaatsen zelfs wat ijs werd gevormd op platte daken en een enkele auto. Erger kon voorkomen worden door de vorming van stralingsmist en de laaghangende bewolking die eraan verbonden was. Dit zorgde op zijn beurt echter voor een grijze en kille start, en het was wachten tot zonsopgang eer de bewolking werd opgeruimd door advectiestromingen uit de eerdergenoemde depressie die de atmosfeer in beweging brachten. We zagen de laaghangende bewolking en mist met een scherpe begrenzing wegtrekken naar het oosten en een staalblauwe lucht maakte haar opwachting. Deze blauwe lucht was echter niet meer dan een 'streep' van enkele kilometers breed die aan dhaar andere zijde werd geflankeerd door een scherp begrensd veld van Cirrostratus dat zich aan een flinke snelheid over het luchtruim uitbreidde. De melkachtige wolkenlaag ging al snel over in Altostratus en vanuit het westen dreven er opnieuw wolkenflarden binnen die er weer een sombere en grijze bedoening van maakten. Het beef aanvankelijk nog droog maar eens we de middag voorbij waren, begon het lichtjes te motregenen en tegen de avond kregen we perioden van regen te verwerken die op sommige momenten vrij intens was. Kort voor zonsondergang werd het terug droog en was er enkel Altostratusbewolking te zien die er erg apart uitzag met haar blauwachtig grijze tinten die hier en daar overgingen in een bruinachtige waas. Niet zover ten zuidwesten van ons lagen echter nog een paar buienlijntjes klaar die omstreeks 20H weer voor wat lichte tot matige regenval zorgden. Samen met de regen en wolken stroomde er weer wat zachtere lucht binnen waardoor we de temperaturen geleidelijk zagen oplopen na zonsondergang tot we de uiteindelijke maxima van 12,3 graden bereikten. Het werd echter zeker geen terrasjesweer, want het was nu de wind die geleidelijk ging aanwakkeren en het herfstgevoel dus in stand wist te houden, zeker met de motregen erbij die op sommige momenten nog viel. Maar toch moesten we ons er doorheen wagen om te weten te komen dat het neerslagtotaal voor deze dag 2,7 mm bedroeg.

 

 

Donderdag, 16 oktober 2014

 

Tijdens het tweede deel van de nacht en de vroege ochtend werden we overspoeld door zeer krachtige stortbuien welke omstreeks 6H15 weer ophielden. Toen om 7H de eerste schemering doorbrak was er alleen wat Cumulus fractus en Stratocumulus te zien waarvan je nooit zou kunnen afleiden dat we een uurtje geleden bijna van de wereldkaart werden gespoeld. Ondertussen zouden we ook al bijna vergeten om de minima van 13,4 graden te noteren. Overdag werd het wisselend bewolkt met vooral Cumulus, Altocumulus floccus en Cirruswolken. Dankzij de zachte maxima van 18,7 graden eigenlijk nog zo'n slecht nazomerweer niet al moesten we de vrij strakke zuidwestenwind wel bij voor lief nemen. Tijdens de namiddag werd het al snel weer onstabiel vanuit het zuidwesten met opbollende Cumuluswolken en spoedig de eerste Cumulonimbi die ertussen oprezen. In Brussel kwam het vervolgens tot buien die door fraaie valstrepen werden gekenmerkt maar in Malderen leken we de buiendanks grotendeels ontsprongen te zijn. Tijdens de avond was alle bewolking weer weg in de lagere regionen van de atmosfeer maar begon er op grote hoogte Cirrostratus binnen te drijven die overging in Altostratus. Dit was wellicht het warmtefront van de depressie die ons een warm weekend zou bezorgen, maar van neerslag was er niets meer te merken vandaag waardoor we met die 3,8 mm van vanochtend konden afsluiten in een rustige en tamelijk zachte nacht

 

 

Vrijdag, 16 oktober 2015

 

