Ontwikkelingen op de Antarctische ijskap

Bericht van: Bart (Abcoude) , 07-06-2022 14:17 

Afgelopen maart lazen we dat er op een deel van Antarctica voor de tijd van het jaar extreem hoge temperaturen waren gemeten. Het gevolg van strakke noordstroming, die vochtige lucht aanvoerde uit der buurt van Australië. De grootste afwijking (ca + 38 K) was in de buurt van het meetstation 'Dome C', bovenop de ijskap. Daarbij vroor het overigens nog steeds streng. Aan de kust kwam de tempertuur wel boven 0.

De vraag is wat het effect van deze zachte lucht op de ijskap is geweest. Enerzijds kan de zachte lucht langs de kust voor enig afsmelten hebben gezorgd. Anderzijds kan de zachte lucht een grote hoeveelheid sneeuw hebben gebracht, tot bovenop de ijskap waar normaal gesproken nauwelijks neerslag valt.

De ontwikkeling van de ijskap (massabalans) is te volgen uit de massametingen van het satelliet-duo GRACE, later gevolgd door GRACE FO. De resultaten worden meestal maandelijks gepubliceerd. Dat is dan halverwege de maand, met een vertraging van ongeveer twee maanden. Helaas is er al een tijdje geen update verschenen, Half mei verwachtte ik de gegevens tot en met half maart. Zo wordt de spanning opgevoerd.

https://climate.nasa.gov/vital-signs/ice-sheets/

Wat kunnen we verwachten?

Het seizoensverloop op Antarctica is heel anders dan op Groenland. Er is niet altijd een duidelijke jaarcyclus in te herkennen. Dat is ook wel begrijpelijk, want de temperaturen komen maar nauwelijks boven 0 dus van direct afsmelten is meestal geen sprake. Het massaverloop wordt onder andere bepaald door de sneeuwval en door het massaverlies aan de randen. Dat laatste kan heel sluipend gaan. De op de grond rustende ijsmassa gaat geleidelijk over in een drijvende ijsplaat. In het laatste geval telt het ijs voor de massabalans al niet meer mee, of het langs de rand wel of niet snel afsmelt maakt dan niet meer uit (wel indirect).

Massa kan ook verdwijnen doordat gevallen sneeuw door de wind van het continent afgeblazen wordt, en tenslotte kan het ook verdampen (sublimeren).

Om na te gaan hoe het seizoensverloop is ben ik uitgegaan van de gegevens van GRACE, en ik heb gekeken hoeveel ijs er per maand bijkomt of af gaat. De meeste aanwas is er in maart, april en mei, en later nog eens in augustus en september. Het meeste ijs verdwijnt in november tot en met januari, en later nog eens in juni. Een heel apart beeld dus! Als de aanwas in maart 2022 groter is dan 150 Gt dan heeft de zachte lucht een positieve bijdrage geleverd. Maar zoals gezegd, we wachten nog op de gegevens.

NB 1 Gt (Gigaton) ijs is ruim 1 km3.
 

De excel-tabel, voor wie zelf wil gaan rekenen:

https://www.logboekweer.nl/Climate/AntarcticaIceMass.xlsx

Bericht laatst bijgewerkt: 11-07-2022 18:32

Ontwikkelingen op de Antarctische ijskap   ( 750)
Bart (Abcoude) -- 07-06-2022 14:17
Meer data, maar nog niet meer duidelijkheid   ( 298)
Bart (Abcoude) -- 11-06-2022 09:49
Nieuwe data: warmtegolf in maart leverde sneeuwdump op!   ( 245)
Bart (Abcoude) -- 22-06-2022 13:21
Dank je   ( 109)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 23-06-2022 07:49
Over atmosferische rivieren en sneeuwval   ( 125)
Bart (Abcoude) -- 24-06-2022 07:40
Update tot en met 16 mei   ( 93)
Bart (Abcoude) -- 10-07-2022 12:03