Ja klopt.

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 11-02-2019 12:46 

Er andere factoren spelen ook een rol. Je kunt het zien als een impuls, meer kans op, gunstiger voor e.d. Denken dat uit A automatisch B volgt is dan ook onjuist. 

Krecke (studievriend Buys Balot, Volks-Almanak 1865): Van al het veranderlijke, dat wij rondom ons waarnemen, is wel weêr en wind het veranderlijkst, of liever schijnbaar het minst aan orde en regel gebonden… want alles in de natuur rondom ons, zien wij met de meest mogelijke orde en regelmaat plaats hebben. Wij zijn genoopt aan te nemen, dat ook daar, waar schijnbare ordeloosheid, ja zelfs nu en dan verwarring heerscht, ook orde en regelmaat tot grondslag ligt en dat enkel de onvolkomenheid onzer kennis oorzaak is, dat wij de orde nog niet genoegzaam opmerken. Dit denkbeeld was en is steeds de spoorslag tot onderzoek geweest en dit laatste is niet geheel onvruchtbaar geweest.

GFS6: 240u vorming N-blokkade   ( 1962)
sebastiaan (bussum) -- 11-02-2019 12:00
EC en GEM 00Z opers op 240 hr. willen er niet veel van weten   ( 976)
Koos Spakman (Froombosch) -- 11-02-2019 12:18
Onzekerheid zie je mooi in het verschil tussen 00Z en 06Z van GFS   ( 981)
Koos Spakman (Froombosch) -- 11-02-2019 12:25
Ja klopt.   ( 505)
sebastiaan (bussum) -- 11-02-2019 12:46