De bewolking is overgegaan in een gesloten Stratus wolkendek. Hoewel er geen mist hing, verdwenen de hogere gebouwen en electriciteitsmasten toch in de bewolking waardoor het nogal wat weg had van een Dracula kasteel met vele zuilen die overgingen in een dreigend en zwaar uitziend gewelf. Dankzij deze bewolking vroor het niet en kwamen de minima op 6,1 graden uit. Overdag veranderde er weinig al werden er wel wat verbouwingen in ons Draculakasteel doorgevoerd waaronder ondermeer een plafondverhoging waardoor we de hoge gebouwen en electriciteitsmasten nu wél ten voeten uit konden zien. Voor de rest bleef alles hetzelfde en verliep de hele dag somber met af en toe een spat motregen. De maxima bleven opnieuw erg laag met 6,1 graden terwijl de wind veranderlijk was en een neiging had om meer naar westelijke richtingen te draaien. Tijdens de avond werd de neerslag intenser en bleken we toch nog aan een dagtotaal van 6,3 mm te komen. voor de rest veranderde er maar weinig waardoor het uiteindelijk een dag werd om snel te vergeten ondanks de ideale omstandigheden voor het opnemen van een horrorfilm.

 

 

Zondag, 16 oktober 2016

 

Op een paar Stratocumulusvelden na was het helder en dankzij een doorstaande zuidwestenwind is het niet kouder dan 10,0 graden geworden. We evolueerden naar een helder weertype en er werd aangenaam zachte lucht aangevoerd waardoor we meteen van schitterend nazomerweer konden spreken. Ware het niet dat de wind er toch iets te enthousiast tegenaan vloog, en zeker rond de middag lag ze er met vol geweld aan te trekken en te sleuren uit zuid- zuidwestelijke richtingen. In het zuiden waren er dichte Cirruswolken te zien en na een tijdje zagen we Stratocumulus lenticularis wolken verschijnen die een weersverandering leken aan te kondigen. De wind begon ondertussen weer wat af te zwakken en de maxima van 20,7 graden werden dan toch nog als erg aangenaam ervaren, ook zonder beschutting. Vanuit het westen zagen we nu ook Stratocumulus castellanus velden binnendrijven en tegen zonsondergang zagen we in die richting ook vezelachtige toppen van Cumulonimbuswolken verschijnen. Er was dus een buienlijn in de maak en dit werd ook meteen op de weerfora bevestigd. Al was het zeker niet door Londerzeelse weeramateurs want die konden alleen maar bevestigen dat de buien op zijn londerzeels waren met dus 0,0 mm op de teller wat uiteindelijk ook het dagtotaal werd. Het was opvallend rustig tijdens de avond, het temperament van de krachtige wind is er met de nadering van de buien helemaal uit gegaan.

 

 

Maandag, 16 oktober 2017

 

Vandaag kwamen we langzaam onder de invloed van een uitzonderlijke ex- hurricane die onder de naam Ophelia net ten westen van ons langs scheerde. Hierdoor werd de zuidelijke stroming nog wat aangezwengeld en dat merkten we al aan de zeer hoge minima van 16,1 graden. Aanvankelijk was het helder maar wolkenbanden die aan het systeem verbonden waren, verschenen al spoedig onder de vorm van Cirrus in het zuidwesten. De wind wakkerde hierbij flink aan maar hierdoor voelde het zeker niet minder warm aan. Toch waren we de strakblauwe luchten kwijt en hing er een bizarre nevelige waas in de lucht die waarschijnlijk afkomstig is van een combinatie van saharastof en rook van de bosbranden die momenteel in het noorden van Iberië woedden. Het was dus niet meteen de gezondste lucht die we moesten inademen, maar het was dan tenminste nog aangename lucht die opwarmde tot 25,7 graden terwijl de bries ook comfortabel aanvoelde. Meestal kwam deze uit zuidoostelijke richtingen. Tegen het einde van de namiddag werd de lucht in het zuidwesten grijs en werd het moeilijk om uit te maken of het om Altostratus ging of gewoon nog dichtere massa's woestijnstof en rook. Het aandeel sluierwolken boven ons nam wel flink toe en hier en daar waren er bijzonnen in te zien. Het uitzicht was onaards te noemen en de temperaturen waren dat niet minder, want het duurde tot zeer laat in de avond voordat het kwik weer onder de twintig graden zakte. Het neerslagtotaal is blijven steken op 0,0 mm.

