Re: Opbrengst van windparken en trend windkracht

Bericht van: Paul (Jaarsveld, Utrecht) , 11-01-2020 18:12 

Er verschijnen steeds meer windturbines in en om Nederland, en daarmee wordt het ook van belang hoeveel wind er is in een jaar. Waait het genoeg om de verwachting waar te maken? Het is moeilijk om aan cijfers te komen, zeker van afzonderlijke windparken. Eneco is er wat meer open over, en ik vond cijfers van nog twee andere windparken. Zie tabel hier onder. 

2015 was een goed windjaar. De meeste windparken produceerden toen meer stroom dan verwacht. Daarna volgden drie slappe jaren waarin, waarin de verwachting niet gehaald werd.  2019 was weer een iets beter windjaar, waarin enkele windparken de verwachting waarmaakten. 

In de tabel is ook aangegeven hoeveel procent van het vermogen (of van de maximaal haalbare opbrengst) er gerealiseerd wordt. Daar zijn behoorlijke verschillen in. Boven land is het vaak 25 - 30%, terwijl boven zee 40 tot bijna 50% mogelijk is. Maar vaak dus wat minder dan verwacht. 

Hoe komt dat? Waren de verkooppraatjes te mooi, of is het minder gaan waaien? Het eerste kan zeker meespelen. Met wat zoekwerk op internet wordt het duidelijk dat de verwachting soms in de loop van de tijd naar beneden bijgesteld wordt. Windpark Kloosterlanden bij Deventer spant de kroon. Daar werd de verwachting bijgesteld van 9,9 miljoen kWh, via 9,4 miljoen en 8,9 miljoen naar 8,5 miljoen kWh. Die laatste hoeveelheid werd in 2019 zowaar overtroffen. Ook de verwachtingen van Houten en van windpark Amalia zijn naar beneden bijgesteld. 

Maar ook is het gewoon minder gaan waaien. Die trend was in het binnenland al langer gaande. Langs de kust was tot zeker 2008 juist een toename van de hoeveelheid wind. Waarbij opgemerkt moet worden dat het moeilijk is om wind te meten, het is erg afhankelijk van de meetopstelling en obstakels in de omgeving. 

De afname van de wind boven land is wel beschreven als ‘global stilling’, wat deels zou kunnen komen door toenemende oppervlakteruwheid van het landschap. (toenemende hoogbouw, bomenrijen, windturbines, in Nederland ook inpoldering). De vraag is in welke mate de windparken zelf ook van invloed op het windklimaat zullen zijn.

 

http://www.logboekweer.nl/Wind/Cabauw_Windkracht.pdf

http://www.logboekweer.nl/Wind/Lelystad_Windkracht.pdf

 

https://esc.fnwi.uva.nl/thesis/centraal/files/f1932713060.pdf


Kun je ook achterhalen hoe vaak windmolens worden stilgezet? Dat kan ook een effect hebben op de opbrengst, of is dat op de een of andere manier al meegenomen in deze tabel?

Paul

Bericht laatst bijgewerkt: 12-01-2020 15:06

Opbrengst van windparken en trend windkracht   ( 949)
Bart (Abcoude) -- 10-01-2020 22:50
Re: Opbrengst van windparken en trend windkracht   ( 399)
Jan (Workum, FRL) -- 10-01-2020 23:17
Re: Opbrengst van windparken en trend windkracht   ( 390)
Rogier (Wageningen) ( 5m) -- 10-01-2020 23:31
Re: Opbrengst van windparken en trend windkracht   ( 378)
Rutger (Meppel) -- 11-01-2020 07:41
Re: Opbrengst van windparken en trend windkracht   ( 309)
Justin (Ede) ( 28m) -- 11-01-2020 10:07
Re: Opbrengst van windparken en trend windkracht   ( 285)
Rogier (Wageningen) ( 5m) -- 11-01-2020 11:35
Herkomst cijfers windproductie   ( 306)
Bart (Abcoude) -- 11-01-2020 12:05
Re: Herkomst cijfers windproductie   ( 280)
Justin (Ede) ( 28m) -- 11-01-2020 12:50
Meting op 10 meter omrekenen naar andere hoogte   ( 269)
Bart (Abcoude) -- 11-01-2020 12:16
Re: Opbrengst van windparken en trend windkracht   ( 468)
Paul (Jaarsveld, Utrecht) ( 1m) -- 11-01-2020 18:12
Re: Opbrengst van windparken en trend windkracht   ( 319)
Bart (Abcoude) -- 12-01-2020 11:53