Top 10 warmste grasmaanden

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 02-04-2024 10:47 

Ik sluit niks uit


Zwarte, dreigende wolken worden soms uit alle hemelstreken nog door den dampkring, die ons omringt, heen gejaagd en ontbinden zich dan niet zelden in koude, somtijds met sneeuwvlokken vermengde regendroppelen of kletterenden hagel, die de ontspruitende grashalmen en de teedere bloemen, welke reeds de lagchende knopjes in den koesterenden zonneschijn ontsloten, met verwoesting dreigen; maar geen nood! achter die donkere wolken is de Lente geboren. Petronella Moens.

Top 10 warmste grasmaanden   ( 966)
sebastiaan (bussum) -- 02-04-2024 10:47
Re: Top 10 warmste grasmaanden   ( 392)
Justin (Ede) ( 28m) -- 02-04-2024 10:51
Daar kun je nu toch nog niks over zeggen.   ( 102)
Marnix(Nieuwpoort) -- 02-04-2024 14:45
Je bericht   ( 58)
sebastiaan (bussum) -- 02-04-2024 17:05