Re: Tjonge, wat een werelditem.

Bericht van: Cees-Rotterdam , 17-03-2019 21:51 

Natuurlijk, als er twijfel is over de methode die het KNMI heeft gebruikt: goed dat er naar gekeken wordt. Maar aan de ander zijde van het spectrum de uitspraak :"Te belachelljk voor woorden dat er zo veel hittegolven geschrapt zijn" slaat natuurlijk nergens op. Let op de woordkeus: geschrapt. Er is gerekend en het resultaat ligt daar. En dan: wat is het probleem als er minder hittegolven zijn dan we eerst dachten? Dat onze topzomer van 1947 niet blijkt te zijn wat deze was?

Het wordt gemakkelljk gezien in het kader van de globale opwarming. Dat is logisch, maar kan ook een beetje overtrokken zijn. Ik zie niet hoe dit veel invloed kan hebben op ons beeld van de opwarming. Er staat juist tegenover dat bij zo sterke opwarming het aantal hittegolven volgens de oude gecombineerde data niet (zo sterk) gestegen is. Dat is onlogisch nu het al zo opgewarmd is. Neem daarbij het feit dat de meetmethode veranderd is en er is alle reden om nog eens naar de waarnemingsreeksen te kijken. Ik mag trouwens aannemen dat het KNMI al heel lang met de vraag zit hoe om te gaan met niet homogene meetreeksen. 

Hier en daar kom ik de suggestie tegen dat we de oude waarnemingen, zoals ze daar liggen, als betrouwbaar moeten worden gezien. Ze zijn immers in alle zorgvuldigheid gedaan met goede instrumenten? Dit idee gaat echter aan een heel belangrijk punt van de meettechniek voorbij: iedere meting is een representatie van de (veronderstelde) werkelijkheid, geen per definitie exacte weergave. We hebben altijd met meetfouten te maken; we meten namelijk de temperatuur van de thermometer en proberen zo goed mogelijk deze de temperatuur van de lucht te laten aannemen. Je zou kunnen zeggen : alle metingen zijn fout.  Dat wil zeggen, er is een foutenmarge waarvan we een zo goed mogelijk beeld proberen te krijgen.

Die meetfouten kunnen allerlei bronnen hebben. Meetfouten in het instrument, afleesfouten, aspecten van de methode die een afwijking genereren. Op alle punten treden veranderingen op bij verandering van meetmethode. En dat is een principiële zwakte van de meetreeksen. Het heeft ook geen zin om oude of nieuwe meetreeksen voor betrouwbaar of onbetrouwbaar te verklaren, wat hier en daar in deze draad gebeurt. Dat gaat voorbij aan het belangrijke punt: Het probleem zit in het combineren van meetreeksen. Daardoor wordt vergelijken onbetrouwbaar en daarmee het beeld van hoe het klimaat zich in Nederland ontwikkelt onbetrouwbaar.

Wat het KNMI nu gedaan, of zo men wil geprobeerd, heeft is de verschillende meetreeksen (uit opeenvolgende perioden) op elkaar aan te passen, wat in het jargon heet: homogeniseren. Als dat goed gedaan wordt kan een beter beeld ontstaan van het verloop van de temperatuur in de laatste 119 jaar. Dat is interessant voor het beeld van wat er in Nederland is veranderd. Op wereldschaal zegt het weinig.

Ik kan niet beoordelen of het KNMI fouten gemaakt heeft. Ik denk dat het laatste woord daarover nog niet gezegd is. Wie, als dat nodig zou blijken of gewenst, zouden trouwens die externe deskundigen moeten zijn? Niet de mensen die nu daar ophef over maken. Liever deskundigen op het gebied van meettechniek, bijvoorbeeld van een TU, die echt onafhankelijk zijn. 

Of het KNMI er verstandig aan gedaan heeft om de data nu al te vervangen kan ik ook niet beoordelen. De suggestie in die richting veronderstelt echter onnauwkeurig of onvolledig werk. Is dat zo? De ophef over het verdwijnen van een paar hittegolven lijkt me echter wel wat opgeblazen.

