Re: artikel even lezen?

Bericht van: Peter (Wiltz -Luxemburg) , 08-11-2018 18:09 

Ik kan de berekeningen zelf niet reproduceren, maar er is toch zeker sprake van typos in het origineel en zijn vragen mbt de berekeningen worden schijnbaar niet beantwoord. 

De aanname van hemzelf dat hij gelijk heeft is wel gedurfd tov een peer reviewed artikel in een gerenommeerd journal.

Ik vind het wel knap dat hij in staat is de (in zijn ogen) verkeerde uitkomst exact te reproduceren. Uit de grafiek op blz. 2 blijkt dat anderen ook tot zo'n hoge waarde zijn gekomen. Mogelijk hebben die dezelfde fout gemaakt, maar dat is nogal speculatief.

Maar ik geloof nooit dat op wereldschaal alle oceanen doorgemeten zijn tot een voldoende diepte. Daar zijn sfgrijselijk veel metingen voor nodig. Dus kun je de metingen die gedaan zijn nooit 'opschalen' naar wereldschaal. Dat moet echter toch gebeurd zijn. Dus kun je er om die reden niet veel waarde aan hechten.


Oceanen hebben veel meer warmte opgeslokt dan gedacht   ( 1210)
olav (huizen.N.H.) -- 01-11-2018 21:23
Re: Oceanen hebben veel meer warmte opgeslokt dan gedacht   ( 547)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 02-11-2018 12:34
Re: Oceanen hebben veel meer warmte opgeslokt dan gedacht   ( 435)
Carlos (Vaals) ( 251m) -- 03-11-2018 15:36
De rol van methaan is niet echt duidelijk   ( 430)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 03-11-2018 16:19
Methaan is 28x sterker als broeikasgas dan CO2   ( 465)
Timothy (Merelbeke) ( 27m) -- 05-11-2018 10:51
Dat geldt op een tijdschaal van 100 jaar   ( 453)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 05-11-2018 12:51
Dank voor de link!   ( 332)
Timothy (Merelbeke) ( 27m) -- 05-11-2018 13:13
Re: Dank voor de link!   ( 343)
Eric, Rotterdam -- 05-11-2018 14:46
Re: Oceanen hebben veel meer warmte opgeslokt dan gedacht   ( 480)
Rob (Westland) -- 08-11-2018 16:03
  Compaan van Marcel Crok, we weten weer genoeg Rob  
Jan (Workum, FRL) -- 08-11-2018 17:02
artikel even lezen?   ( 402)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 08-11-2018 17:48
Nee, dankje   ( 361)
Jan (Workum, FRL) -- 08-11-2018 17:56
Re: artikel even lezen?   ( 356)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 08-11-2018 18:09
Re: Oceanen hebben veel meer warmte opgeslokt dan gedacht   ( 360)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 08-11-2018 18:01
Re: Oceanen hebben veel meer warmte opgeslokt dan gedacht   ( 327)
Ben (Utrecht) ( 2m) -- 13-11-2018 08:39
Re: Oceanen hebben veel meer warmte opgeslokt dan gedacht   ( 290)
Peter (Mariakerke bij Gent) ( 7m) -- 17-11-2018 02:35
Re: Oceanen hebben veel meer warmte opgeslokt dan gedacht   ( 247)
Ben (Utrecht) ( 2m) -- 17-11-2018 08:48