 

 

Dinsdag, 16 oktober 2018

 

 (Taiwan) De dag begon broeierig en zwaarbewolkt met Stratus en Stratus fractus die er dreigend uitzag, doch er waren (nog) geen buien. De zonnewarmte was goed door de wolken voelbaar en toen deze er begon door te breken werd het broeierig en drukkend. De temperaturen schommelden rond 26 graden bij een hoge vochtigheidsgraad. Maar de bewolking bleef voor minstens 7/8 in stand waardoor grijs de hoofdkleur was. Tegen de avond werd ze weer dreigender (Cumulus en Stratus fractus) en uiteindelijk kon de regen niet uitblijven. Het begon omstreeks 20H te druppelen al stelde het weinig voor en volgden er een aantal droge perioden tussen de spetters door. Het bleef erg zacht aanvoelen in de buitenlucht.

 

 

Woensdag, 16 oktober 2019

 

 De dag begon opnieuw grijs, somber en kil bij minima van 10,0 graden. Na een tijdje begon het te druppelen al waren dit regendruppels Londerzeelse Stijl want het stelde amper wat voor en de uren daarna bleef dit zo. Maar toen kwam de verandering en tijdens de namiddag ging het plots feller regenen. Naar de avond toe was dit zelfs wolkbreukachtige stortregen en het werd afgewisseld door perioden met matige regen. Het werd dus tegen de verwachting in dan toch nog een verzopen regendag. De stortregen ging nog een hele avond verder waarbij het te verwachten was dat de maxima door waterkoeling in toom werden gehouden met 15,0 graden. Het neerslagtotaal had tegen middernacht reeds een indrukwekkende 12,6 mm bereikt en de droogte was dus meteen van de kaart geveegd, voor zover we de gegevens van de grondwaterstand en de plantaardige slachtoffers van afgelopen zomer vertikaal klasseerden tenminste. 

 

 

Zaterdag, 17 oktober 2020

 

 Uitgestrekte Stratocumulusvelden zorgden voor een fraai uitzicht in combinatie met een aantal opklaringen en laaghangende Stratus fractus die warm oplichtte in de ochtendzon. De Stratus loste op en we kregen meestal uitgestrekte Stratocumulusvelden te zien die echter niet aaneengesloten waren en regelmatige patronen met blauwe lucht ertussen vertoonden. Hierdoor konden we nog wat zonneschijn meepikken ondanks de omvangrijke wolkenvelden. Na de middag ontstonden er wat Cumuluswolkjes en werd er in de bewolking geroerd waardoor we toch wat bredere opklaringen te zien kregen en de zon een aantal keer voor langere tijd kon schijnen. Maar dat geroer veroorzaakte blijkbaar ook een aantal buitjes die vanuit het noordoosten over Malderen trokken. Ze waren niet zo hevig en het neerslagtotaal bleef beperkt tot 0,0 mm al waren er opvallende Cirrus densus strukturen te zien toen de buien wegtrokken en er vanuit het noordoosten weer opklaringen binnen dreven. 

Virtueel ontmoetingsplatform Weerwoord: voor alle officiƫle en onofficiƫle activiteiten. Bezoek https://hub.link/Hc9qwig geen account of software nodig en coronaproof :

Flashback: 16 oktober 2004 - 2020   ( 69)
Hendrik (Londerzeel-B) ( 7m) -- 16-10-2021 20:07