Re: Ja, maar minder consumptie betekent in mijn ogen niet automatisch

Bericht van: Jorge (Middelburg) , 19-12-2018 10:41 

Als econoom ben ik het oneens met je. Consumptie drijft per definitie de economie. Niet alleen van technische producten, ook gewoon voedsel en dergelijke. Iedereen die tegen "de consumptiemaatschappij is", beseft niet wat dit betekent en wat het hen oplevert. Kopen we geen producten meer? Dan zijn services overbodig (geen reclames meer op internet, er is namelijk niets te verkopen), heb je geen wegen nodig (niemand hoeft immers te werken of iets geleverd te krijgen), er wordt geen belasting meer afgedragen op aangeschafte goederen maar ook niet op werk (je eigen landerijen bewerken kost immers geen belasting). Ziekenhuizen en scholen kun je sluiten. Zie daar de situatie van ontwikkelingslanden, waarbij men om economische vooruitgang te krijgen altijd de lokale consumptie en productie probeert te verhogen.

Overigens heb ik het hier uitsluitend over de traditionele welvaart - we zijn dringend toe aan een nieuwe definitie daarvan die rekening houdt met omgeving en toekomstige generaties.

Ik weet niet wat de eerste zin betekent. Als econoom. Ben je als mens het wel eens? Of bedoel je dat omdat je econoom bent je wel zo moet denken, alle economen denken zo? Veel mensen bedoelen met de uitspraak die je aanhaalt dat ze tegen de huidige vorm zijn waar consumptie in dienst staat van de economie. We MOETEN consumeren. Sterker: een aantal deskundigen stelt dat wij worden geacht vooral onze mond moeten houden en alleen maar tellen als consument.
Veel mensen vinden, inderdaad zonder specifiek de gevolgen te kennen, dat het anders moet en veel bedachtzamer. Namelijk dat niet zoals in de huidige mate geconsumeerd moet worden maar geconsuminderd waarmee men wil aangeven dat er (veel) meer ruimte moet komen voor zaken die niet leiden tot winst maar wel tot een veel betere planeet in hun ogen. Het milieu is daar een belangrijk terugkerend punt natuurlijk. Ik denk dat die mensen ervan overtuigd zijn dat een veel bedachtzamere en veel minder extreme vorm van een maatschappij te prefereren valt boven de huidige.


Aan de vooravond van een nieuwe klimaattop:   ( 1056)
Hans (Halle-Zoersel) -- 02-12-2018 11:03
Re: Aan de vooravond van een nieuwe klimaattop:   ( 555)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 03-12-2018 07:48
Grotendeels eens met je verhaal, maar die stap terug in welvaart   ( 390)
Rolf (Arnhem) ( 34m) -- 03-12-2018 09:06
Re: Grotendeels eens met je verhaal, maar die stap terug in welvaart   ( 390)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 03-12-2018 09:51
Ja, maar minder consumptie betekent in mijn ogen niet automatisch   ( 356)
Rolf (Arnhem) ( 34m) -- 03-12-2018 10:15
Re: Ja, maar minder consumptie betekent in mijn ogen niet automatisch   ( 366)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 03-12-2018 10:27
Volgens mij zijn we het eens met elkaar 🙂   ( 339)
Rolf (Arnhem) ( 34m) -- 03-12-2018 10:30
Re: Ja, maar minder consumptie betekent in mijn ogen niet automatisch   ( 284)
Jorge (Middelburg) -- 19-12-2018 10:41
Re: Ja, maar minder consumptie betekent in mijn ogen niet automatisch   ( 278)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 19-12-2018 11:23
Re: Ja, maar minder consumptie betekent in mijn ogen niet automatisch   ( 260)
Jorge (Middelburg) -- 19-12-2018 16:39
Klimaat top of flop   ( 501)
Rob (Westland) -- 03-12-2018 09:35
Re: Klimaat top of flop   ( 394)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 03-12-2018 10:19
Re: Klimaat top of flop   ( 353)
Rob (Westland) -- 03-12-2018 10:50
Nee, massaal inzetten op kernenergie is jezelf inkopen in een nieuwe   ( 368)
Rolf (Arnhem) ( 34m) -- 03-12-2018 10:27
Ook volgens het IPCC is kernenergie belangrijk   ( 381)
Rob (Westland) -- 03-12-2018 10:55
Re: Aan de vooravond van een nieuwe klimaattop:   ( 335)
Hans (Halle-Zoersel) -- 03-12-2018 10:02
Dat probeerde ik ook niet te suggereren   ( 340)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 03-12-2018 10:27
Aan de vooravond heeft onze regering een vliegtuig gereserveerd om er   ( 429)
Gerben (Berkel en Rodenrijs) ( -6m) -- 03-12-2018 10:33
Deel vh probleem: 300 miljard $ subsidie voor fossiele brandstoffen   ( 466)
Hans (Halle-Zoersel) -- 03-12-2018 10:50
Voor Fiat panda aftanken meer tax betaald dan Boeing 747 aftanken   ( 458)
Jan (Workum, FRL) -- 03-12-2018 11:03
Compensatie CO2 autorijden kost vrijwel niets....   ( 266)
Zwiet (Den Bosch) ( 4m) -- 22-12-2018 13:40
Eén cent per liter?   ( 227)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 22-12-2018 14:08
Re: Eén cent per liter?   ( 228)
Zwiet (Den Bosch) ( 4m) -- 22-12-2018 14:30
Re: Eén cent per liter?   ( 254)
Jan (Workum, FRL) -- 22-12-2018 19:12
Deel vh probleem: de consument zelf   ( 513)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 03-12-2018 11:08
Groter deel: de consument wordt uitgeschakeld.   ( 319)
Jorge (Middelburg) -- 19-12-2018 16:49