UK, meteorologische diensten tm D-Day

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 01-04-2024 20:42 

OCCASIONAL PAPERS ON METEOROLOGICAL HISTORY No (rmets.org)

Zwarte, dreigende wolken worden soms uit alle hemelstreken nog door den dampkring, die ons omringt, heen gejaagd en ontbinden zich dan niet zelden in koude, somtijds met sneeuwvlokken vermengde regendroppelen of kletterenden hagel, die de ontspruitende grashalmen en de teedere bloemen, welke reeds de lagchende knopjes in den koesterenden zonneschijn ontsloten, met verwoesting dreigen; maar geen nood! achter die donkere wolken is de Lente geboren. Petronella Moens.

UK, meteorologische diensten tm D-Day   ( 564)
sebastiaan (bussum) -- 01-04-2024 20:42
Re: UK, meteorologische diensten tm D-Day   ( 163)
olav (huizen.N.H.) -- 01-04-2024 21:37