Re: Correctie...

Bericht van: Paul (Odijk) , 12-02-2024 17:26 

De winterverwachting van Reinout voor 2021/22 - uitgesproken tijdens de wintermeeting 2021 - ging volledig de mist in. Dat is geen schande, want we bevinden ons nog steeds in een leerfase. Maar het gaat dus niet altijd goed... En, heel flauw, een zachtere winter voorspellen geeft tegenwoordig een grote kans van slagen.

Dit klopt feitelijk, ook jouw argument over de zachte winters, maar het doet onvoldoende recht aan wat jij terecht de 'leerfase' noemt. Ik vind de metafoor van Sebastiaan over voetbalanalalyses treffend en zou er zelf nog eentje aan toe willen voegen. Vroeger bij wiskunde (ik geloof dat dat nog steeds zo is) werden de proefwerken niet in de eerste plaats  beoordeeld naar de uitkomst van de som of opdracht maar naar de methodiek die gevolgd was om tot de slotsom te komen. Zo kon de hele afleiding goed zijn maar ergens door een kleine fout de uitkomst toch fout. Dan kreeg je geen onvoldoende. Andersom als de uitkomst goed was en de afleiding fout, dan leverde je dat niets op. Het ging in de eerste plaats om het proces dat gevolgd werd en zo is het ook hier. De uitkomst van W2022 was fout, maar het proces dat daarna doorlopen werd, was juist. Met de jaarwisseling al kwam Reinout tot de conclusie dat het vervolg van de winter kansloos was, in weerwil van protesten dat je dat toen nog niet kon concluderen. Bij deze winter speelt een beetje van het omgekeerde: zijn conclusie was juist maar hij verwachtte te veel van februari: een minpunt dus. Onvoldoende absoluut niet want hij schatte de verzachtende werking van de positieve IOD uitstekend in.

Het belangrijkste is dat zijn werk voldoet aan de wetenschappelijke ciriteria, namelijk dat wat hij doet herleidbaar en reproduceerbaar moet zijn. Het is toegepaste wetenschap, kennis die in tientallen jaren stug onderzoekswerk door een hele schare onderzoekers vergaard is en die nu in de praktijk toegepast wordt. Dan doet het mij pijn als dit door de een of ander, het maakt niet uit wie, als broddelwerk aan de kant wordt geschoven. 

Ten slotte nog een persoonlijke noot: ikzelf probeer voor zover in mijn mogelijkheden ligt - ik heb niet alle bronnen die iemand als Reinout wel heeft -  volgens bovenstaande principe structuur aan te brengen in de chaos die het weer vaak lijkt (chaos is tot op zekere hoogte een reëele factor), maar word in alle eerlijkheid ook regelmatig door de  natuur verrast. Ik stelde mij (met sommige modellen) meer voor van wat februari in het tweede deel aan winterweer produceert, het doet mij pijn dat het niet altijd loopt zoals ik me dat voorstel. Dat gebruik ik ter lering, en verder troost ik mij met de gedachte dat perfecte weersverwachtingen niet haalbaar zijn, niet voor mij en ook niet voor Reinout of wie anders ook. Ik acht het dan ook onterecht mocht ik dan toch naar die maatstaf beoordeeld worden, en zo voelt het bericht van Sjoerd dan ook. 

