Nat voorjaar?

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 11-02-2019 12:43 

https://twitter.com/MJVentrice/status/1094369914939498496

The ongoing reduced trade event/westerly wind burst (at times) continues near the Date Line. Combine this with another downwelling oceanic Kelvin wave pushing into the East Pacific and you have both the atmosphere and ocean forcing aligned for El Nino growth this upcoming Spring.

-> Ventrice wijst op de toenemende mate van koppeling tussen de atmosfeer en de oceaan (de situatie is El Nino) dit voorjaar.

Onderzoek van het KNMI wijst naar een verband tussen El Nino en neerslaghoeveelheid. Die zou groter moeten zijn dan normaal. Gezien de voorgaande droge zomer, lijkt me dit uitstekend nieuws. Dit is trouwens een mooi voorbeeld van het belang van de teleconnecties of hoe je dat ook noemt. Je kunt het bijv. ook achtergrondsignalen noemen.

http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/nat-voorjaar-na-el-nino

Strook met nat voorjaar

Het natte voorjaar komt voor in een strook die zich uitstrekt over Zuid-Engeland, Noord-Frankrijk, Nederland, België en Duitsland en voor een gebied rond Kiev. Het verband is eerder al gesuggereerd op basis van een beperkt aantal gegevens over de periode 1950-1995. Het is nu aangetoond met de gegevens vanaf 1856.

Indirect invloed op Europa

De belangrijkste gevolgen van El Niño zijn droogte in Indonesië en regen in de woestijnen van Zuid-Amerika. Ook op grotere afstand in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en India raakt het weer van slag. Naar nu blijkt ondervindt ook het weer in Europa indirect invloed van El Niño.

Nat voorjaar Nederland

Ons natte voorjaar houdt waarschijnlijk verband met temperatuurafwijkingen in Zuidoost Azië. Dit is een vertraagd gevolg van El Niño. Deze temperatuurverandering beïnvloedt de ligging van hoge- en lagedrukgebieden. Als gevolg hiervan neemt de voorjaarsneerslag langs de 50e breedtegraad toe. Nederland ligt hier ook aan.

 

 

Bericht laatst bijgewerkt: 11-02-2019 12:44
Krecke (studievriend Buys Balot, Volks-Almanak 1865): Van al het veranderlijke, dat wij rondom ons waarnemen, is wel weêr en wind het veranderlijkst, of liever schijnbaar het minst aan orde en regel gebonden… want alles in de natuur rondom ons, zien wij met de meest mogelijke orde en regelmaat plaats hebben. Wij zijn genoopt aan te nemen, dat ook daar, waar schijnbare ordeloosheid, ja zelfs nu en dan verwarring heerscht, ook orde en regelmaat tot grondslag ligt en dat enkel de onvolkomenheid onzer kennis oorzaak is, dat wij de orde nog niet genoegzaam opmerken. Dit denkbeeld was en is steeds de spoorslag tot onderzoek geweest en dit laatste is niet geheel onvruchtbaar geweest.

Nat voorjaar?   ( 1503)
sebastiaan (bussum) -- 11-02-2019 12:43
Komende weken nog niet aan de orde   ( 801)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 11-02-2019 12:47
Carnaval moet nog komen. Sterkte 😉   ( 748)
sebastiaan (bussum) -- 11-02-2019 12:51
Re: Nat voorjaar?   ( 691)
Tomas (Dilsen-Stokkem) ( 35m) -- 11-02-2019 13:01
Er staat toch na El NIno?   ( 68)
Dieter Lombaert (Asse) -- 11-02-2019 23:22