4 van de 5478 waarneempunten had een record koude juni

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 11-07-2019 10:43 

Out of 5478 sites worldwide with at least 30 years of data, only 4 reported a record low monthly mean temperature last month. In contrast, over 7% of sites observed their warmest June on record. https://twitter.com/WorldClimateSvc/status/1148257085425164289


Krecke (studievriend Buys Balot, Volks-Almanak 1865): Van al het veranderlijke, dat wij rondom ons waarnemen, is wel weêr en wind het veranderlijkst, of liever schijnbaar het minst aan orde en regel gebonden… want alles in de natuur rondom ons, zien wij met de meest mogelijke orde en regelmaat plaats hebben. Wij zijn genoopt aan te nemen, dat ook daar, waar schijnbare ordeloosheid, ja zelfs nu en dan verwarring heerscht, ook orde en regelmaat tot grondslag ligt en dat enkel de onvolkomenheid onzer kennis oorzaak is, dat wij de orde nog niet genoegzaam opmerken. Dit denkbeeld was en is steeds de spoorslag tot onderzoek geweest en dit laatste is niet geheel onvruchtbaar geweest.

4 van de 5478 waarneempunten had een record koude juni   ( 1068)
sebastiaan (bussum) -- 11-07-2019 10:43
Re: 4 van de 5478 waarneempunten had een record koude juni   ( 428)
Jan (Workum, FRL) -- 11-07-2019 11:51
Re: 4 van de 5478 waarneempunten had een record koude juni   ( 396)
Justin (Bennekom) -- 11-07-2019 11:57
Re: maar die punten zijn wel heel gek ruimtelijk verdeeld.   ( 158)
Tom (Bennekom-W) ( 15m) -- 11-07-2019 14:36
Re: maar die punten zijn wel heel gek ruimtelijk verdeeld.   ( 142)
Bas (Spaarndam, N-H) -- 11-07-2019 14:43
Re: maar die punten zijn wel heel gek ruimtelijk verdeeld.   ( 78)
Anton (Workum) -- 11-07-2019 15:43
Re: 4 van de 5478 waarneempunten had een record koude juni   ( 85)
Nick (Boutersem) ( 66m) -- 11-07-2019 15:31