Re: Ja, maar minder consumptie betekent in mijn ogen niet automatisch

Bericht van: Jorge (Middelburg) , 19-12-2018 16:39 

Je kunt je afvragen hoe het kan dat je in die opleiding die gedachten zo hebt gevormd. We hebben feiten, die onweerlegbaar zijn gebleken op het moment dat ze geuit worden en we hebben meningen. De meningen zouden zeer divers kunnen zijn over de feiten. Dat lijkt dus niet zo te zijn als ik het goed lees. Nu ken ik de studierichting "economie" en aanverwante wetenschappen niet, maar is het zo dat daar een sterke mening geventileerd wordt over hoe er over de feiten gedacht moet worden? Dank voor je toelichting overigens.

Ik vraag me af waar het extreem consumptisme gaat eindigen als ik ze houd tegen het licht van een andere ontwikkeling die ik bij bedrijven meen te zien: doorgaande automatisering waarbij steeds meer aspecten die nu nog nodig zijn voor bepaalde processen en die te maken hebben met hogere functies van mensen, door robots kan worden gedaan. Straks hebben we geen consumenten meer voor de productie. Er wordt dan niet door mensen (lees: minder) geproduceerd en deze mensen zullen dan werkloos zijn en niet in staat zijn de geproduceerde producten te kopen.

Een punt is dat er vrij stellig gesteld wordt dat er ontwikkelingen zijn, zoals sterk toenemende A.I. die ons als mensheid zlefs zal overnemen EN dat we daar geen vat op hebben. Je kunt je afvragen wie het recht heeft om de mensheid zo uit te roeien (dit lijkt een redelijk breed ondersteunde gedachtengang te zijn). Het geeft aan hoe sterk de opvatting heeft postgevat dat het volk in feite niks te zeggen heeft over wat bedrijven/instellingen doen. Als je een individu vraagt: "Vind je het oke dat ontwikkelingen ervoor zullen zorgen dat op korte termijn de mensheid wordt overgenomen door robots?"" dan zegt vrijwel iedereen "nee!". Als zelfs deze zeer zwarte ontwikkeling onstopbaar is, dan is het produceren voor een niet bestaand publiek denk ik ook heel goed mogelijk. Hoe contraproductief dit letterlijk ook is.

Bericht laatst bijgewerkt: 19-12-2018 16:41

Aan de vooravond van een nieuwe klimaattop:   ( 1056)
Hans (Halle-Zoersel) -- 02-12-2018 11:03
Re: Aan de vooravond van een nieuwe klimaattop:   ( 555)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 03-12-2018 07:48
Grotendeels eens met je verhaal, maar die stap terug in welvaart   ( 390)
Rolf (Arnhem) ( 34m) -- 03-12-2018 09:06
Re: Grotendeels eens met je verhaal, maar die stap terug in welvaart   ( 390)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 03-12-2018 09:51
Ja, maar minder consumptie betekent in mijn ogen niet automatisch   ( 356)
Rolf (Arnhem) ( 34m) -- 03-12-2018 10:15
Re: Ja, maar minder consumptie betekent in mijn ogen niet automatisch   ( 366)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 03-12-2018 10:27
Volgens mij zijn we het eens met elkaar 🙂   ( 339)
Rolf (Arnhem) ( 34m) -- 03-12-2018 10:30
Re: Ja, maar minder consumptie betekent in mijn ogen niet automatisch   ( 284)
Jorge (Middelburg) -- 19-12-2018 10:41
Re: Ja, maar minder consumptie betekent in mijn ogen niet automatisch   ( 278)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 19-12-2018 11:23
Re: Ja, maar minder consumptie betekent in mijn ogen niet automatisch   ( 261)
Jorge (Middelburg) -- 19-12-2018 16:39
Klimaat top of flop   ( 501)
Rob (Westland) -- 03-12-2018 09:35
Re: Klimaat top of flop   ( 394)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 03-12-2018 10:19
Re: Klimaat top of flop   ( 353)
Rob (Westland) -- 03-12-2018 10:50
Nee, massaal inzetten op kernenergie is jezelf inkopen in een nieuwe   ( 368)
Rolf (Arnhem) ( 34m) -- 03-12-2018 10:27
Ook volgens het IPCC is kernenergie belangrijk   ( 381)
Rob (Westland) -- 03-12-2018 10:55
Re: Aan de vooravond van een nieuwe klimaattop:   ( 335)
Hans (Halle-Zoersel) -- 03-12-2018 10:02
Dat probeerde ik ook niet te suggereren   ( 340)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 03-12-2018 10:27
Aan de vooravond heeft onze regering een vliegtuig gereserveerd om er   ( 429)
Gerben (Berkel en Rodenrijs) ( -6m) -- 03-12-2018 10:33
Deel vh probleem: 300 miljard $ subsidie voor fossiele brandstoffen   ( 466)
Hans (Halle-Zoersel) -- 03-12-2018 10:50
Voor Fiat panda aftanken meer tax betaald dan Boeing 747 aftanken   ( 458)
Jan (Workum, FRL) -- 03-12-2018 11:03
Compensatie CO2 autorijden kost vrijwel niets....   ( 266)
Zwiet (Den Bosch) ( 4m) -- 22-12-2018 13:40
Eén cent per liter?   ( 227)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 22-12-2018 14:08
Re: Eén cent per liter?   ( 228)
Zwiet (Den Bosch) ( 4m) -- 22-12-2018 14:30
Re: Eén cent per liter?   ( 254)
Jan (Workum, FRL) -- 22-12-2018 19:12
Deel vh probleem: de consument zelf   ( 513)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 03-12-2018 11:08
Groter deel: de consument wordt uitgeschakeld.   ( 319)
Jorge (Middelburg) -- 19-12-2018 16:49