GFS6: 240u vorming N-blokkade

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 11-02-2019 12:00 

We zien de vorming van een N-blokkade. Eerder gaf ik aan dat de kans tussen 15-25 februari groter was dan normaal, door de invloed van de MJO op de atmosfeer. Daarbij heb ik ook het nodige voorbehoud gemaakt. Dat zal ik ook nu weer doen  Er zijn geen garanties met deze experimentele manier van kijken. Als je spreekt over kans op, dan zijn details natuurlijk helemaal niet te geven. Het is onzekere materie. Maar goed, ik herhaal mezelf. In aanloop naar volgend winterseizoen (in de zomer is het minder interessant voor me) maak ik een verhaal waarin ik nog eens uitleg wat de MJO doet, waarom het van belang is en een disclaimer. Daar verwijs ik dan naar in mijn berichten. 

Dat de GFS hier nu mee komt is verklaarbaar dat dit model een flinke amplitude berekend. EC is hier minder scheutig mee. Met dit inzicht is dus te verklaren waarom modellen aangeven wat ze doen.

De vlinder van Lorenz bestaat, maar vliegt niet alle kanten op. In de chaos zit toch enige structuur. Daar komen we steeds meer achter. http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlindereffect

Bij EC lijkt alleen het derde scenario een beetje op N- aanpunting. Eigenlijk gewoon een hoog bij ons in de buurt. Onder het plaatje van GFS.


Bericht laatst bijgewerkt: 11-02-2019 15:14
Krecke (studievriend Buys Balot, Volks-Almanak 1865): Van al het veranderlijke, dat wij rondom ons waarnemen, is wel weêr en wind het veranderlijkst, of liever schijnbaar het minst aan orde en regel gebonden… want alles in de natuur rondom ons, zien wij met de meest mogelijke orde en regelmaat plaats hebben. Wij zijn genoopt aan te nemen, dat ook daar, waar schijnbare ordeloosheid, ja zelfs nu en dan verwarring heerscht, ook orde en regelmaat tot grondslag ligt en dat enkel de onvolkomenheid onzer kennis oorzaak is, dat wij de orde nog niet genoegzaam opmerken. Dit denkbeeld was en is steeds de spoorslag tot onderzoek geweest en dit laatste is niet geheel onvruchtbaar geweest.

GFS6: 240u vorming N-blokkade   ( 1964)
sebastiaan (bussum) -- 11-02-2019 12:00
EC en GEM 00Z opers op 240 hr. willen er niet veel van weten   ( 977)
Koos Spakman (Froombosch) -- 11-02-2019 12:18
Onzekerheid zie je mooi in het verschil tussen 00Z en 06Z van GFS   ( 983)
Koos Spakman (Froombosch) -- 11-02-2019 12:25
Ja klopt.   ( 505)
sebastiaan (bussum) -- 11-02-2019 12:46