Trouw maakt misstap met schijnbalans in klimaatdiscussie

Bericht van: Ben (Lelystad) , 06-12-2009 18:53 

Ingestuurd:

Geachte redactie,

Onafhankelijk econoom Hans Labohm betoogt in Trouw van 5 december dat de basis voor de klimaatconferentie in Kopenhagen op losse schroeven staat. De aarde koelt de afgelopen 10 jaar alweer af en de klimaatmodellen hebben dit niet verwacht. De waarde van de temperatuurreconstructies van de afgelopen eeuwen, de zogenaamde hockey stick is ontkracht. Het zijn spraakmakende beweringen die, indien waar, inderdaad catastrofaal zouden zijn voor de conferentie.

Maar het geval wil dat de beweringen geen van allen juist zijn. In het opiniestuk wordt een grafiek getoond van de wereldwijde temperatuur, die begint in 1998 en eindigt in 2008. Naast de menselijke bijdrage aan klimaatverandering treden ook natuurlijke variaties in de temperatuur op. In 1998 was sprake van een zogenaamde El Niño situatie, een jaar waarin de temperatuur op natuurlijke wijze boven de trendlijn werd uitgetild. In 2008 trad het omgekeerde op, een La Niña. Daarnaast belandde de zon in een diep minimum, waardoor de temperatuur onder de trendlijn uitkwam. Sindsdien is de wereldwijde temperatuur echter weer opgelopen, iets dat niet wordt weergegeven in de grafiek. Door selectief een begin en eindpunt te kiezen in de gegevensreeks, wordt getracht iets aan te tonen dat in werkelijkheid niet gaande is.

Er kleven meer bezwaren aan de grafiek van Labohm. Het klimaat wordt gedefinieerd als het gemiddelde van het dagelijkse weer over een periode van 30 jaar. Deze periode is gekozen omdat hiermee de invloeden van weersfenomenen zoals El Niño wegvallen. De getoonde grafiek heeft slechts betrekking over 10 jaar, een veel te korte periode. Volgens de metingen van thermometers op de grond en satellieten is de temperatuurverandering over de afgelopen 30 jaar zo'n 0,2°C per decennium, nauwkeurig in lijn met de verwachtingen van de moderne klimaatmodellen. Bovendien tonen de klimaatmodellen ook interjaarlijks variaties, zodanig dat zelfs de temperatuurvariaties over de afgelopen 10 jaar nog binnen de oplossingen liggen.

Hiermee zijn al twee beweringen ontkracht. Er is de afgelopen jaren meermalen kritiek geuit op een specifieke temperatuurreconstructie over de afgelopen eeuwen, die denkbeeldig overeenkwam met een hockey stick: een langgerekte stabiel dalende lijn, de steel, met aan het einde een snel stijgende lijn, het blad. Er zijn inderdaad een aantal kleine fouten ontdekt in deze reconstructie, maar die hebben de vorm van de grafiek nauwelijks veranderd. Daarnaast zijn er nog een tiental andere reconstructies, deels gebaseerd op dezelfde gegevens maar ook deels geheel onafhankelijk, die eenzelfde beeld laten zien. Het is ook onjuist dat de hockey stick grafiek niet in het laatste IPCC rapport voorkomt, hij staat weliswaar niet meer prominent in de samenvatting voor beleidsmakers, maar nog wel in het hoofdstuk over paleoklimatologie.

De economische gevolgen van een akkoord in Kopenhagen worden door Hans Labohm zeer desastreus voorgesteld. Grenzen stellen aan de uitstoot van broeikasgassen leidt volgens Labohm tot een collectivisering van onze maatschappij, culminerend in een ecologische planeconomie. Voor deze gang van zaken biedt hij geen enkele onderbouwing. Verdedigers van een menselijke rol in klimaatverandering worden bovendien eerst als alarmisten weggezet, waarna een scenario geschetst wordt dat evenzo, zo niet meer alarmistisch is dan de toekomst die klimaatwetenschappers volgens Labohm schetsen. Daar komt namelijk bij dat wetenschappers doorgaans veel genuanceerder in hun standpunten zijn dan door tegenstanders wordt voorgesteld.

In een poging om twee veronderstelde zijden van een debat de ruimte te geven, heeft de krant met het plaatsen van het betoogvan Hans Labohm een grote misstap gemaakt. De nadruk in de verslaggeving zou moeten liggen op de waarheid en niet op een zekere evenredigheid in het debat. De waarheid is niet altijd even eerlijk en het is dwaas om te suggereren dat er altijd sprake is van twee evenredige zijden in een discussie. De inhoud van het betoog van Labohm toont aan dat de discussie tussen klimaatwetenschappers en tegenstandersvooral gevoerd wordt op het niveau van manipulatie van cijfers en verdraaiingen van stellingen. Dat er zelfs verwezen wordt naar e-mails die onrechtmatig verkregen zijn, toont aan dat de tegenstanders niet alleen inhoudelijk uitgesproken zijn, maar dat ook hun moreel faillissement snel nadert.

Met vriendelijke groet,

Ben Lankamp
Meteoroloog
Bericht laatst bijgewerkt: 06-12-2009 20:54

Labohm bereikt dagblad Trouw   ( 839)
Cees-Rotterdam -- 06-12-2009 18:02
Re : Labohm bereikt dagblad Trouw   ( 448)
Ton (Papendrecht) -- 06-12-2009 18:16
Re : De pers leeft van sensatie   ( 347)
Peter (Mariakerke bij Gent) ( 7m) -- 06-12-2009 18:26
Re : De pers leeft van sensatie   ( 226)
Cees-Rotterdam -- 06-12-2009 20:36
Tja ook vanuit die hoek blijven dingen in de media opduiken   ( 372)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 06-12-2009 18:26
Ik mag het blad graag lezen   ( 303)
Jan Gerke (Damwoude) -- 06-12-2009 18:35
Gelukkig is er op dit forum ruimte...   ( 334)
Wout(Hillegom|ZH|NL) ( 1m) -- 06-12-2009 19:22
Re : Leuk is dat, he   ( 266)
Cees-Rotterdam -- 06-12-2009 20:35
Re : Leuk is dat, he   ( 266)
Opsurfer (Wilhelminaoord-Dr) -- 06-12-2009 21:01
Re : Leuk is dat, he   ( 246)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 06-12-2009 21:19
Re : Gelukkig is er op dit forum ruimte...   ( 288)
Ben (Lelystad) ( 13m) -- 06-12-2009 19:26
Re :ik heb het al eens eerder gepost, maar ik   ( 313)
Hans (Schijndel/Veghel) ( 9m) -- 06-12-2009 19:27
Re : Labohm bereikt dagblad Trouw   ( 346)
Ben (Lelystad) ( 13m) -- 08-12-2009 00:20
Trouw maakt misstap met schijnbalans in klimaatdiscussie   ( 611)
Ben (Lelystad) ( 13m) -- 06-12-2009 18:53
Re : Trouw maakt misstap met schijnbalans in klimaatdiscussie   ( 357)
Paul (Jaarsveld, Utrecht) ( 1m) -- 06-12-2009 19:50
Re : En De Telegraaf geeft Al Gore twee pagina's!!!   ( 272)
Opsurfer (Wilhelminaoord-Dr) -- 06-12-2009 20:48
Re : Ik heb, na zelfonderzoek,   ( 251)
Cees-Rotterdam -- 06-12-2009 20:27
Re : Labohm bereikt dagblad Trouw   ( 260)
VdeV(Heerenveen) -- 06-12-2009 22:19