Is er al iemand die over de koudegolven begonnen is? 😉

Groet,

Cees

Bericht laatst bijgewerkt: 17-03-2019 21:53

Historische hittegolven ten onrechte geschrapt door het KNMI   ( 3810)
Marc (Haarlem) -- 07-03-2019 08:53
Hebben wellicht een punt   ( 1204)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 07-03-2019 09:12
Re: Hebben wellicht een punt   ( 976)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 07-03-2019 09:22
Re: Hebben wellicht een punt   ( 751)
Paul (Vleuten) ( 1m) -- 07-03-2019 10:07
Re: Hebben wellicht een punt   ( 636)
Rob (Westland) -- 07-03-2019 11:02
Deze homogenisatie is de eerste stap   ( 781)
sebastiaan (bussum) -- 07-03-2019 11:10
Re: Deze homogenisatie is de eerste stap   ( 571)
Rob (Westland) -- 07-03-2019 11:18
Re: Deze homogenisatie is de eerste stap   ( 537)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 07-03-2019 11:26
Re: Deze homogenisatie is de eerste stap   ( 781)
Rob (Westland) -- 07-03-2019 13:45
Re: Deze homogenisatie is de eerste stap   ( 422)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 07-03-2019 14:02
Re: Deze homogenisatie is de eerste stap   ( 484)
Rob (Westland) -- 07-03-2019 14:25
Re: Hebben wellicht een punt   ( 511)
Paul (Vleuten) ( 1m) -- 07-03-2019 11:48
Re: Hebben wellicht een punt   ( 418)
Rob (Westland) -- 07-03-2019 14:09
Niet betrouwbaar   ( 416)
sebastiaan (bussum) -- 07-03-2019 17:48
Re: Niet betrouwbaar   ( 462)
Rob (Westland) -- 07-03-2019 18:22
Correcte analyse   ( 708)
Marcus (Sleidinge) ( 6m) -- 07-03-2019 12:00
Ontzettend erg eigenlijk   ( 684)
Paul (Vleuten) ( 1m) -- 07-03-2019 12:09
aanvulling   ( 537)
Paul (Vleuten) ( 1m) -- 07-03-2019 12:21
Het blijft op zich gewoon erg vreemd   ( 605)
Timothy (Merelbeke) ( 27m) -- 07-03-2019 12:28
Re: Het blijft op zich gewoon erg vreemd   ( 550)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 07-03-2019 12:39
Klopt!   ( 455)
Timothy (Merelbeke) ( 27m) -- 07-03-2019 12:42
Ik zie het verband niet zo.   ( 478)
Jorge (Middelburg) -- 07-03-2019 13:00
Totaal niet mee eens   ( 578)
Ronald (Groningen) -- 07-03-2019 13:27
  eens !  
Paul (Vleuten) ( 1m) -- 08-03-2019 13:22
Artikel van Frans Dijkstra in Meteologica   ( 617)
Paul (Odijk) -- 14-03-2019 19:59
Interessante reeks vragen   ( 749)
Chris vd Bos (Vijfhuizen) -- 07-03-2019 09:20
Interessant is dat ze wel degelijk een groot verschil meten   ( 679)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 07-03-2019 09:23
  Inderdaad, stuur maar op naar een vakblad  
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 07-03-2019 16:19
Is de correctie destijds zelf wel gepeerreviewed?   ( 642)
Timothy (Merelbeke) ( 27m) -- 07-03-2019 16:24
Nee, want dit is toegepast werk   ( 415)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 09-03-2019 14:22
Heel goed nieuws   ( 857)
Seppie (Buren GLD.) -- 07-03-2019 09:28
Kan ook andersom, hebben we nu meer hittegolven. Volstrekt logisch.   ( 752)
Jorge (Middelburg) -- 07-03-2019 10:19
Dat laatste was de hoofdreden (edit)   ( 643)
sebastiaan (bussum) -- 07-03-2019 10:38
Het zijn niet alleen de hittegolven, er is meer aan de hand   ( 486)
Seppie (Buren GLD.) -- 07-03-2019 18:50
Opwarming september vooral laatste 20 jaar   ( 566)
Jan (Workum, FRL) -- 07-03-2019 18:58