Bericht laatst bijgewerkt: 12-02-2024 19:09

EC-46. Periode van 12 t/m 19 februari. Uitdraaien van 1 en 11 februari   ( 1687)
Koos Spakman (Froombosch) -- 12-02-2024 10:18
  De uitdraai van 1 februari zat er dus flink naast.  
Jan (Workum, FRL) -- 12-02-2024 10:26
EC46 net zo betrouwbaar als GFS 384.   ( 658)
Wouter (Termaar) ( 140m) -- 12-02-2024 10:28
Verandering grootschalig patroon laatste 12 runs.   ( 959)
Jelmer (Wageningen) ( 8m) -- 12-02-2024 10:32
Re: EC-46. Periode van 12 t/m 19 februari. Uitdraaien van 1 en 11 febr   ( 720)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-02-2024 11:08
Verkeerde conclusie   ( 693)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 11:23
Re: Verkeerde conclusie   ( 538)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-02-2024 11:43
Laten we deze discussie maar stoppen Sjoerd   ( 525)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 12-02-2024 11:47
Re: Laten we deze discussie maar stoppen Sjoerd   ( 420)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 12-02-2024 12:12
Zo is het Gerard!   ( 222)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 12-02-2024 12:54
Ik heb geen moeite met de opmerkingen e.d.   ( 234)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 12:56
Re: Laten we deze discussie maar stoppen Sjoerd   ( 393)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-02-2024 12:13
De roze brillen brigade, toepasselijk in deze carnavalsdagen   ( 252)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 12:43
Iedereen mag het zelf weten...   ( 235)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 12-02-2024 12:56
Re: Iedereen mag het zelf weten...   ( 235)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-02-2024 12:57
Re: Iedereen mag het zelf weten...   ( 257)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 12-02-2024 13:00
Modellen waren soms echter wel gustiger gestemd.....   ( 155)
Carlo (Veenendaal) -- 12-02-2024 13:35
Re: Verkeerde conclusie   ( 314)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 11:52
Doorslaggevende teleconnectie   ( 216)
Carlo (Veenendaal) -- 12-02-2024 12:26
Ja, precies   ( 148)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 12:28
Re: Verkeerde conclusie   ( 43)
arthur (Stompetoren NH) -- 12-02-2024 19:27
Ja, het is wetenschap en ja, echt betrouwbare resultaten zullen...   ( 470)
Tom (Bennekom-W) ( 15m) -- 12-02-2024 11:53
Edit... & bijgewerkt   ( 259)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 12:01
Die noem ik wel: 65-70%, dat de zomer warm, nat en normaal wordt.   ( 210)
Tom (Bennekom-W) ( 15m) -- 12-02-2024 12:05
Prima Tom   ( 166)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 12:15
Je geeft correct aan hoe het werkt, Sebastiaan.   ( 193)
Tom (Bennekom-W) ( 15m) -- 12-02-2024 12:28
Tom....   ( 177)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 12:38
Nog een paar laatste opmerkingen van mijn kant...   ( 158)
Tom (Bennekom-W) ( 15m) -- 12-02-2024 12:55
E.e.a. is in ontwikkeling   ( 115)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 12:59
Re: EC-46. Periode van 12 t/m 19 februari. Uitdraaien van 1 en 11 febr   ( 313)
Justin (noordeloos) ( -2m) -- 12-02-2024 11:27
Re: EC-46. Periode van 12 t/m 19 februari. Uitdraaien van 1 en 11 febr   ( 264)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 11:30
Er is nog veel te leren   ( 217)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 12-02-2024 11:43
Het gaat om grensverleggend naar weer kijken   ( 133)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 12:02
Re: EC-46. Periode van 12 t/m 19 februari. Uitdraaien van 1 en 11 febr   ( 102)
VdeV(Heerenveen) -- 12-02-2024 13:00
Re: EC-46. Periode van 12 t/m 19 februari. Uitdraaien van 1 en 11 febr   ( 80)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 13:24
Weekscore EC46 voor 19-25 dagen vooruit is even hoog als GFS op dag 9.   ( 247)
Jelmer (Wageningen) ( 8m) -- 12-02-2024 12:01
Re: EC-46. Periode van 12 t/m 19 februari. Uitdraaien van 1 en 11 febr   ( 296)
Jelmer (Wageningen) ( 8m) -- 12-02-2024 11:54
Correctie...   ( 204)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 12-02-2024 14:01
4/5 is m.i. heel aardig   ( 151)
sebastiaan (bussum) -- 12-02-2024 14:59
Re: Correctie...   ( 112)
Paul (Odijk) -- 12-02-2024 17:26
Interessante reactie, Paul!   ( 76)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 12-02-2024 19:10