Klimaatrapport voor top Kopenhagen

Bericht van: Ben Lankamp (Lelystad) , 19-06-2009 16:37 

De Universiteit van Kopenhagen heeft voor de klimaattop in de stad, in december, een rapport samengesteld met de laatste stand van zaken wat betreft het klimaat en klimaatverandering. Feitelijk betreft het een verslag van het congres over klimaatverandering dat afgelopen maart is gehouden in de Deense hoofdstad. Het rapport kan gezien worden als een kleinschalige, tussentijdse versie van het IPCC rapport. Het IPCC brengt elke zes jaar een nieuw rapport uit.

Omdat de website van de universiteit moeite heeft met het dataverkeer, heb ik de PDF op mijn eigen website gezet. De link is hieronder te vinden. De belangrijkste boodschappen van het rapport zijn (letterlijk vertaald):

Klimaattrends
Waarnemingen van de afgelopen jaren laten zien dat de uitstoot van broeikasgassen en diverse veranderingen in het klimaat dicht langs de bovengrens van de projecties van het IPCC zitten. Talrijke belangrijke indicatoren van klimaat bevinden zich reeds buiten de bandbreedte van natuurlijke variabiliteit van de afgelopen eeuwen, waarin onze samenlevingen tot vorm kwamen. Deze indicatoren zijn onder andere de mondiale gemiddelde temperatuur, de stijging van de zeespiegel, de temperatuur van de oceanen, de omvang van het zeeijs in het Arctisch zeegebied, verzuring van de oceanen en het voorkomen van extreme verschijnselen. Zonder het terugdringen van de uitstoot zullen diverse klimaattrends waarschijnlijk gaan versnellen, met een groeiend risico op abrupte of onomkeerbare klimaatverschuivingen.

Verstoring van maatschappij en milieu
De onderzoeksgemeenschap biedt veel informatie om discussies te voeren over 'gevaarlijke klimaatverandering'. Recent onderzoek toont aan dat gemeenschappen en ecosystemen sterk gevoelig zijn voor zelfs de meest gematigde veranderingen. Arme landen en gemeenschappen, bepaalde ecosystemen en de biodiversiteit lopen vooral risico. Een temperatuurstijging van 2°C zal voor de meeste hedendaagse gemeenschappen moeilijk zijn om mee om te gaan, en zullen waarschijnlijk leiden tot grote verstoringen in de maatschappij en het milieu gedurende de rest van de eeuw en daarna.

Lange-termijnstrategie: mondiale doelen en tijdlijnen
Snelle, aanhoudende en effectieve mitigatie gebaseerd op gecoördineerde mondiale en regionale actie is nodig om 'gevaarlijke klimaatverandering', ongeacht de definitie, tegen te gaan. Zwakkere doelen voor 2020 vergroten het risico op serieuze effecten, waaronder het overschrijden van kantelpunten, en maken het moeilijker en duurder om doelen voor 2050 te behalen. Het stellen van een reële langetermijnprijs voor koolstof en het voeren van beleid gericht op energiezuinigheid en koolstofarme technologie staan centraal voor effectieve mitigatie.

Vermogensdimensies
Klimaatverandering heeft, en zal, een sterke en gediverseerde invloed hebben op mensen in landen en tussen landen, gedurende de huidige generatie en toekomstige generaties, en op mens en natuur. Een effectief en goed gefinancieerd veiligheidsnet voor aanpassing is vereist voor de mensen die het minst in staat zijn om veranderingen het hoofd te bieden, evenals vermogenbare mitigatiestrategieën voor de armsten en meest kwetsbaren. Het omgaan met klimaatverandering moet integraal gezien worden met de bredere doelen voor het verrijken van sociaal-economische ontwikkeling en vermogen over de hele wereld.

Niets doen kent geen excuus
De samenleving heeft al veel gereedschap en benaderingen - economisch, technologisch, gedragsmatig en planmatig - om effectief om te gaan met de uitdagingen van klimaatverandering. Als deze gereedschapen niet vigoreus en breed ingezet worden, zal het onmogelijk zijn ons aan te passen aan onvermijdbare klimaatverandering en de maatschappelijke verandering te bewerkstelligen om economieën koolstofarm te maken. Er komen vele voordelen voort uit een afgestemde poging om effectieve en snelle adapatie en mitigatie te realiseren. Zo zullen banen geschept worden in de industrie van duurzame energie en de kosten voor gezondheidszorg en sociale, economische en milieukundige kosten voor klimaatverandering vallen minder hoog uit.

De uitdaging vervullen
Als we de maatschappelijke transformatie die nodig is om de uitdaging van klimaatverandering te vervullen, moeten een aantal significante beperkingen overkomen worden en kritische kansen benut worden. Dit bestaat onder andere uit het verminderen van de traagheid in sociale en economische systemen. Er moet worden voortgebouwd op de groeiende publieke behoefte dat overheden actie ondernemen vanwege klimaatverandering. Activiteiten, en de veerkracht daarvoor (middels subsidides), die de uitstoot van broeikasgassen in stand houden of vergroten moeten worden gereduceerd. Verschuivingen van ineffectief bestuur en zwakke instituten naar innoverend leiderschap in overheid en de private sector moeten worden vergemakkelijkt. Het koppelen van klimaatverandering aan bredere zorgen om consumptie en productie, mensenrechten en democratische waarden is cruciaal om samenlevingen te bewegen naar wegen die leiden tot duurzame ontwikkeling.

Tot slot hieronder een aantal van de belangrijkste figuren over het natuurkundige gedeelte uit het rapport.

Gr. Ben


Klimaatrapport voor top Kopenhagen   ( 337)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 19-06-2009 16:37
Re : Klimaatrapport voor top Kopenhagen   ( 124)
Carlo (Rijswijk) -- 22-06-2009 21:36
Re : Klimaatrapport voor top Kopenhagen   ( 117)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 23-06-2009 07:51
Canada is toch behoorlijk wat groter   ( 107)
Rick (Roermond) ( 27m) -- 23-06-2009 13:32
Re : Canada is toch behoorlijk wat groter   ( 97)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 23-06-2009 18:08
Re : Canada is toch behoorlijk wat groter   ( 127)
Remko (Gouda) -- 23-06-2009 18:36
Re : Canada is toch behoorlijk wat groter   ( 103)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 23-06-2009 19:20
Uiterste NO Canada is juist weer te warm   ( 107)
Henk L. (Groningen) -- 23-06-2009 15:25