Uit 2016 het verdiepingsforum   ( 1068)
Paul (Odijk) -- 07-03-2019 09:36
Re: Uit 2016 het verdiepingsforum   ( 496)
Bart (Abcoude) -- 07-03-2019 12:34
Re: Uit 2016 het verdiepingsforum   ( 481)
Paul (Odijk) -- 07-03-2019 13:16
Staan te dicht bij elkaar   ( 352)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 07-03-2019 18:01
Re: Staan te dicht bij elkaar   ( 409)
Paul (Odijk) -- 07-03-2019 20:06
In Meteorologica van maart artikel over parallelmetingen met pagodehut   ( 860)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 07-03-2019 10:36
reconstructie pagodehut   ( 553)
Bart (Abcoude) -- 07-03-2019 12:17
De metingen zijn al voltooid en resultaten bekend   ( 536)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 07-03-2019 12:22
Re: De metingen zijn al voltooid en resultaten bekend   ( 504)
Bart (Abcoude) -- 07-03-2019 12:58
Verschillen in Tx vooral door overgang pagode-stevensonhut   ( 534)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 07-03-2019 13:18
Kritiekpunten   ( 646)
Paul (Odijk) -- 07-03-2019 13:54
KNMI is al bezig & gebruikte methode vooral voor extreme waarden   ( 725)
sebastiaan (bussum) -- 07-03-2019 10:45
Dat homogeniseren heb ik nooit een goed idee gevonden   ( 474)
Timothy (Merelbeke) ( 27m) -- 07-03-2019 12:25
Re: Dat homogeniseren heb ik nooit een goed idee gevonden   ( 369)
Dirk(Melsele) ( 7m) -- 07-03-2019 15:24
Re: Dat homogeniseren heb ik nooit een goed idee gevonden   ( 456)
Marcus (Sleidinge) ( 6m) -- 07-03-2019 15:34
Dat is nu net het punt   ( 408)
Timothy (Merelbeke) ( 27m) -- 07-03-2019 15:46
Re: Dat homogeniseren heb ik nooit een goed idee gevonden   ( 295)
Cees-Rotterdam -- 17-03-2019 21:54
Re: Historische hittegolven ten onrechte geschrapt door het KNMI   ( 514)
Carlos (Vaals) ( 251m) -- 07-03-2019 13:02
Jij zegt dus dat een heterogene reeks homogener is dan een gehomogenis   ( 470)
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 07-03-2019 13:57
Re: Jij zegt dus dat een heterogene reeks homogener is dan een gehomog   ( 437)
Carlos (Vaals) ( 251m) -- 07-03-2019 14:36
Re: Jij zegt dus dat een heterogene reeks homogener is dan een gehomog   ( 284)
Carlos (Vaals) ( 251m) -- 18-03-2019 16:14
Re: Jij zegt dus dat een heterogene reeks homogener is dan een gehomog   ( 264)
Carlos (Vaals) ( 251m) -- 19-03-2019 19:47
Het jaar 1912 lijkt een goed voorbeeld waar het fout is gegaan   ( 788)
Andre (Hengelo(O)) -- 07-03-2019 20:11
Al bij 0,5° correctie   ( 504)
Jan (Workum, FRL) -- 07-03-2019 20:24
Re: Het jaar 1912 lijkt een goed voorbeeld waar het fout is gegaan   ( 503)
Vincent (NO Brabant) ( 12m) -- 08-03-2019 01:45
Re: Het jaar 1912 lijkt een goed voorbeeld waar het fout is gegaan   ( 1077)
Bart (Abcoude) -- 08-03-2019 10:18
Vragen hierover in de Tweede Kamer door Baudet   ( 624)
Paul (Odijk) -- 08-03-2019 19:04
Re: Vragen hierover in de Tweede Kamer door Baudet   ( 486)
Rob (Westland) -- 09-03-2019 07:24
Re: Beetje sneue figuur wordt hij wel   ( 539)
Cees-Rotterdam -- 09-03-2019 08:31
Re: Beetje sneue figuur wordt hij wel   ( 452)
Daniel (Amsterdam-Zuidoost) -- 09-03-2019 16:19
Wordt?   ( 426)
Jorge (Middelburg) -- 11-03-2019 09:51
Re: Wordt?   ( 385)
Cees-Rotterdam -- 11-03-2019 20:42
Re: Beetje sneue figuur wordt hij wel   ( 406)
