Nog verdere informatie:

Bericht van: Bart (Abcoude) , 01-02-2019 18:13 

Hier nog een paar artikelen en teksten waarin iets te vinden is over veranderingen van de windkracht. Deze tekst is van het KNMI, 2014:

 

"Boven land zien we sinds de jaren zestig een gestage afname van de windsnelheid en het aantal stormen. Dit lijkt vooralsnog vooral een gevolg van de toenemende bebouwing in Nederland. Hoe meer bebouwing hoe ruwer het landoppervlak en hoe meer de wind afgeremd wordt. Langs de kust daalt de gemeten windsnelheid niet sinds de jaren zestig." Bron:

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/waarnemingen-klimaatveranderingen

 

Een tekst over de Windindex en veranderingen in het windaanbod uit 2011

https://cdn.knmi.nl/system/data_center_publications/files/000/069/337/original/windaabod201203bakker_definitief.pdf?1495621724

 

In een thesis voor de UvA heeft Eric de Jong onderzoek gedaan naar verandering van het windklimaat op basis van de beschikbare gegevens van het KNMI. Zijn conclusie is dat de wind boven land afneemt, maar aan de kust niet.

 

https://esc.fnwi.uva.nl/thesis/centraal/files/f1932713060.pdf

 

De Windex (Wind-index) is een getal wat aangeeft of het gemiddeld over het jaar of de maand meer of minder heeft gewaaid dan normaal. Het getal wordt of werd berekend door het CBS. De meest recente cijfers die te vinden zijn dateren van 2016, en zijn te vinden in het blad 'Windmaand' van de Windunie. Recentere nummers zijn niet te vinden, en ook bij het CSB is geen informatie te vinden.

 

https://www.windunie.nl/wp-content/uploads/2017/02/Windmaand_210.pdf

 

De Windex laat een dalende trend zien en lijkt op het verloop van de windmetingen van Cabauw.

 

 

De Wind-index bestaat ook in Frankrijk; hier is de sterkste afname in het noorden en westen te vinden.

https://blog.greensolver.net/en/wind-index-2017/

 

Bericht uit de NRC, 2010. Onderzoekers stelden vast dat de windsnelheden op een groot deel van het noordelijk halfrond zijn afgenomen. De oorzaak wordt voor een belangrijk deel gezocht in de 'oppervlakteverruwing'.

https://www.nrc.nl/nieuws/2010/10/21/het-waait-steeds-minder-11959348-a541227

 

Rapport uit 2014 over een nieuwe windkaart van het KNMI (100 m), gebruik makend van o.a. meetgegevens van 5 meetmasten over de periode 2004-2013, en een model met gegevens van de oppervlakteruwheid op basis van het grondgebruik. Invloed van windturbines wordt niet genoemd. Er wordt geconstateerd dat de windkracht in 2005-2013 gemiddeld wat minder was dan in de voorgaande periode, zonder dat daar conclusies aan verbonden worden. Dit levert wel lagere waardes op de windkaart op.

http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR351.pdf

Bericht laatst bijgewerkt: 13-03-2019 09:25

Verandert ons windklimaat - Global Terrestrial Stilling   ( 1557)
Bart (Abcoude) -- 31-01-2019 21:58
Nog verdere informatie:   ( 695)
Bart (Abcoude) -- 01-02-2019 18:13
En nog een paar links (edit)   ( 281)
Bart (Abcoude) -- 19-02-2019 14:05
Over het wake-effect van windturbines   ( 251)
Bart (Abcoude) -- 16-03-2019 23:23
Re: Verandert ons windklimaat?   ( 394)
Paul (Jaarsveld, Utrecht) ( 1m) -- 17-02-2019 16:02