Voor meer info en een wat genuanceerder beeld dan artikel

Bericht van: Marcel (Groningen) , 22-06-2022 10:44 

Voor meer info en een wat genuanceerder beeld dan artikel zie Droogtemonitor LCW.

Gedeelte uit laatste bericht (gistermiddag) van droogtemonitor:

  

Droogte enigszins toegenomen, verlichting verwacht 

 

Sinds 10 juni is in Nederland weinig neerslag gevallen. Het neerslagtekort is, mede door de wat hogere temperaturen, stijgende. Vanaf donderdag 23 of vrijdag 24 juni wordt weer neerslag van betekenis verwacht.

De afvoer van de Rijn is momenteel onder het afvoercriterium van 1300 m3/s uitgekomen dat geldt voor de maand juni. Echter, door de verwachte neerslag in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas wordt vanaf het weekend van 25 en 26 juni een afvoerstijging verwacht naar waarden rond 1300 m3/s. De kans dat het afvoergemiddelde van de Maas te Sint Pieter onder het criterium van 25m3/s (driedaags gemiddelde) zal komen is klein. De aanvoer van zowel de Rijn als de Maas is voldoende om aan de huidige watervraag (daar waar zoet oppervlaktewater aangevoerd kan worden) te voldoen. 

Het IJsselmeergebied staat op zomerpeil. Naar verwachting zal dit peil de komende periode gehandhaafd worden.

Grondwaterstanden zijn in diverse gebieden laag. Lokaal zijn beken drooggevallen. Daardoor blijven diverse maatregelen, zoals onttrekkingsverboden en peilopzet, gehandhaafd. In het algemeen doen zich weinig problemen voor.

De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) met bijdragen van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin.

Bericht laatst bijgewerkt: 22-06-2022 11:50

Vrees voor watertekort   ( 1209)
Alie (Weebosch gem Bergeijk NL) ( 37m) -- 22-06-2022 10:11
Voor meer info en een wat genuanceerder beeld dan artikel   ( 446)
Marcel (Groningen) -- 22-06-2022 10:44
En dat in een natte maand   ( 250)
Zwiet (Den Bosch) ( 4m) -- 22-06-2022 11:38
Nat? Hier in juni 54,4 mm   ( 126)
Alie (Weebosch gem Bergeijk NL) ( 37m) -- 22-06-2022 12:52
Hier al voorbij de 140 mm   ( 89)
Zwiet (Den Bosch) ( 4m) -- 22-06-2022 14:20
Sprengenbeek is alweer drooggevallen   ( 368)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 22-06-2022 11:58
  Is de waterwinning in de buurt toegenomen?  
Bart (Abcoude) -- 22-06-2022 13:13
Nee, integendeel.   ( 222)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 22-06-2022 13:28