Re : In de tweede helft van de 21e eeuw

Bericht van: Ben Lankamp (Lelystad) , 01-07-2007 12:44 

Ergens in de tweede helft van de komende eeuw lijkt me het meest waarschijnlijk volgens die modelberekeningen.
Bij 0,9 °C opwarming is die kans nog slechts eens in de honderd jaar. Dus dat die eerste veertiger al snel na 2020 valt is statisch gezien klein. Bij een verdere opwarming tot 2 graden is die herhalingstijd zo eens in de 15 jaar (als ik het goed heb gezien volgens het grafiekje). Dan zou het wel eens moeten lukken.

Het enige wat ik onderzocht heb is dit: vanaf welk moment wordt de herhalingstijd van een veertiger, gelijk of korter dan de herhalingstijd van het tot dusver absoluut gemeten maximum in de bekende datareeks? Uiteraard is het volkomen afhankelijk van het stromingspatroon e.d., alles moet precies goed uitkomen, om die veertiger ook daadwerkelijk te bewerkstelligen. Het enige wat ik hiermee heb getracht aan te tonen, is dat het vanaf ~2020 reeël wordt.

Sowieso heb ik mijn twijfels bij de geloofwaardigheid van die ESSENCE-prognoses gebasseerd op A1B. Ze berekenen het verleden wel goed maar dat geeft natuurlijk nog geen garanties voor de toekomst. Zo vraag ik me af in hoeverre multi-decadale schommelingen in de NAO-index zijn verwerkt. Je gaat er hier voor het gemak vanuit dat het gemiddelde temperatuurverloop van de Nederlandse zomers louter en alleen het gevolg is van de mondiale opwarming. Daarnaast kunnen andere onzekerheden in het klimaatsysteem nog een ander beeld geven.

Het ESSENCE project simuleert het verleden niet anders dan het heden of de toekomst, er worden dezelfde gegevens gebruikt. De enige 'aannames' zijn mbt. de uitstoot van broeikasgassen. Je kunt dus stellen dat, aangezien de afgelopen 50 jaar door de modellen de trend uitstekend verwacht is, dit vertrouwen wekt in het vermogen van de modellen om ook de komende 50 jaar goed te verwachten. De multi-decadale NAO index is geen gegeven dat 'verwerkt' wordt in de modellen maar naar voren zal moeten komen uit de langjarige simulatie van de drukpatronen. Volgens mij blijkt ESSENCE de NAO heel aardig te kunnen reproduceren.

Ik moet erbij vermelden dat ESSENCE met nadruk gericht is op Europa en als doel heeft om inschattingen van veranderingen in extremen te maken. Zie verdere uitleg hier, hier (pagina 31 zal je interessant vinden) en hier (over blocking). Ik denk dat gebruik maken van de ESSENCE gegevens verantwoord is en dat deze gegevens ook behoorlijk geloofwaardig zijn, afdoende om bepaalde voorzichtige uitspraken te doen over herhalingstijden en het opschuiven daarvan.

Gr. Ben

Wanneer eerste veertiger?   ( 648)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 01-07-2007 12:50
Re : In de tweede helft van de 21e eeuw   ( 248)
VdeV(Heerenveen) -- 30-06-2007 23:14
Re : In de tweede helft van de 21e eeuw   ( 165)
Remko (Rotterdam-Millinx) -- 03-07-2007 22:35
Re : In de tweede helft van de 21e eeuw   ( 227)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 01-07-2007 12:44
Re : Wanneer eerste veertiger?   ( 228)
Dirk (Utrecht) -- 01-07-2007 12:12