En nog het artikel 'Origineel winters vakjargon'

Bericht van: Saskia (Diepenveen)  - moderator - , 19-11-2020 11:18 

Oorspronkelijk in 2009 door Tom van der Spek op www.weer.nl gepubliceerd, maar het artikel is nu niet meer terug te vinden op de vernieuwde website. Gelukkig had ik hem een paar jaar geleden nog lokaal opgeslagen, dus bij deze een herpublicatie. 🙂 Het is een weergave van termen die in de periode tot en met 2009 op weerwoord en op het inmiddels niet meer bestaande WO Forum (zonder welk forum Weerwoord ook niet zou hebben bestaan) gebruikt werden. Een decennium later zijn sommige termen wel in onbruik geraakt, maar er zijn er ook genoeg die je hier nog wel langs ziet komen in de winterperiode.

 

 ----------------------------------------------------

Origineel winters vakjargon.
01.12.2009 10:52

In de meteorologie worden tal van termen gebruikt, waarvan nationaal, en soms zelfs internationaal is afgesproken wat ze betekenen. Door deze afspraken kan een weersverwachting duidelijk aan het publiek worden overgebracht. Een westenwind bijvoorbeeld, waait van west naar oost. Als er gesproken wordt over ‘lichte vorst’, dan wordt een temperatuur bedoeld van -0.1 tot en met -5.0
Naast deze ‘officiële’ termen worden er door weerliefhebbers echter tal van kreten gebezigd, die voor de insiders wel min of meer duidelijk zijn, maar voor het grote publiek abracadabra. We gaan proberen hierin enige duidelijkheid te scheppen.

Originele kreten.
Vooral op de diverse weerfora op internet worden soms erg originele kreten bedacht, die een bepaald weerbeeld beschrijven, maar soms ook een weergerelateerde gebeurtenis. In het navolgende concentreren we ons op de gebruikte termen die vooral in het winterseizoen worden gebruikt. We zullen deze termen in groepjes, die min of meer bij elkaar horen, gaan behandelen. Voor de insiders zal dit een feest van herkenning zijn en alle andere lezers zullen zich er misschien over verbazen dat onze Nederlandse taal toch rijker is aan weerkundige termen en kreten, dan u wellicht dacht. Daar gaan we.


Hogedrukgebieden.
Veel gebieden van hoge luchtdruk worden benoemd naar de plek waar ze zich bevinden, een enkele keer krijgen ze ook een naam van een persoon en soms wordt hun gedrag benoemd. Deze drie categorieën zullen nu de revue passeren.


Sneeuwtermen.
Voor veel winterliefhebbers vormt sneeuw de slagroom op de wintertaart. Helaas is sneeuw in ons land een zeldzaam verschijnsel en de meerdere termen geven dat dan ook duidelijk aan. Soms hebben we echter geluk en sneeuwt het echt goed…


Winterkarakteristieken.
Op meerdere manieren wordt aangegeven hoe een winterperiode valt te typeren. De officiële termen ‘vorstperiode’ of ‘koudegolf’ dekken de lading lang niet altijd, om de doodeenvoudige reden dat de kou dikwijls niet zo hevig is. Een verhaal apart vormt de index die de kans op winterweer voor de komende dagen (weken) beschrijft, en waarmee we zullen beginnen.

 

Overige wintertermen.
De navolgende ‘kreten’ zijn niet goed in een hokje te plaatsen, maar horen wel bij het winterseizoen. Er zitten een aantal zeer originele tussen, die we u daarom niet willen onthouden.

 

Tot zover deze opsomming van diverse winterse termen, die ik de afgelopen jaren vooral op Weerwoord ben tegengekomen. Deze lijst is noch volledig, noch absoluut, maar doet slechts een greep uit de talenbron de het Nederlands (en Vlaams) rijk is.


Bronnen: Meteo Consult, Meteociel, Wetterzentrale, www.weerwoord.be, met speciale dank voor de diverse leden van dit forum, zonder wie dit verhaal niet mogelijk was geweest. Foto voorpagina: Tom van der Spek.

Door: Tom van der Spek.

 ----------------------------------------------------

Bericht laatst bijgewerkt: 19-11-2020 11:24

Een verzameling informatieve en leerzame publicaties   ( 2302)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 19-11-2020 11:10
En verder nog enkele andere informatieve links   ( 632)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 19-11-2020 11:11
En nog het artikel 'Origineel winters vakjargon'   ( 1582)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 19-11-2020 11:18
Wat leuk om al die termen terug te lezen!   ( 535)
Jaap-Jan (Assendelft- Zaanstad) -- 19-11-2020 11:54
Re: Wat leuk om al die termen terug te lezen!   ( 433)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 19-11-2020 22:26
IMHO is dit min of meer verplichte kost voor nieuwe Weerwoorders.   ( 530)
Hans (Diemen) ( -1m) -- 19-11-2020 12:29
Re: IMHO is dit min of meer verplichte kost voor nieuwe Weerwoorders.   ( 451)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 19-11-2020 22:32
Re: Tof Saskia, ik had al een deel opgeslagen, ik deed al eens een   ( 496)
Marc (Lierde O-Vl) ( 45m) -- 19-11-2020 12:33
Re: Tof Saskia, ik had al een deel opgeslagen, ik deed al eens een   ( 448)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 19-11-2020 23:00
Lijstje met veelgebruikte afkortingen   ( 930)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 19-11-2020 23:03
En er bestaat ook een aandere lijst met weertermen   ( 438)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 19-11-2020 23:12