Tom....

Bericht van: sebastiaan (bussum) , 12-02-2024 12:38 

Maar dat verandert weinig aan mijn mening. Wat het gaat ongeveer als volgt. Stel: er wordt een lange termijn verwachting gemaakt voor komende zomer, waarbij we voor het gemak alleen naar de temperatuur kijken. Dan wordt alles wetenschappelijk bekeken en stel dat het onderstaande dan de uitkomst zou zijn:

"60% kans dat De zomer warm wordt, en wel hierom..." (de wetenschappelijke argumenten worden benoemd). 

"30% kans dat de zomer gemiddeld wordt, en wel hierom..."

"10% kans dat de zomer koud wordt, en wel hierom..."

En wat blijkt als het september is geworden? De zomer was inderdaad warm. Dan wordt er wellicht triomfantelijk gezegd: "Zie je wel! we hadden het bij het rechte eind!"

Maar als de zomer gemiddeld is verlopen, wordt er wellicht iets gezegd als: "De kans was ook behoorlijk groot dat de zomer 'gemiddeld' zou verlopen..."

En na een koude zomer wordt er wellicht gezegd, dit om het teleurgestelde commentaar van de zomer(warmte)liefhebbers te pareren: "Het was een kans dat de zomer warm zou worden, en geen zekerheid." 

En dat is wat ik bedoel dat een lange termijnverwachting, ondanks de uitkomst, altijd als 'juist' wordt gezien. 

Aha, je lijkt de meeste moeite te hebben met wat jij ziet als rechtpraten. Het stukje communicatie rondom de verwachting.

Even ingaand op de commentaren die erbij geleverd worden 😉

1) het triomfantelijke zie ik niet of nauwelijks. Mezelf prijzen is niet iets wat me ligt. Opmerking nav Sjoerd, deed ik zojuist om duidelijk te maken hoe nuttig het deze winter was. En laten we ook fair zijn, ook als een verwachting op basis van kansverdeling klopt. Zoals in jouw vb, dan is er ook geen absolute zekerheid of het wel komt door de genoemde factoren en/of de kansverdeling wel juist was. Hooguit een 'best educated guess'.

2) 30% vind ik niet groot

3) Ja, er is geen zekerheid, dat wordt zowel van te voren als na afloop gezegd. Het gaat om de kansverdeling.

Het 'rechtpraten' zie ik zelf dus niet of nauwelijks, anders dan er opm. worden gemaakt over zekerheid/geen garanties die nu eenmaal zo zijn.

Het zou m.i. interessanter zijn, als we gaan kijken of de kansverdeling wel klopt? Worden deze juiste parameters gepakt. Wat kunnen we hiervan leren enzovoort.

Bericht laatst bijgewerkt: 12-02-2024 12:41
Zwarte, dreigende wolken worden soms uit alle hemelstreken nog door den dampkring, die ons omringt, heen gejaagd en ontbinden zich dan niet zelden in koude, somtijds met sneeuwvlokken vermengde regendroppelen of kletterenden hagel, die de ontspruitende grashalmen en de teedere bloemen, welke reeds de lagchende knopjes in den koesterenden zonneschijn ontsloten, met verwoesting dreigen; maar geen nood! achter die donkere wolken is de Lente geboren. Petronella Moens.

