Je hebt een duimpje verdiend

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 06-12-2018 11:40 

Krecke (studievriend Buys Balot, Volks-Almanak 1865): Van al het veranderlijke, dat wij rondom ons waarnemen, is wel weêr en wind het veranderlijkst, of liever schijnbaar het minst aan orde en regel gebonden… want alles in de natuur rondom ons, zien wij met de meest mogelijke orde en regelmaat plaats hebben. Wij zijn genoopt aan te nemen, dat ook daar, waar schijnbare ordeloosheid, ja zelfs nu en dan verwarring heerscht, ook orde en regelmaat tot grondslag ligt en dat enkel de onvolkomenheid onzer kennis oorzaak is, dat wij de orde nog niet genoegzaam opmerken. Dit denkbeeld was en is steeds de spoorslag tot onderzoek geweest en dit laatste is niet geheel onvruchtbaar geweest.

Een update over de stratosfeer   ( 977)
Paul (Odijk) -- 06-12-2018 10:26
  Mooi. En wat betekent dat? 😉  
Hugo (Veghel) -- 06-12-2018 10:37
Dat de kans op een geblokkeerd patroon ergens toeneemt   ( 499)
Jorge (Middelburg) -- 06-12-2018 10:45
Grotere kans op geblokkeerde patronen in het vervolg van de winter.   ( 501)
Dex (Duivendrecht) -- 06-12-2018 10:46
Re: Grotere kans op geblokkeerde patronen in het vervolg van de winter   ( 439)
Paul (Utrecht) ( 1m) -- 06-12-2018 10:53
Ik verwacht niet zo zeer een verandering, meer een handhaving/versterk   ( 320)
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 06-12-2018 11:27
Je hebt een duimpje verdiend   ( 235)
sebastiaan (bussum) -- 06-12-2018 11:40
Mooi in lijn met Glosea5   ( 350)
sebastiaan (bussum) -- 06-12-2018 11:06
Even relativeren   ( 316)
Michiel (Utrecht - Antwerpen) -- 06-12-2018 12:00
Re: Even relativeren   ( 152)
Paul (Odijk) -- 06-12-2018 13:30
Re: Even relativeren   ( 85)
Michiel (Utrecht - Antwerpen) -- 06-12-2018 15:41