Paul (Jaarsveld, Utrecht) ( 1m) -- 11-03-2019 13:33
Re: Vragen hierover in de Tweede Kamer door Baudet   ( 375)
Andre (Hengelo(O)) -- 11-03-2019 21:08
Re: Vragen hierover in de Tweede Kamer door Baudet   ( 399)
Arend (Hengelo Ov.) -- 11-03-2019 21:39
Hoe deden ze dat in Ukkel?   ( 475)
Bart (Abcoude) -- 09-03-2019 14:32
Re: Hoe deden ze dat in Ukkel?   ( 355)
Thomas (Heusden-Zolder) -- 13-03-2019 12:27
Interview met een van de onderzoekers   ( 667)
Paul (Odijk) -- 14-03-2019 14:51
Re: Interview met een van de onderzoekers   ( 463)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 14-03-2019 15:33
Flevoland bestond vroeger nog niet....   ( 279)
Jordi (Wageningen/Ruurlosebroek) -- 11-04-2019 10:22
Re: Flevoland bestond vroeger nog niet....   ( 270)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 11-04-2019 18:06
Re: Flevoland bestond vroeger nog niet....   ( 265)
Wilfred (Homoet) ( 7m) -- 14-04-2019 08:55
  Pijnlijke grafiek voor het KNMI...  
Timothy (Merelbeke) ( 27m) -- 14-03-2019 18:13
Re: Interview met een van de onderzoekers   ( 349)
Arend (Hengelo Ov.) -- 14-03-2019 19:11
Is de bewering op 9:05 wel juist?   ( 404)
Andre (Hengelo(O)) -- 14-03-2019 20:23
Re: Is de bewering op 9:05 wel juist?   ( 356)
Paul (Odijk) -- 14-03-2019 20:33
Standaardisatie, homogenisatie   ( 372)
Bart (Abcoude) -- 14-03-2019 23:19
Re: Standaardisatie, homogenisatie   ( 351)
Paul (Odijk) -- 15-03-2019 09:27
volgens deze onderzoeker wordt hij geboycot door het KNMI   ( 404)
aaldrik (doetinchem) -- 16-03-2019 16:49
Sinds wanneer is Weerwoord geen main stream media?   ( 362)
Henk L. (Groningen) -- 17-03-2019 00:41
Re: Uitspraken van Baudet werd ook onze HD (KNMI) te gortig!   ( 547)
Opsurfer (Wilhelminaoord-Dr) -- 17-03-2019 14:09
Re: Uitspraken van Baudet werd ook onze HD (KNMI) te gortig!   ( 363)
Cees-Rotterdam -- 17-03-2019 17:00
Re: Tjonge, wat een werelditem.   ( 501)
Cees-Rotterdam -- 17-03-2019 21:51
Re: Tjonge, wat een werelditem.   ( 394)
Timothy (Merelbeke) ( 27m) -- 18-03-2019 06:05
Re: Tjonge, wat een werelditem.   ( 400)
Cees-Rotterdam -- 18-03-2019 09:16
Re: Tjonge, wat een werelditem.   ( 385)
Timothy (Merelbeke) ( 27m) -- 18-03-2019 23:52
Re: Gek   ( 384)
Cees-Rotterdam -- 19-03-2019 08:08
Selectieve reactie nr 3789 van Cees...   ( 400)
Timothy (Merelbeke) ( 27m) -- 19-03-2019 19:44
  Re: 10523  
Cees-Rotterdam -- 20-03-2019 00:25
Re: Selectieve reactie nr 3789 van Cees...   ( 345)
Martijn (Hoogvliet) -- 20-03-2019 10:11
Re: Selectieve reactie nr 3789 van Cees... [edit]   ( 354)
Cees-Rotterdam -- 20-03-2019 10:16
Re: Selectieve reactie nr 3789 van Cees... [edit]   ( 306)
Timothy (Merelbeke) ( 27m) -- 20-03-2019 23:21
Re: Tjonge, wat een werelditem.   ( 372)
Ben (Utrecht) ( 2m) -- 19-03-2019 09:19
Re: Tjonge, wat een werelditem.   ( 374)
Timothy (Merelbeke) ( 27m) -- 19-03-2019 20:06
Re: Tjonge, wat een werelditem.   ( 311)
Ben (Utrecht) ( 2m) -- 20-03-2019 11:56
Re: Historische hittegolven ten onrechte geschrapt door het KNMI   ( 600)
Martijn(Rozenburg) -- 19-03-2019 16:27
Niet alle vragen beantwoord   ( 407)
Bart (Abcoude) -- 20-03-2019 23:30
Misschien een nieuw antwoord. 😉   ( 270)
Jordi (Wageningen/Ruurlosebroek) -- 11-04-2019 10:36
Re: Misschien een nieuw antwoord. 😉   ( 339)
Paul (Odijk) -- 12-04-2019 20:06