Carnaval moet nog komen. Sterkte 😉

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 11-02-2019 12:51 

Het duurt nog wel even voor het 1 maart is. Het gaat om natter dan normaal. We gaan het zien. ENSO-verwachting kan natuurlijk veranderen. 

Krecke (studievriend Buys Balot, Volks-Almanak 1865): Van al het veranderlijke, dat wij rondom ons waarnemen, is wel weêr en wind het veranderlijkst, of liever schijnbaar het minst aan orde en regel gebonden… want alles in de natuur rondom ons, zien wij met de meest mogelijke orde en regelmaat plaats hebben. Wij zijn genoopt aan te nemen, dat ook daar, waar schijnbare ordeloosheid, ja zelfs nu en dan verwarring heerscht, ook orde en regelmaat tot grondslag ligt en dat enkel de onvolkomenheid onzer kennis oorzaak is, dat wij de orde nog niet genoegzaam opmerken. Dit denkbeeld was en is steeds de spoorslag tot onderzoek geweest en dit laatste is niet geheel onvruchtbaar geweest.

Nat voorjaar?   ( 1503)
sebastiaan (bussum) -- 11-02-2019 12:43
Komende weken nog niet aan de orde   ( 802)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 11-02-2019 12:47
Carnaval moet nog komen. Sterkte 😉   ( 749)
sebastiaan (bussum) -- 11-02-2019 12:51
Re: Nat voorjaar?   ( 691)
Tomas (Dilsen-Stokkem) ( 35m) -- 11-02-2019 13:01
Er staat toch na El NIno?   ( 69)
Dieter Lombaert (Asse) -- 11-02-2019 23:22