Re: visie op homogenisatie

Bericht van: Ben Lankamp (Lelystad) , 02-11-2019 17:37 

Welke publicatie van Brandsma uit 2019 bedoel je precies, Ben?

Het gaat om deze publicatie. Specifiek staat er:

Locatie A was een beschutte locatie vlak bij het toenmalige – nog bestaande – KNMI gebouw (klooster). De nieuwbouw kwam in 1953 gereed, dus na de verplaatsingen in 1950/51. De foto in Figuur 1 laat zien dat er begroeiing aanwezig was tussen locatie A en het klooster op de plek van de nieuwbouw. Locatie A bevindt zich ongeveer op de plek van de huidige hoofdingang van het KNMI.

Vervolgens, je schrijft:

Dat betekent m.i. dat we de parallelmetingen uit 1947-1950 mogen gebruiken om na te gaan of de correctie van de maximumtemperatuur goed is verlopen.

Een paar alinea's ervoor wordt een kwantificatie gegeven van 'een belangrijk deel', namelijk:

Afhankelijk van naar welke metingen we kijken, kunnen we ongeveer de helft van de correctie in Tx verklaren uit de temperatuurverschillen tussen de pagode en de Stevenson. De andere helft moet dus uit de verplaatsing naar het open terrein C komen.We hebben daarom in de periode 2003-2005, op het KNMI-terrein in De Bilt vijf verschillende locaties met elkaar vergeleken (Brandsma, 2011). Hoewel de situatie van rond 1950 niet direct vergelijkbaar is met de situatie in de periode 2003-2005 geven de resultaten wel een indruk van de grootte orde van de verschillen. De maandgemiddelde Tx verschillen tussen de meest beschutte locatie (de oude locatie B) en de referentie (locatie D; vergelijkbaar met locatie C) liepen op tot 0,5°C. Samen met het maximale maandgemiddelde verschil Pagode – Stevenson is dit ongeveer de grootte orde van de correcties in Brandsma (2016).

Voetnoot: Locatie A is in het experiment niet meegenomen omdat deze zich bevond waar nu de hoofdingang van het huidige KNMI gebouw is.

Oftewel volgens Brandsma gaat het ongeveer om de helft wat je zou kunnen schatten met de parallelmetingen. Maar ik vind die conclusie voorbarig, mede vanwege datgene wat in de voetnoot wordt gemeld: de daadwerkelijke locatie A waar is gemeten (althans, ook locatie A is nog ~50m van de echte plek), is buiten beschouwing gelaten. Mijn tweede kritiekpunt is de veronderstelling dat het totale effect een simpele optelsom zou zijn. Op sommige dagen zal het type hut het meeste hebben uitgemaakt, op andere dagen de locatie. Op bepaalde dagen werkten beide effecten elkaar tegen, op weer andere dagen werkten ze versterkend op elkaar. Juist op hete dagen speelt m.i. dit laatste.

We kunnen uiteraard testen of het corrigeren van de reeks met de parallelmetingen voldoende is, om de reeks homogeen te maken. In dat geval zou de verplaatsing een relatief beperkt effect hebben en kan je de parallelmetingen inderdaad als test voor de uitgevoerde homogenisatie gebruiken. Ik heb breuktests uitgevoerd op de ruwe reeks en een gecorrigeerde reeks met onderstaande correcties per percentiel, gebaseerd op de parallelmetingen van 1947-1950 (fig 1.). Die zijn nog vrij behoudend, want als je dit per maand en percentiel doet, komt er een correctie tot -0,7 graden uit in juni voor de warmste dagen. Hoe dan ook, met de breed gebruikte SNHT-test rolt er dan nog steeds een breuk in 1951 uit (fig 2.). Dat is de inhomogeniteit van de verplaatsing.

Gr. Ben
Reproductie KNMI homogenisatie   ( 1455)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 06-10-2019 23:42
Re: Reproductie KNMI homogenisatie   ( 559)
Bart (Abcoude) -- 07-10-2019 09:39
Re: Reproductie KNMI homogenisatie   ( 475)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 07-10-2019 11:11
Bestand met metingen Pagode - Stevenson - Operationeel   ( 405)
Bart (Abcoude) -- 07-10-2019 12:28
Verschillen Pagode - Stevensonhut - Operationeel nader onderzocht   ( 307)
Bart (Abcoude) -- 10-10-2019 17:33
Maximum correctie Tx in augustus, in plaats van juni   ( 359)
Paul (Odijk) -- 13-10-2019 10:09
Re: Maximum correctie Tx in augustus, in plaats van juni   ( 270)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 13-10-2019 13:22
Re: Maximum correctie Tx in augustus, in plaats van juni   ( 282)
Paul (Odijk) -- 14-10-2019 11:31
Re: Maximum correctie Tx in augustus, in plaats van juni   ( 268)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 14-10-2019 13:25
Gemiddelde gemeten maximumtemperatuur versus tabel   ( 268)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 14-10-2019 13:45
Bonus: percentage dagen met een bepaalde correctie   ( 301)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 14-10-2019 14:07
Re: Bonus: percentage dagen met een bepaalde correctie   ( 267)
Michiel (Bunnik) -- 16-10-2019 10:50
Je hebt gelijk, mijn grafiek was iets mis mee   ( 317)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 16-10-2019 14:11
Brandsma ( 2016) gaf dat aan in zijn Meteorologica-artikel   ( 262)
sebastiaan (bussum) -- 16-10-2019 17:50
Het was nog niet af (?)   ( 248)
Bart (Abcoude) -- 18-10-2019 09:42
Het is nooit 'af'   ( 241)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 18-10-2019 10:22
Tabel met gegevens Pagode - Stevenson - Gehomogeniseerd 1947 - 1950   ( 239)
Bart (Abcoude) -- 18-10-2019 18:25
Verschil Stevenson - Pagode versus Temperatuurcorrectie in beeld   ( 283)
Bart (Abcoude) -- 29-10-2019 15:17
De meteorologie is opgeofferd aan de klimatologie   ( 216)
Paul (Odijk) -- 04-11-2019 10:25
Grote complimenten Ben! Ik zie veel positieve reacties   ( 401)
Jan (Workum, FRL) -- 07-10-2019 20:08
Extra: waarom ik niet op 100% kom   ( 443)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 08-10-2019 00:14
Percentielen, hoe werkt dat?   ( 338)
Bart (Abcoude) -- 08-10-2019 08:45
Interessante tweets   ( 378)
sebastiaan (bussum) -- 12-10-2019 11:00
visie op homogenisatie   ( 423)
Bart (Abcoude) -- 12-10-2019 18:47
Re: visie op homogenisatie   ( 417)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 12-10-2019 20:48
Re: visie op homogenisatie   ( 180)
Bart (Abcoude) -- 02-11-2019 11:23
Re: visie op homogenisatie   ( 252)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 02-11-2019 17:37