EC-46. Periode van 12 t/m 19 februari. Uitdraaien van 1 en 11 februari   ( 1702)
Koos Spakman (Froombosch) -- 12-02-2024 10:18
  De uitdraai van 1 februari zat er dus flink naast.  
Jan (Workum, FRL) -- 12-02-2024 10:26
EC46 net zo betrouwbaar als GFS 384.   ( 672)
Wouter (Termaar) ( 140m) -- 12-02-2024 10:28
Verandering grootschalig patroon laatste 12 runs.   ( 978)
Jelmer (Wageningen) ( 8m) -- 12-02-2024 10:32
Re: EC-46. Periode van 12 t/m 19 februari. Uitdraaien van 1 en 11 febr   ( 736)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-02-2024 11:08
Verkeerde conclusie   ( 708)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 11:23
Re: Verkeerde conclusie   ( 552)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-02-2024 11:43
Laten we deze discussie maar stoppen Sjoerd   ( 542)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 12-02-2024 11:47
Re: Laten we deze discussie maar stoppen Sjoerd   ( 436)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 12-02-2024 12:12
Zo is het Gerard!   ( 236)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 12-02-2024 12:54
Ik heb geen moeite met de opmerkingen e.d.   ( 246)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 12:56
Re: Laten we deze discussie maar stoppen Sjoerd   ( 409)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-02-2024 12:13
De roze brillen brigade, toepasselijk in deze carnavalsdagen   ( 269)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 12:43
Iedereen mag het zelf weten...   ( 252)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 12-02-2024 12:56
Re: Iedereen mag het zelf weten...   ( 248)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-02-2024 12:57
Re: Iedereen mag het zelf weten...   ( 272)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 12-02-2024 13:00
Modellen waren soms echter wel gustiger gestemd.....   ( 169)
Carlo (Veenendaal) -- 12-02-2024 13:35
Re: Verkeerde conclusie   ( 329)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 11:52
Doorslaggevende teleconnectie   ( 230)
Carlo (Veenendaal) -- 12-02-2024 12:26
Ja, precies   ( 163)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 12:28
Re: Verkeerde conclusie   ( 58)
arthur (Stompetoren NH) -- 12-02-2024 19:27
Ja, het is wetenschap en ja, echt betrouwbare resultaten zullen...   ( 604)
Tom (Bennekom-W) ( 15m) -- 12-02-2024 11:53
Edit... & bijgewerkt   ( 277)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 12:01
Die noem ik wel: 65-70%, dat de zomer warm, nat en normaal wordt.   ( 224)
Tom (Bennekom-W) ( 15m) -- 12-02-2024 12:05
Prima Tom   ( 183)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 12:15
Je geeft correct aan hoe het werkt, Sebastiaan.   ( 210)
Tom (Bennekom-W) ( 15m) -- 12-02-2024 12:28
Tom....   ( 193)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 12:38
Nog een paar laatste opmerkingen van mijn kant...   ( 174)
Tom (Bennekom-W) ( 15m) -- 12-02-2024 12:55
E.e.a. is in ontwikkeling   ( 129)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 12:59
Re: EC-46. Periode van 12 t/m 19 februari. Uitdraaien van 1 en 11 febr   ( 331)
Justin (noordeloos) ( -2m) -- 12-02-2024 11:27
Re: EC-46. Periode van 12 t/m 19 februari. Uitdraaien van 1 en 11 febr   ( 281)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 11:30
Er is nog veel te leren   ( 234)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 12-02-2024 11:43
Het gaat om grensverleggend naar weer kijken   ( 152)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 12:02
Re: EC-46. Periode van 12 t/m 19 februari. Uitdraaien van 1 en 11 febr   ( 115)
VdeV(Heerenveen) -- 12-02-2024 13:00
Re: EC-46. Periode van 12 t/m 19 februari. Uitdraaien van 1 en 11 febr   ( 99)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 13:24
Weekscore EC46 voor 19-25 dagen vooruit is even hoog als GFS op dag 9.   ( 261)
Jelmer (Wageningen) ( 8m) -- 12-02-2024 12:01
Re: EC-46. Periode van 12 t/m 19 februari. Uitdraaien van 1 en 11 febr   ( 311)
Jelmer (Wageningen) ( 8m) -- 12-02-2024 11:54
Correctie...   ( 221)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 12-02-2024 14:01
4/5 is m.i. heel aardig   ( 166)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 14:59
Re: Correctie...   ( 126)
Paul (Odijk) -- 12-02-2024 17:26
Interessante reactie, Paul!   ( 93)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 12-02-2024 19:10